Home » Europe » Norge: et u-land på indre verdier
Norge: et u-land på indre verdier

Norge: et u-land på indre verdier

Share the article

Ta inn hele skjermen 12.12.2014 072214 

Dette foredraget skapte furore da det først ble lagt ut på internett. (KLIKK PÅ BILDET og se foredraget eller bruk linken: http://www.vimeo.com/15601506 )

Det var et ideologisk angrep på den progressive historieforståelsen som har bidratt til å gjøre Norge til et uvanlig religions- og tradisjonsfiendtlig land. Jeg minnet om at Jesus, på mange måter var den første radikale sosialist som kjempet for solidaritet og respekten for de svake i samfunnet. Og jeg spurte om hvordan har det blitt slik at det nærmest ikke er lov til å være stolt over våre egne kulturelle og tradisjonelle røtter, mens man idealiserer og idylliserer alt som er fremmedartet?

Tidvis er den kulturelle selvpiskingen, kravene til å være politisk-korrekt og degraderingen av Europas egne idealer så stor at mange nordmenn føler seg kneblet og fremmedgjort i sin egen kultur. Det er til de grader så mange regler man må følge for å være tilstrekkelig politisk korrekt, at mange av oss føler behovet for å bryte ut av det sterke konsensusmiljøet som er så preget av Jantelov og behovet for å se ned på andre. Vi må få en høynet respekt for forskjellighet, ulike meninger og at målet ikke er at alle skal bli enige tilslutt. Pluralitet er bra, kritisk tenkning skjerper det intellektuelle nivået og uenighet er sunt.

Dagens progressive er dessuten historieløse i sin forakt for hvilken positive påvirkning kristen tro har hatt på vår egen kultur. At staten er blitt alles mor, med trygder og stønader som gjør at vi andre slipper å ta vare på hverandre lenger, er et konsept av nyere dato. Med den sterke staten som “tar vare på oss”, har vi ikke bruk for solidaritet lenger. Og da forvitrer varmen i samfunnet, noe blant annet den tyske filosofen Jurgen Habermas lenge har snakket om. Vi har glemt at i historien dannet nettopp lokale kirker og bedehus kjernen i samfunnsfokuset på solidaritet med de svake, kanskje det mest kristne idealet av alle. Dit kom folk med alle slags problemer. Jesus, – for å bruke et av vår tids siste tabuord, var på mange måter den første radikale sosialist. Han sloss for respekten for de utstøtte, de fattige og de som var annerledes i samfunnet. Og ble hatet for det. Med en høynet respekt for religionens bidrag til europeisk kultur, kan dermed også progressive krefter bidra til å forhindre at Norge forblir et u-land på indre verdier.

For en ting er sikkert. Vi trenger en reintroduksjon av tradisjonelle verdier som handlet om ansvar, plikt og empati for å motvirke de nåværende tendenser til at solidariteten forvitrer og egoismen tar overhånd i et samfunn som for ensidig orientert mot teknologisk og materiell rikdom. Foredraget ble en farsott. Talen og dens ulike remixer har til nå har blitt nedlastet over 220 000 ganger på internett.  Rapper duoen Punani SS’ laget en “ekspressiv dans” You Tube-remix som jeg satte stor pris på, Dagbladet la ut foredraget på sine sider, Bistandsnemda fikk mange tusen views på internett før foredraget ble sensurert og fjernet fra deres sider, og NRKs Storbynatt med Bård Tufte Johansen og Harald Eia har også en egen variant. Jeg deltok på Storbynatt premieren der det ble påpekt at foredragsstilen var noe uvanlig. Mulig. Jeg er født og oppvokst i utlandet, i fransk kultur hvor et aktivt kroppspråk er langt mer vanlig enn her i Norge. Dessuten har jeg alltid hatt sans for å bryte med noe av den tradisjonelle forestillingen om hvordan akademikere er. Temaet ideologi og samfunnspåvirkning er dessuten faglig tungt. Å stå i grå dress og lese opp fra et manus har aldri vært min foredragsstil.

Et grunnleggende vestlig ideal er nettopp respekten for forskjellige meninger, ulike ytringsformer og annerledeshet. Men toleranse innebærer Ikke at alle må bli enige tilslutt. Her i Norge har vi nok vært mer dominert av den jantelovspregede likhetsmanien der det gjelder å ikke skille seg ut fra mengden. Mange ganger struper denne likhetstanken individet valgfrihet. Man tvinges inn i en forhåndsbestemt bås. Dermed blir det for meg nettopp så flott at også foredragets noe utenlandske form fenger.

En annen grunn til at foredraget er blitt møtt med en slik betydelig interesse er innholdet. Jeg har mottatt betydelige mengder med takkemail, brev og sms fra nordmenn som opplever det befriende at noen ser historien fra en litt annen vinkel enn den sosialistiske. For den progressive ideologi som har rådet i Norge så mange tiår har ikke maktet å oppnå de samfunnsmessige resultater som ble lovet.

