Home » Herland featured » Eksplosiv vekst for Herland Rapporten, nærmere en million artikler lest bare i måneden april
Eksplosiv vekst for Herland Rapporten, nærmere en million artikler lest bare i måneden april

Eksplosiv vekst for Herland Rapporten, nærmere en million artikler lest bare i måneden april

Share the article

Interessen for Herland Rapporten eksploderer i 2017, tallene er utrolige og peker i retning av en folkeoppvåkning og interesse for andre informasjonskilder som trekker frem andre deler av virkeligheten enn det ensidige bildet som nå forkynnes fra et temmelig unisont mediekorps.

Som tidligere nevnt, har jeg og mitt team med internasjonale samarbeidspartnere i flere år mest arbeidet internasjonalt og ikke så mye som før mot Norge. Men da fenomenet “fake news” oppsto i ledende aviser som et til de grader dramatisk sensurforsøk fra medieeliten som vi ikke har sett på lenge, ble det for mye til og med for meg. Ikke nok med at avisene ikke lenger selger, men man forsøker gjennom autoritære midler å stenge ned ytringsfriheten i sosiale medier ved å stemple de som ikke forfekter den grådige internasjonale anti-demokratiske finanselitens perspektiver som “fake news”. Og dette skjer i et land som Norge, som jeg betegner som landet som allerede har den minst frie pressen i Europa. Nå skal man altså strupe aller siste rest av frihetstenkning i landet vårt.

Og “fake news” anklagene kom nettopp fra de ledende mediene som i mange år har villedet befolkningen, presentert både ren løgn og mengder med forvrengte virkelighetsoppfatninger, noe som har lurt mange til å tro på et utdatert ideologisk verdensbilde som overhode ikke stemmer med virkeligheten. I 2011 fremsto omtrent samtlige i norsk medieverden (disse som mottar rundt 8 milliarder i årlige stønader fra den norske stat) som en ren “fake news” produksjonsenhet idet man propagandapreget hyllet “den arabiske våren” som viste seg å fjerne de moderate og sekulære styresmaktene i land etter land i Midtøsten og erstatte dem med Al Qaida affilierte islamister, Det Muslimske Brorskap som er en terrorbevegelse, og Saudi Arabias forklaringsmodeller for hva som egentlig skjer i Midtøsten.

Det var helt ufattelig å betrakte. De som den gangen sa imot, slike som professor Unni Wikan, jeg som skrev om dette blant annet i Aftenposten, og noen islamforskere, ble regelrett ledd ut. Siden har vestlig presse i stor grad endt opp som Al Qaidas og ekstreme sunni-jihadisters ekkokammer. Det omtrent eneste vi får servert i dag er ekstremistenes syn på Midtøsten virkeligheten, hvilket forteller meg i hvilken grad islamismen har gjennomsyret også de vestlige medistrukturene. Og disse skal fortelle oss andre om “fake news”?  Det er meg en ære å stå på listen over de “man ikke liker”, og den dagen mitt navn blir tatt av disse listene, skal jeg bli meget skuffet

Man fastholder en 1970-talls tenkning, og har ikke merket av vi nå befinner oss i 2017.

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

One comment

  1. Hei, har du lyst å skrive om elektromagnetisk stråling også?
    Se f.eks her: http://www.iemfa.org/emf-scientist-appeal-to-the-united-nations/
    jeg er president i IEMFA og generalsekretær i Folkets Strålevern.
    Kan love deg mye interessant stoff, som heller ikke skrives om.
    Kom til siden via kronikk om Ritalin og ADHD fra Øyvind Moe, som jeg for mange år siden jobbet sammen med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com