Home » Europe » Herland Report TV kanalen ble en stor suksess i 2017, ytterligere internasjonalisering venter i 2018
Herland Report TV kanalen ble en stor suksess i 2017, ytterligere internasjonalisering venter i 2018

Herland Report TV kanalen ble en stor suksess i 2017, ytterligere internasjonalisering venter i 2018

Share the article

The Herland Report TV kanalen ble årets suksess for oss i 2017, med flere millioner views på bare få måneder. TV kanalen er tilknyttet nettstedet The Herland Report der profilerte internasjonalt kjente fritenkere, intellektuelle, aktivister og forfatteres artikler publiseres, såvel som skandinaviske journalisters arbeid.

Vi når nå millioner årlig og tar opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media. (Foto: Fra samtaler med Mohammed Usman Rana som kommer i 2018).

Millions watch Herland Report TV. Subscribe: 

Vi vet at mange i Norge og i Europa forøvrig er mektig lei av medienes ensidige fremstillinger av virkeligheten, og synes det er hyggelig med informasjonsartikler og TV programmer som gir bredt rom for den gode samtalen. Tanken er at disse samtalene – som ikke er intervjuer, men samtaler mellom to parter – kan gi rom for øket kunnskap om ulike tema, som blir betraktet fra noe annerledes vinkler enn det vi ofte blir presentert for i de ledende mediene. Vi er ikke ute etter heftig debatt i TV studio, men den gode samtalen slik at mennesker kan lære noe konstruktivt om et tema.

Vår målsetning er ikke å bli spesielt store, men å levere kvalitetsmateriale som kan bidra til øket kunnskap innen ulike felt. Ønsket er at seeren får noe nytt å tenke på, og deretter, basert på egen kunnskap, gjør seg opp sin egen mening. Vi leverer samtaleprogrammer på rundt 25 minutter med ledende intellektuelle, forfattere, aktivister og fritenkere.

Noe av utfordringen med de etablerte mediehusene, er at dyptpløyende programmer uteblir. Kommersialiseringen gjør at “lett underholdning” prioriteres, mens befolkningens behov for dyptpløyende analyse og breddekunnskap om mange tema i større grad nedprioriteres. Når vi har TV debatter, er det omtrent to minutter på hvert tema, noe som er altfor lite til å kunne se bredden innenfor feltet. Ofte polariseres debatten ned til den klassiske skyttergravstenkningen, der målet er å skape splid og krangel heller enn øket kunnskap om vår pluralistiske virkelighet.

Bare i et land som Norge er det mange spennende, intellektuelle som kan bidra med bredde og spenst, det har vært meget spennende å samtale med slike personer i det vi hittil har fått til.

2018 innebærer en ytterligere internasjonalisering av arbeidet, da det har vist seg å være god interesse fra utlandet for The Herland Report TV kanalen. Et mål er å bringe verdifulle skandinaviske stemmer til det engelske og internasjonale markedet, der man selvsagt ikke leser norsk og dermed mangler kunnskap om en rekke spennende stemmer som befinner seg i Norge og i Skandinavia.

 

Se gjerne første program med den danske teologen og journalisten, Iben Thranholm, som er en av Danmarks mest fryktede samfunnsdebattanter. Hun har markert seg som en sjeldent uredd fritenker som hevder at Europas svøpe er den åndsfattigdom som nå preger vår ekstrem-materialistiske kultur. Hun sier at vi har mistet de indre verdier, mistet den moralske tenkningen som handlet om nestekjærlighet og solidaritet. I dag preges vi av en åndelig kulde og mangel på medmenneskelig varme, dette bidrar til å som svekke hele kulturen vår.

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com