I dag falmer det sosialistiske verdensbildet i takt med stadig voksende medmenneskelige utfordringer som det sekulære samfunn ikke håndterer. For materiell velstand har ikke gjort oss til verdens lykkeligste land. Høye skilsmisserater, ensidig vekt på selvrealisering, ensomhetsproblematikk, betydelige utfordringer innen psykiatrien, lav respekt for autoriteter, samt den rå seksualiseringen utgjør i dag en reell trussel mot ordenssamfunnet. Sosialistenes ukritiske hyllest til moralsk grenseløshet parret med ensidig tro på det vitenskapelig etterprøvbare, har skapt et materialistisk samfunn der empati og solidaritet forvitrer. I en stat der mennesket har gjort seg selv til gud, er det ikke lenger populært å tenke på sin neste. For i henhold til funksjonalistiske religionsdefinisjoner er religion mye mer enn de tradisjonelle trosretningene.

Religionsfilosof Paul Tillich betegner religion som ethvert menneskes ytterste anliggende. Slik kan materialismen sees som dyrkelsen av de verdier som kan kjøpes for penger og politiske ideologier som marxisme, nazisme og sosialisme kan klart betegnes som moderne religioner. Professor i religionshistorie ved UiO, Otto Krogseth har påpekt at når en religion skyves tilside, oppstår snart en ny. Slik ble marxismen født som ateistenes sekulære drøm om å sette mennesket i sentrum for å bevise at den europeiske kulturen ikke trengte troen på en Gud eller tradisjonelle verdier. Den bestselgende forfatteren Jonah Goldberg påpeker i Liberal Facism at marxismen som politisk ideologi erstattet Gud med staten. Guddommeliggjøringen av staten innebar et betydelig opprør mot kristen etikk som kilde til samfunnsorden. Som finansmann Christen Sveaas har uttrykt det: Staten ble alles mor.  Marxismen og dens forskjellige avkom: sosialisme, nazisme, kommunisme og fasisme – skulle skape det utopiske klasseløse idealsamfunn der menneskets godhet overvant enhver hindring. Den sosialistiske internasjonalismen skulle føre til en endelig fred på jord.

Slik ville man bevise at Europa ikke lenger trengte de tradisjonelle kulturverdier som hadde sitt utspring i kristen etikk.  For nazismen var ikke høyreekstrem. Den var venstreekstrem. Populærbegrepet NAZI er forkortelsen for Nasjonal Sosialistisk Arbeiderparti i Tyskland. Etter den andre verdenskrig har sosialistenes propagandaapparat lyktes godt i å innbille Europas borgere at Hitler var høyreekstrem. Man har febrilsk forsøkt å viske ut minnet om at den intolerante nazistiske nasjonalismen tilhørte venstresiden. For høyresidens kapitalisme har fra sin opprinnelse vært knyttet til troen på en sterk individualisme, privat eiendomsrett og konservativ vekt på tradisjonelle verdier slik som hardt arbeid, sparing og reinvestering.  

Goldberg minner om at både sosialismen og liberalismen har sitt utspring i marxismens opprør mot tradisjonelle europeiske verdier. Den franske revolusjon var i seg selv en fascistisk totalitær revolusjon som spilte venstresidens populistiske kort ut til fulle. De samme som under den franske revolusjon avsatte solkongetidens hoff, ble noen tiår senere regnet for å være verre enn det aristokratiet de fjernet. Napoleon måtte nærmest redde det franske ”folkestyret” fra deres egen nådeløse og lynsjende voldsspiral. Under den franske revolusjonslederen Robespierre, var giljotinene å finne på ethvert gatehjørne i Paris. Annerledestenkende ble avrettet ved den minste mistanke. Robespierre oppsummerte sin totalitære logikk slik: ”Det er bare to typer mennesker i Frankrike: folket og dets fiender. Enhver som står imot revolusjonen, må tilintetgjøres.”

Tanken om en sterk sekulær, religionsfiendtlig og meningskonform stat der sterke eliter skulle påvirke folket i ”riktig” retning, ble en intolerant sosialistisk kjernetanke som preget enrekke stater i det tyvende århundre.

 

.

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

5 comments

 1. Vi trenger modige personer med andre meninger, så stå på. Litt mer luft mellom avsnittene i brødteksten kunne imidlertid gjort seg 🙂

 2. Hello Ms Herland,

  I’ve tried sending these articles of mine to your website, but with no response and there doesn’t seem any other way of contacting you, so I’ll give it one more try.

