Home » Europe » Europa, folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås til Herland Rapporten
Europa, folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås til Herland Rapporten

Europa, folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås til Herland Rapporten

Helge Lurås er en internasjonal nordmann med bred internasjonal erfaring, som leder den fremtidsrettede tenketanken Senter for Internasjonal Strategisk Analyse i Norge. I dette programmet samtaler vi om behovet for mer realisme og mindre ideologisk styring av mediene, samt nødvendigheten av en styrket nasjonal identitet og historiske verdier i møte med en urolig verden. Ukontrollert masseimmigrasjon og tanken om at et samfunn uten nasjonale grenser ville gi oss det perfekte samfunn, har vist seg å være feil. Protesten i befolkningen mot politiske eliter og ensrettede medier er i dag sterkt voksende og vi står overfor et betydelig paradigmeskifter.

Herland Rapporten TV tar opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media. Fra lanseringen av Youtube kanalen i midten av juni har over 500 000 sett programmene og utover høsten kommer en lang rekke radikale samtaler med kjente nordmenn samt internasjonale intellektuelle. Produsert av ConCerva

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*