Home » Europe » Europa, folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås til Herland Rapporten
Europa, folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås til Herland Rapporten

Europa, folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås til Herland Rapporten

Helge Lurås er en internasjonal nordmann med bred internasjonal erfaring, som leder den fremtidsrettede tenketanken Senter for Internasjonal Strategisk Analyse i Norge. I dette programmet samtaler vi om behovet for mer realisme og mindre ideologisk styring av mediene, samt nødvendigheten av en styrket nasjonal identitet og historiske verdier i møte med en urolig verden. Ukontrollert masseimmigrasjon og tanken om at et samfunn uten nasjonale grenser ville gi oss det perfekte samfunn, har vist seg å være feil. Protesten i befolkningen mot politiske eliter og ensrettede medier er i dag sterkt voksende og vi står overfor et betydelig paradigmeskifter.

Herland Rapporten TV tar opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media. Fra lanseringen av Youtube kanalen i midten av juni har over 500 000 sett programmene og utover høsten kommer en lang rekke radikale samtaler med kjente nordmenn samt internasjonale intellektuelle. Produsert av ConCerva

 

THE HERLAND REPORT WEB TV

- features leading intellectuals, activists, artists and writers on foreign policy, cultural decay, lifestyle and international justice. English and Scandinavian.

 

EXCLUSIVE MEMORANDUM ON LIBYA: 

Fabrications against the State, Leadership and Army – by Dr. Saif al-Islam Gaddafi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*