Home » My Articles (page 5)

My Articles

Universities as massive Western, globalist propaganda tools – Hanne Herland in leading, American conservative World Net Daily – Herland Report

These days universities seem to be the main halls of biased, politically correct propaganda. This is where students learn not to think freely. It is where the young are taught how to become obedient to the illiberal, mainstream elites who chronically work to destroy free thinking in the West, writes Hanne Herland in her weekly column at the leading American ... Read More »

Anmeldelse Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen – i dag er Støre partileder, ble aldri sendt til krigsdomstolen i Haag – Herland Report

Dagsavisen arkiv fra 2013: “Anmeldelse av Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen”. Jeg skrev den gangen: “Jeg vil med dette få takke professor emeritus Edvard Vogt som har anmeldt Jonas Gahr Støre og Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Hjertelig takk også til nestleder i Rødt, Marielle Leraand for engasjementet for internasjonal rettferdighet. ... Read More »

The tyranny of the Left: Zero respect for religious diversity – Hanne Herland in The Christian Post column, Herland Report

As we live in an age of atheist intolerance, where the elitist mainstream media constantly focus negatively on Christians, we need to remember how ground breaking the Christian faith really is, writes Hanne Herland in her regular column at The Christian Post. So, let’s talk about the massive impact Christianity and the revolutionary message of Jesus Christ has had on ... Read More »

Paradox of our time: Christophobia in Europe, while Religious Freedom prevails in Russia – Hanne Nabintu Herland

Europe has arguably become the most secularized and spiritually antagonistic region in the world, marked by “Christophobia” to such an extent that even wearing a Christian cross or any sign of religious affiliation may easily be labeled offensive, writes historian and author Hanne Herland in the World Net Daily weekly column. Millions watch Herland Report TV. Subscribe: As noted by ... Read More »

Odd Nerdrum, Norges største maler siden Edvard Munch – en hyllest fra Hanne Nabintu Herland

Vi vet at kunst er gudenes språk. Malt med flytende ord fra en annen dimensjon, bryter kunsten begrensningene i språket, opponerer mot stillstand og likegyldighet, maner til samfunnsendringer og utfordrer mennesket til å betrakte livsreisen med et våkent og mer levende blikk. Den mest kontroversielle maleren i skandinavisk historie, Odd Nerdrum har arbeidet et helt liv i denne kunstens ånd, ... Read More »

The road to Serfdom: Friedrich Hayek on the West returning to Feudalism – Hanne Herland WND column, Herland Report

Today, little is seen of true conservatism in the West. The respect for sovereign nations and non-interventionist strategies that characterized founding conservatives like Edmund Burke stand far from the sentiments within, for example, the US Republican Party, writes Hanne Herland in the weekly World Net Daily column. Subscribe to Herland Report TV Or in the words of Roger Stone – ... Read More »

Det skitne rotteracet i media mot Trond Giske, MeToo moten og de nye mediene, Herland Report

Klassekampen tar i dag opp i sin papiravis de nye mediene som stiller seg kritisk til dagens propagandapregede forklaringsmodeller i de synkroniserte og samkjørte ledende mediene som Aftenposten, DN, VG, TV2 og så videre. Dessverre var jeg i USA under Trond Giske saken, ellers ville The Herland Report definitivt forsvart Giske og stilt et temmelig kritisk lys rundt fenomenet at ... Read More »

Hege Storhaug: Norske medier driver ikke direkte med fake news. Problemet er alt de ikke forteller

Hege Storhaugs uttalelse står i dagens Klassekampen, idet avisen tar opp “de nye mediene” der Herland Report er en av disse. Fordi de ledende mediene reflekterer et til de grader ensidig bilde av virkeligheten, oppstår behovet for andre portaler som kan belyse andre sider ved viktige saker. Hør min analyse av Fake News begrepet, som først ble lansert i ledende ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com