Home » Religion

Religion

WATCH VIDEO: International book release “The Culture War. How the West lost its greatness” – Hanne Nabintu Herland

Bestselling author Hanne Nabintu Herland speaks about her newly released book, “The Culture War. How the West lost its greatness.”  “The Culture War. How the West lost its greatness” is out in the USA and around 60 nations world wide, already being translated into Spanish and other languages. The book outlines in a revolutionary way how the West lost its ... Read More »

Destruktiv ekstremindividualisme preger Europa – Hanne Nabintu Herland

Mange ønsker i dag en større vekt på de opprinnelig kristne kulturverdiene som humanismens fremvekst på 1800-tallet bygget videre på. Oppfatningen som preger dagens fritenkere er at dersom vi kan få tilbake en større grad av medmenneskelig solidaritet og empati i samfunnet, kan vi få bukt med en del utfordringer innen samliv og skilsmisserater, barnevern, psykiatri og sviktende omsorg for ... Read More »

World Net Daily: Christianity’s radical view on human life – Hanne Herland in column with Ann Coulter, Larry Elder

Exclusive: Hanne Herland on ‘groundbreaking’ nature of the Christian principles: It’s Christmas. Let’s talk about the massive impact Christianity and the revolutionary message of Jesus Christ has had on the Western civilization. As we live in an age of atheist intolerance, where the elitist mainstream media constantly focus negatively on Christians, we need to remember how groundbreaking the Christian faith really ... Read More »

Hva er kristendom ifølge lutheranerne? Trond Ali Linstad

I juletiden – med kirkegang (for mange) og julesanger, hva hyller man egentlig ved dette; hva er innholdet i det kristne budskapet? For dem som legger dette til grunn, mener jeg, for mange feirer jul fordi sola snur; nå går det mot lysere tider, og det er fest med familie og venner, med gaver og hyggelig samvær. Men tilbake til ... Read More »

God jul til alle fra Damascus, Syria der Jesu fødsel feires blant den kristne minoriteten – Hanne Nabintu Herland

De kristne er i ferd med å bli utradert fra Midtøsten, der ekstremistiske islamister går til systematisk angrep på dem som ikke er “rettroende nok”, muslimske sekter så vel som andre grupper som representerer det historiske, multikulturelle lappeteppet som i århundrer har kjennetegnet denne regionen.  Her bilder fra Damaskus og video, der de kristne i julefeiringen hyller den radikale Jesus ... Read More »

Julens budskap – betydningen av Jesu fødsel

Julaften og første juledag er verdens største feiring av noe så enkelt som at et guttebarn ble født i en stall i Betlehem.  Nylig ble dette ekstraordinære barnet, Jesus Kristus, kåret til den mest betydningsfulle personen i verdenshistorien. Napoleon og Shakespeare kom på henholdsvis andre og tredje plass undersøkelsen som beskrives av professor Steven Skiena og Charles Ward i Who’s ... Read More »

Christmas Day is the world’s largest celebration of a baby born in a stable – Hanne Nabintu Herland

Christmas Eve and Christmas Day are the world´s largest celebrations of something as simple as a baby boy born in a Bethlehem stable. Recently, this extraordinary child, Jesus Christ, was voted the most significant person in world history. Napoleon and Shakespeare came in second and third place, respectively, in a survey described by Professor Steven Skiena and Charles Ward in ... Read More »