Home » Bøker

Bøker

BokframisdeHanne Nabintu Herland, kjent forfatter og religionshistoriker og en av Norges mest medieprofilerte samfunnsdebattanter, belyser i denne boken en rekke områder hvor den norske kulturen er i krise. Det er et paradoks at Norge som er et av verdens rikeste land, likevel sliter med store sosiale og medmenneskelige utfordringer. I bestselgeren som kom i hele 5 opplag på under ett år, Alarm! Tanker om en kultur i krise presenterer hun en rekke dyptpløyende resonnementer om hvorfor samfunnet har utviklet seg slik. Hun analyserer hva som skal til for å få et varmere og mer solidarisk samfunn.

Herland skriver at det er på tide å høyne respekten for den tradisjonelle norske kulturen som har mye godt å bidra med, at det er ingen motsetning mellom å fastholde sin egen kulturelle identitet og det å leve i etnisk mangfold. Hun hevder også at det er på tide å gjøre opprør mot de kulturradikale 68’erne som ved sin motstand mot tradisjonelle autoriteter har nedbygget respekten for lærer, prest, politi og familien. De kulturradikale har forherliget en samfunnsutvikling som er preget av selvrealisering, egoisme og grenseløs seksuell frigjøring.

      • Å tro på Gud er naturlig og vanlig over hele verden. Det må igjen bli lov å være stolt av verdiene som la grunnlaget for den vestlige sivilisasjon.Idealer som likeverd, toleranse og menneskerettigheter har rot i kristen filosofi. KJØP BOKEN HER.

Respekt_omslagLITEN-001

Dette er den rystende bestselgeren om Hanne Nabintu Herlands møte med Norge. Hun forteller usminket om sin høyst usedvanlige og dramatiske barndom i et krigsherjet Afrika.

På et bakteppe av biografiske fortellinger fra Herlands dramatiske og høyst usedvanlige oppvekst i Afrika, forteller hun om sitt første møte med Norge i voksen alder. Møtet medførte et betydelig kultursjokk. Overrasket over janteloven og gruppepressets harde grep, møtte hun et folk som hun følte var alt annet enn fritt. Herland skriver om snillisme, rasisme, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud som en naturlig ting.

Hennes målsetning med denne boken er å øke nordmenns kunnskap om fremmede kulturer og deres virkelighetsoppfatning. Like viktig er innvandreres forståelse for norske holdninger og hva som må til for at innflyttere blir respektert i det norske samfunnet. KJØP BOKEN RESPEKT HER.

 

 

Crime and Refuge FORSIDE

Öde & Bork Spildo Nerdrum om boken: “Da vi begynte å studere vår fars arbeider fra 1960-tallet og oppover, oppdaget vi at storparten av hans produksjon handlet om kriminalitet og flukt. Dermed bestemte vi oss for å lave et skjønnsomt utvalg av vår fars verker. Flukt i hans øyne er mange ting. Fluktsituasjon er å bli ostrakert ut av tiden, ut av moten, Ut av det sosiale liv.

I det hele tatt… ut av den politiske samtiden. Problemet med det flyktende menneske er at det ikke alltid oppnår et paradis, snarere tvert om, men trossalt kan det vinne en frihet utenfor tid og sted som kan forvandle personen om til et betydelig skapende menneske. Det typiske for det frie menneske er at det kan kaste samtiden av seg, og leve i evigheten.”

Fra Herlands forord i boken: “I vår tid er Odd Nerdrum er en av de største malere, kanskje den største, en opposisjonell individualist som gjennomskuet deler av modernismens tomhet.

Han har gått mot strømmen og insistert på å løfte de europeiske kulturtradisjonene frem i en samtid som er i ferd med å glemme sin egen sivilisasjons storhet.

Nerdrums evne til å bryte med det verdirelative, tradisjonsoppløsende og dannelsesløse og trekke linjene forbi billig originalitet, gjør ham til et geni som forfriskende minner om hva kunst egentlig er.”  KJØP BOKEN HER.

 

Face-Google add Ny vind

Hvordan kan vi ta vare på viktige historiske idealer i formingen av fremtidens Norge? Hvor viktig er egentlig verdigrunnlaget i kulturen?

I denne boken reflekterer en rekke kjente personer utfra konservative og liberale ståsted over behovet for en “Ny vind over Norge”. Vi trenger politisk endring som gir et borgerlig bærekraftig lederskap som kan løse problemene i norsk skole, helsevesen, politi og i andre ineffektive, tungrodde statsinstitusjoner som er blant verdens dyreste i drift. Vi trenger også ny bevissthet på hvor viktig solidaritet er, omsorgen for de vi lever sammen med, verdien av familiemiddager og kommunikasjon med de unge, tid til de som er eldre, hegne om og verne de svake, – rett og slett være gode mot hverandre.

Sitater:  «Det er viktig at vi tar kontroll over hva vi ønsker skal være utviklingen i vårt eget land. Mangfold, maktspredning, samfunnet som må bygges nedenfra, det er blant de verdiene som faktisk skiller oss fra rødgrønn politikk og som er felles verdier på borgerlig side. På borgerlig side står alle politikerne for at beslutninger skal fattes nærest mulig folk, og vi skal ruste enkeltmennesket til å gjøre kvalifiserte og gode valg.» Erna Solberg

«Den utvidede kulturdebatten er ikke bare en verdidebatt, men en verdikamp. Det er ikke slik at alle verdier er like bra.» Siv Jensen

«Det er ikke statens oppgave å bestemme over mennesket, men legge til rette for et samfunn med mest mulig individuell frihet under ansvar.» Hanne Nabintu Herland

«Ondskapens hjerte ligger i mennesket selv. Vi er født med muligheten til å gjøre både det gode og det onde.» Torbjørn Røe Isaksen  KJØP BOKEN HER.