Home » My Articles (page 5)

My Articles

Behovet for radikal reformasjon – Vårt Land debatt: Biskop Tor Jørgensen og Hanne Nabintu Herland

Det ikke nødvendigvis noe skille mellom statskirkelighet og det frikirkelige hva gjelder omvendelse og etterfølgelsesliv. I faser av historien har kirkens struktur beskyttet den troende og lavkirkeligheten representert det egoistisk dekadente. Igjen bidrar biskop Tor B. Jørgensen med et spennende innlegg der han argumenterer for kristendommens betydelige verdi for vår kulturutvikling. Jeg blir meget inspirert over å lese det han ... Read More »

Vårt Land debatten: Biskopene burde kle seg i sekk og aske og gråte over utviklingen, Hanne Nabintu Herland

Vårt Land debatten mellom biskop Tor B. Jørgensen og undertegnede, mitt tredje og meget tydelige svar til biskop Jørgensen står i avisen i dag. “Kjære biskop, Kirkens motstandsrolle i et samfunn der religiøse verdier settes til side har aldri vært viktigere. Fra 1970-tallet har den sekulære svartmalingen av de religiøses positive bidrag i europeisk kultur blitt så sterk at vi i dag ... Read More »

EXCLUSIVE: Leading Western intellectual, Milo Yiannopoulos on The Herland Report: Cutting edge interview

Leading Western intellectual, famous author of Dangerous and internet guru, Milo Yiannopoulos, whose unique ability to provoke the authoritarian Western media elites speaks to The Herland Report founder, historian and best-selling author, Hanne Nabintu Herland. In a series of ground breaking interviews, he adresses the eroding state of democracies in the West, the lack of respect for plurality of opinion ... Read More »

One way tolerance: Plurality of though is enemy in Progressive Authoritarian West – Hanne Nabintu Herland Report

The term “one-way tolerance” perfectly describes the situation where only one party is required to be tolerant while the other fails to show mutual respect. The term “tolerance” then loses its meaning and becomes a political and ideological tool to silence opposition. Read the World Net Daily exclusive: Hanne Herland asserts, ‘Plurality of thought is the enemy now’. Subscribe to ... Read More »

An age of Phony Outrage, “tolerance” to shut up Diversity of Opinion – Greg Gutfeld, Herland Report

Read the book: Author and pundit Greg Gutfeld in The Joy of Hate: How to Triumph over Whiners in the Age of Phony Outrage, speaks of “artificial tolerance” and “repressive tolerance,” stating that most of the time extreme liberals use the mantle of tolerance to disguise their own intolerance. Subscribe to Herland Report TV He attacks the double standards – ... Read More »

How the Authoritarian Globalist Left is killing Free Speech – Kirsten Powers, Herland Report

Read the book: Kirsten Powers points out in The Silencing. How the Left is Killing Free Speech that the increasingly illiberal Left’s silencing campaign is a form of “repressive tolerance,” arguing that New Left guru and intellectual father of the 1968 student revolution, Herbert Marcuse openly spoke of the need to curb freedom of speech in pursuit of left-wing ideological ... Read More »

The new, extreme-liberal West – excerpt from new book “The Culture War”, by Hanne Nabintu Herland

It can be argued that the extreme-liberal society displays such a shocking lack of morality and solidarity. We wish for the past as the lesser evil than today’s extreme liberal elites, writes Hanne Nabintu Herland in the new book The Culture War. How the West lost its greatness. In recent decades, Western culture has undergone dramatic changes. Radical new elites ... Read More »

Hanne Nabintu Herland: Interviewed by RT Worlds Apart on Western moral decay, Libya and US atrocities – Herland Report

RT is one of the world’s largest TV stations, reaching around 700 million. Watch “Worlds Apart” where I speak about the Western liberal utopianism that permeates the Western idealistic foreign policy and causes the naivity that led to the Western misinterpretation of “the Arab Spring”, calling it a “Spring” rather than an “Arab Winter”. Additionally, I commented on Henry Kissingers latest call ... Read More »

Destruktiv ekstremindividualisme preger Europa – Hanne Nabintu Herland

Mange ønsker i dag en større vekt på de opprinnelig kristne kulturverdiene som humanismens fremvekst på 1800-tallet bygget videre på. Oppfatningen som preger dagens fritenkere er at dersom vi kan få tilbake en større grad av medmenneskelig solidaritet og empati i samfunnet, kan vi få bukt med en del utfordringer innen samliv og skilsmisserater, barnevern, psykiatri og sviktende omsorg for ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com