Home » Herland featured

Herland featured

Vikingtidekspert Georg Olafr Reydarsson i TV serien Fryktløse Nordmenn, se bilder fra settet

Georg Olafr Reydarsson er høvding i det multikulturelle Viking Valley Gudvangen prosjektet i Sogn, der en hel vikingby nå bygges opp. Han forteller levende i første program av TV serien “Fryktløse Nordmenn” på YouTube “Herland Rapporten” om hvordan vikingtiden  begynte, om ekspansjonsfasen i Europa der fryktløse vikinger og handelsfolk reiste til Amerika og langt inn i Midtøsten. Her fra opptak og ... Read More »

En av verdens største kultband, WARDRUNA (kjent fra VIKINGS) deltar på TV serien Fryktløse Nordmenn

Wardruna er et av verdens største kultband, de er norske og baserer sin musikk på gamle nordiske kulturelle og esoteriske tradisjoner, knyttet opp mot norrøn tenkning og tolkning av runer. Prosjektet ble startet av Einar Kvitrafn Selvik i 2003 og i årenes løp har Wardruna fått en betydelig tilhengerskare, også som musikkleverandør til TV serien som har gått som en farsott ... Read More »

Danish theologian Iben Thranholm teaming up with The Herland Report Talk Shows

Since its launch mid June, The Scandinavian Herland Report YouTube TV Channel has already over 1.2 million views, which has taken us all by surprise. We do believe that many in Scandinavia and Europe are drop dead tired of the mainstream media narrative and weak analysis on so many levels, eagerly awaiting new outlets that dare to address the dire matters ... Read More »

Hectic in Oslo with new interviews with Scandinavian activists, authors – here with beautiful Lillian Muller

1.2 million have now seen The Herland Report YouTube, the page launched mid June this year. This is in addition to the millions of views yearly on the Herland Report web page. We thank all of you readers for tuning it and supporting this anti-mainstream, anti-war project which has become such a great success. We are content that the YouTube channel has hit ... Read More »

Carl Schiøtz Wibye til Herland Rapporten: En liten sekt fra Saudi ørkenen – Wahhabisme – radikaliserer og ødelegger Islam

Hvordan klarte en voldelig, intolerant sekt fra den saudiarabiske ørken – wahhabismen – å ble statsreligion med en verdensomspennende oljepenger-finansiert misjon om å innføre wahhabismen først i Midtøsten og deretter i Europa, USA? Dette og mye mer belyses av Norges tidligere ambassadør til Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye i boken “Terrorens rike”. Herland Rapporten har flere kommende programmer med Wibye der ... Read More »

Kommende Herland Rapporten TV: Tidligere ambassadør til Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye om wahhabismens ekstremisme

Tidligere ambassadør til Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye, snakker om sin bok “Terrorens Rike”, om hvordan en liten sekt i den saudi arabiske ørken, en sekt som forkastes av de brede lag innad i islam, wahhabistene, maktet å “kapre Islam” og skape et verdensomspennende, oljepengerbasert nettverk som motarbeider tradisjonell religion og fremhever en intolerant ekstremisme som er nådeløs mot annerledes-tenkende, minoriteter og ... Read More »

Hør Herlands Youtube tale: EUROPA I FRITT FORFALL OG POLITIKERNE OG MEDIA STIKKER HODET I SANDEN – PDK konferansen

Europas hovedproblem er at vi har politikere som stikker hodet i sanden, er ute etter stemmekveg og mele sin egen personlige politiske karriere heller enn å ta ansvar og foreta de endringer som er nødvendig for at landet skal blomstre. Vi mangler gode, sterke og visjonære ledere. Det er betydelige svakheter ved vårt politiske system, som gjør at folk som ... Read More »

Radikalt ikke-politisk korrekt om Russland, islam og Europa – Helge Lurås og Hanne Herland PDK debatt

Hør samtalen som representerer det totale bruddet med mainstream media propaganda vi hører om Russland, islam, Saudi Arabia og Europas svake politiske lederskap som ikke makter å håndtere Europas problemer. Denne ikke-politisk korrekte samtalen mellom Hanne Herland og Helge Lurås som du garantert ikke vil se gjengitt i våre aviser, vil gi deg helt nye tanker, du blir presentert for ... Read More »

Et Norge på vei mot det totalitære? Christiansand Protestfestival foredrag – Hanne Herland

Det ligger nå en frihetsvind over det europeiske folk som er inderlig lei av den overbyråkratiserte sosialistisk-grådighetskapitalistiske statens klamme diktat som stadig gjør forsøk på å styre oss ned til minste detalj og presse oss inn i konsensusformen der alle skal mene det samme og tenke likt om alt. Denne typen sosial tvang minner oss om Tyskland før den andre verdenskrig, ... Read More »

Vårt Land redaktør Gjøsunds svar bekrefter problemet med ensidige, propagandapregede medier

Vårt Land intervjuet som plutselig ikke ble trykket i avisen der spørsmålsstillingen var “Hvorfor tror konservative kristne så lett på konspirasjonsteorier?”, har skapt mange reaksjoner, nå også med en kommentar fra Vårt Land redaktør Alf Gjøsund. Dessverre styrker hans svake argumentasjon bekymringen rundt problemet med propaganda og ensidighet i media, som nettopp påpekes av så mange. (Les det ikke publiserte, ... Read More »