  I watched your interview on Russia Today with Oskana Boyko last week and I thought perhaps you might be interested in some articles I wrote on the subject. I have my articles posted on the web, but because I write mostly for a German readership the ones posted on-line are not as complete as the ones I’m sending you. The ones for the American readers are abbreviated to make them less Eurocentric. I’m not sure if this program will successfully deliver my articles, which I send in both English and German so if you have a post office box let me know and I’ll be glad to post them to you. The German political establishment all receive and read the articles. I don’t expect it will change anything, I just enjoy irritating them and providing a politically incorrect point of view they never read in the German press.

  I wish you every success in your work and God bless you.

  Peter Wood

  If you want to accuse me of writing a racist article I can only say that I am not biased against Muslims, but I am opposed to Europe, the traditional home of Christianity, becoming part of a greater Muslim empire. Neither do I have a problem with Islam but rather I have a problem with Islam becoming the dominant religion within Europe. My article is based on the work of Patrick J Buchanan.¹
  Patrick Buchanan is one of the leading conservative journalists in the USA and a former presidential candidate. I have neither read nor heard of him being accused of racism. His article is based on a report by the National Policy Institute in Atlanta, Georgia, USA. The NPI is a renowned and respected academic research institute and their report is supported by a 2007 UN world population survey. I doubt that anyone thinks that the UN is a right-wing organization.

  Furthermore, I’m not biased against homosexuals but I am opposed to the radical homosexual agenda which seeks to promote homosexuality as a desirable “alternative lifestyle” among the heterosexual community.

  In1932 Aldous Huxley wrote in the foreword to his book Brave New World ²:

  “As political and economic freedom diminishes, sexual freedom tends to increase.”

  I am politically conservative, which in today’s left-wing, socialist Europe is practically the same as being a neo-Nazi, and in the US the Left has successfully managed to portray conservatives as racist, heartless and intolerant. The left-wing “thought police” only believe in the democratic right of freedom of speech when opinions expressed concur with their own world view.

  The Islamisation of Europe and the Decline and Fall of the European Race

  The process of turning Europe into a Babel of cultures in which Islam is the fastest growing religion began in the years directly following the Second World War. Young university academics who came of age in the 1950’s and 60s were greatly influenced by the post war, radical anti-fascism prevalent at the time and many were pro-Communist Marxists, Leninists, Trotskyists and Stalinists – after all, hadn’t the Soviet Union been instrumental in defeating racist, Nazi Germany, wasn’t it itself a paragon of mixed cultural unity and didn’t Communism promise and practice equality for all its citizens regardless of ethnicity?

  These young university lecturers came up with the idea that in order to prevent another European Adolf Hitler the very nature of European society and culture had to be changed. They reasoned that by diluting European culture with non-European ones it would destroy the social cohesion necessary for right-wing political movements to overthrow democracies using the democratic process (there are only two ways in which dictatorships can replace democracies, either through the democratic process, as Adolf Hitler did, or through a military coup d’etat) as third-world immigrants would almost certainly be supporters of left-wing political parties and unlikely to support any conservative or right-wing political movement of which they themselves could be potential victims. *
  These academics then set about replacing their conservative colleagues by filling vacant posts with candidates of their own political persuasion, (universities are fairly unique in that a committee of lecturers select whom their future colleagues are to be, and by “stacking” these committees they were able to ensure that only those candidates with left-wing sympathies were tenured) so that by the end of the 1970s the universities were filled with left-wing moderates and radicals. A successful left-wing academic “putsch” had taken place with the purpose of totally dominating the dissemination of intellectual ideas in the humanities and also in many areas of science as well. As future politicians, who mostly study political and social sciences get their “weltanschauung” at the universities it’s hardly surprising what has happened to Western European society.
  The process of divesting Europe of its white, Anglo-Saxon, male-dominated character was fortuitously helped by the 1960’s economic boom which required more labor than most Western European countries possessed and which had to be imported – the so-called “guest workers” who unlike “guests” never went home again. The process was further advanced by the rise of a radical left-wing feminist movement which aggressively attacked the W.A.S.P. (White, Anglo-Saxon Protestant) male dominated cultures of Europe and North America and made common cause with other racial/ethnic groups and cultures of similar disposition. The reason Susan Sontag, the radical, white, American feminist, gave: “The White race is the cancer of human history and has to be eradicated”.

  Parties on the left of the political spectrum calculated correctly that they would be the main beneficiaries of immigration from non-European cultures and so were and are the most vociferous supporters thereof. After 50 years of practically uncontrolled immigration to Europe from Muslim countries and others with large Muslim populations Turkey, Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Malasia, North Africa and Nigeria there is now a real threat of the Islamisation of the entire European continent and culture. The countries from which these immigrants come are pleased to have millions of their citizens and cultural offspring living in Europe as it enables them to influence the national politics in the countries where they live. The vast majority of these non-European immigrants are first and foremost loyal to their own culture, ethnic group and country of origin instead of their adopted country.

