Home » Music

Music

Kendrick Lamar – Alright: glitrende analyse av nedgangen i USA

God sommer med Kendrick Lamars glitrende analyse av nedgangen i USA. Det er helt ufattelig at man de siste tiårene ikke har gjort mer for å bedre situasjonen for den afro-amerikanske befolkningen, – amerikanske byer rater nå som noen av verdens farligeste med elendig kvalitet på skolegang og omtrent ingen andre muligheter for mange unge enn et liv med vold, narkotika, ... Read More »

Poet Kendrick Lamar – Brilliant analysis of the tragic downfall of the US – The Rise of the Rest

One of the leading philosophical poets of our time, Kendrick Lamar, steadily give brilliant cultural analysis of the tragically degrading situation the US finds itself in. It is incomprehensible for us living outside the American bubble with its propaganda media such as “white” CNN and the despicable Hollywood-machine that the US has not done more the past years to better the situation ... Read More »