Home » About – Contact us
About – Contact us

About – Contact us

Share the article

The Herland Report Scandinavian news site and TV channel on YouTube has millions of readers/viewers yearly, featuring leading free thinkers, intellectuals, authors and activists on foreign policy, Western cultural decay, religion and the need for international justice and respect for national sovereignty. 

The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

The Herland Report is founded and hosted by Hanne Nabintu Herland, a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech.

We regularly feature a variety of opinion and analysis from a number of commentators from across the political spectrum, free from political correctness.

Not all views represent that of The Herland Report editorial policy, but we do believe in plurality, diversity and free discussing in non-censored conversations, both in the articles presented as well as on our TV Channel.

This site offers factual information and viewpoints that might be useful in arriving at an understanding of the events of our time. We believe that the information comes from reliable sources, but cannot guarantee the information to be free of mistakes and incorrect interpretations.

The articles we publish are to be used as pieces of information that should be considered when seeking to acquire a full overview regarding a specific subject.  We do not take responsibility for mistakes, omissions or other flaws in articles published by our variety of authors or TV show guests.

Click on the picture and go to our TV Channel.

The mainstream media has increasingly become a smoke screen which disguises the real power struggle and the driving forces that determine the development in the West.

We attempt to address the implication this has on the general population and bring other views on what goes on in the world. We try to describe other pieces of information than what is described by the mainstream media outlets, and address the de-democratization prosess in the West, beginning with the US which by many is no longer considered as a democracy.

We strive to deliver content that addresses specific trends, look at the power structures behind the media, exposing corruption and challenge the current political establishment on a range of issues.

The Herland Report is founded and hosted by Hanne Nabintu Herland, a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech.

Herland has for many years written extensively in leading newspapers and appeared as a guest on a variety of TV shows. She was born and raised in Africa, has lived in South America and currently in the Middle East, and traveled extensively in Asia. She speaks a number of languages.

Norwegian:

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger. 

The Herland Report foretrekker intervjuobjekter som tilhører gruppen Vestens nytenkende intellektuelle som ikke sitter fast i fortidens utdaterte ideologier og utopier som har gitt oss den type krigslandskap vi befinner oss i dag, både sosialt, kulturelt og på den internasjonale scene.

Informasjonen vi formidler søker å belyse sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema. Vi mener informasjonen kommer fra troverdige kilder, men kan ikke garantere at artikler er uten feil eller feilaktige tolkninger.

Artiklene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår kompekse verden bedre. Vi tar ikke ansvar for feil, utelatelser av nødvendig informasjon eller andre svakheter ved artikler som publiseres eller gjesters uttalelser i web-TV programmer. 

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold. 

The Herland Report TV har også et “Livsstil” segment der vi tar opp tema knyttet til samliv, sex, familie, den åndelige dimensjon, helse og hvordan ha et godt selvbilde og være et menneske som bryr seg om andre. Det er mye egoisme og materialisme i vår kultur, ofte glemmes de indre verdiene, solidaritet og det varmeskapende. Dette og mye mer vil tas opp her og vår gallionsfigur er Lillian Müller.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.  Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Hun har reist mye over hele verden og snakker en rekke språk, deriblant swahili, fransk og portugisisk. 

Ta gjerne kontakt via post@hannenabintuherland.no.

Get in touch at post@hannenabintuherland.no  (note: .no, not .com)

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Be one of them:

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com