Home » Current Affairs (page 24)

Current Affairs

Opprøret mot de kulturradikale: Gjenreis mannsidealet!

Det er lenge siden Pink Floyd sang sine strofer, men ikke desto mindre er de reaktualisert i oppgjøret med dagens meningstrange kuturradikale offentlighet. Da 68’erne befestet sin makt så de for seg at den sosialistiske utopi skulle virkeliggjøres: med religiøs glød kjempet man for at det klasseløse sekulære samfunn skulle bringe fred på jord. Venstreintellektuelle som Jaques Derrida og Michel ... Read More »

Religion er kommet for å bli

Religionens rolle har fått en økende interesse over hele verden. Dette har forundret mange, ikke minst i akademiske miljøer. Man antok lenge at jo mer moderne samfunnet ble, jo mindre betydning ville religionen få. Slik gikk det ikke. En av Europas mest kjente intellektuelle, ateisten Jürgen Habermas, sier at samfunnet trenger den tradisjonelle etikken i oppbyggingen av en balansert sekulær ... Read More »

Ja til religionskritikk

I disse dager stilles generalsekretær i Presseforbundet Per Edgar Kokkvold i gapestokken fordi han har ytret seg fritt i sitt eget land. Kokkvolds kritiske ståsted i en av vår tids mest sentrale verdidebatter, Mohammed-karrikaturstriden, blir av høyskolelektor Nazneen Khan-Østrem stemplet med tidstypisk venstresidesjikane som antiislamsk, fordomsfull og autoritær.  Men hvorfor skal man i Norge nektes å stille kritiske spørsmål til ... Read More »

Ateisten Habermas: “Vi trenger den kristne etikken”

Høsten er ofte regnet som et ypperlig tidspunkt for å lese bøker. Noen av oss velger sakprosa, andre skjønnlitteratur og enkelte har størst glede av fagbøker. Å utvide den mentale horisonten gjennom ny informasjon kan gi grobunn for refleksjon og spennende samtaler med andre enten privat eller i det offentlige rom. (Photo: The Guardian) Jeg har hatt gleden av å ... Read More »

Norge: en av verdens mest gudsfiendtlige nasjoner

Kirken bærer et alvorlig ansvar som videreformidler av de norskkulturelle, kristne verdier i en tid der de politiske elitene i stadig mindre grad er opptatt av hvilke strømninger som egentlig rører seg i befolkningen. (Foto: Aftenposten) I gamle dager var det politikeres rolle å engasjere seg i de tema som var viktige for folket. Man var ansvarlig for å løse ... Read More »

Snillisme som samfunnsfiende

Kronikkredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås har snakket om de parallelle virkelighetene som preger Norge som følge av kløften mellom politikernes måte å snakke om integrering på og vanlige borgeres erfaringer og reaksjoner. De av oss som i årenes løp har arbeidet med etniske minoriteter relatert til politiets arbeid, i barnevern og offentlig sektor, er resignert over hvor segregert samfunnet ... Read More »

Verdirelativ kristendom

I rusen over materialismens inntog etter krigen, ble jakten på lykke stadig oftere definert som et materialistisk selvrealiseringsprosjekt.  Den kjente sosiologen Zygmunt Bauman bekymrer seg i Liquid Modernity over at kulturen dermed har utviklet seg i en postmoderne flytende retning av verdirelativisme og normløs ekstremindividualisme som stadig oppmuntrer borgerne til å dyrke en individualisering av moral, normer og identitet. (Foto:BNT) ... Read More »

Alle verdier er ikke like gode

I dag snakkes det mye om islam, en religion som angår få mennesker her i landet. Hvorfor er nordmenn så opptatt av muslimer og andre kulturer, mens det snakkes så lite om Norges egne kulturelle og religiøse verdier? Mange ikke-vestlige flytter jo fra sine opprinnelsesland fordi de mener at det er betydelig bedre å leve her. (Foto: Huffington Post) For ... Read More »

Toleranse som hersketeknikk

Journalist Åse Brandvold har skrevet godt i Klassekampen om somaliske Amal Adens sjokkerende bok ”Se oss.” Det hun forteller blir en grusom tankevekker om hvilke forhold enkelte somaliske kvinner og barn lever under i Norge. Paradokset er at dersom Aden var etnisk norsk, ville hun antagelig for lengst blitt anklaget for rasisme, et av vår samtids største maktord. Denne gangen ... Read More »

Finanskrisen er en verdikrise

Den pågående finanskrisen som USAs påtroppende president Barack Obama nylig kalte århundrets verste, har vist at bruken av de kapitalistiske modellene må reguleres bedre. Finansaktører har utnyttet kapitalismen som redskap gjennom strukturerte avanserte produkter. Disse har bidratt til at markedets blodomløp, finanssektoren, er alvorlig rammet. Årsaken er enkel: grådighet. Dermed er det åpenbart at det markedsøkonomiske systemet har behov for ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com