  It’s just a question of demographics. Europe’s Muslim population is conservatively projected to grow from the 44 million in 2010 to 58 million in 2030. The greatest increases, driven primarily by continued migration, are most likely to occur in Northern Europe where Muslims are already approaching double-digit percentages of the population in many countries. Muslim women are producing children at three times the rate of white European women and if Pakistan, India, Indonesia, Turkey, North Africa and Nigeria keep feeding immigrants into Europe it will inevitably, at some point in the not too distant future, become a dominantly Muslim continent. Islam is the fastest growing religion, not only in the world, but also in the United States, Canada and Europe. (McDowell and Zaka Muslims and Christians, Ch.6) The annual growth rate in the US is around 8% per annum and in Europe about 4%. (This figure reflects growth among resident Europeans and doesn’t take into account the thousands of new Muslims arriving on the continent every year.) The baby boom among these black and brown peoples is permanently changing the face of the European continent. Islam is returning to Iberia, Italy and the Balkans. Aiman Mazyek, chairman of the Central Committee of Muslims in Germany, has called for the government to accept Syrian refugees “without limitation”. http://www.zukunftskinder.org/?p=43933
  http://www.pi-news.net/

  Hege Storhaug and Rita Karlsen write that there will be no future welfare state in Norway if the massive immigration to Norway from Muslim countries continues and that European Norwegians will become a minority within 30 years.
  http://themuslimissue.wordpress.com/2013/02/16/norway-no-future-welfare-state-if-muslim-immigration-continues-norwegians-a-minority-in-their-own-country-within-30-years/

  Sweden’s Muslim population has increased by approximately 6% in only 8 years
  http://themuslimissue.wordpress.com/2013/02/03/report-swedens-muslim-population-increase-toa-shocking-5-6-percent-in-only-8-years/

  As immigration to Europe from non-European countries and cultures has increased the White population has decreased. Left-wing academics, feminists and politicians have long been advocates of abortion on demand for European women who see their “life-style choices” being complicated by pregnancies resulting from a free-and-easy sex life. (Abortions resulting from rape account for less than 1% of pregnancy terminations.) Since the end of the Second World War approximately 20 million children have been aborted in the five original EU member countries of West Germany, France, Belgium, The Netherlands and Italy, and approximately 80 million in the current 26 member states. The figure is actually higher as some countries, like Denmark for instance, have only been collecting and publishing data since the mid-1970s or later. The former USSR takes first prize with 291 million abortions, with Russia adding another 43 million and Ukraine 9 million to this figure between 1992 and 2010. The USA comes in third place with 55 million registered abortions.
  http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/wrjp3311.html

  On average, a complete generation of children is legally murdered in the EU every 60 years with individual countries like Britain, France and Spain killing their children at the rate of one generation every 50 years (one generation = the total number of babies born during a ten year period i.e. one decade.)
  http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/wrjp334pd2.html

  http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/#FR

  The National Policy Institute in Augusta, Georgia USA, has examined the fertility rates in the world and has obtained a picture of what the world will look like in 2060.

  In 1950, Whites were 28 percent of world population and Africans 9 percent, a ratio of three-to-one. In 2060, the ratio will be the same but the colors will be reversed. People of African ancestry will be 25 percent of the world’s population and those of European descent will have fallen to 9.8 percent.
  NPI research shows that the white population is shrinking not only in relative but in real terms. Two hundred million white people, one in every six on earth – a number equal to the entire population of France, Britain, Holland and Germany – will vanish by 2060. The NPI picture is supported by a U.N. population survey of 2007 which suggests that White European peoples will disappear from the planet sometime during the 21st century. If the White race were an endangered species of insect, bird, fish or animal you can be certain that the UN and countless other organizations would be campaigning for its protection. Sadly the history of Europe and its current path to suicide demonstrates that the greatest threat to European civilization has always come from the European race itself.

  By 2050, a quarter of all Eastern Europeans will have vanished. Ukraine will lose one-third of its population. Russia, 150 million at the break-up of the Soviet Union, 142 million today, will be down to 108 million. With Russians east of the Urals outnumbered 100 to 1 by Chinese, there is little doubt who will control the oil, gas, gold and timber of Siberia.

  Arabic peoples, 94 million at the foundation of Israel in 1948 and outnumbered seven to one by Europeans, will rise to 743 million in 2060, a tenfold increase. By 2050, Iran’s population will have risen from today’s 71 million to 100 million. Pakistan will add 84 million to reach almost 300 million. Afghanistan’s population will triple from 27 million to 79 million. Iraq’s will go from 29 million to 62 million. If present trends continue half of all global births will be in Muslim families by the year 2055.

  In the USA people of European extraction have shrunk to 56% of the population and will become a minority by 2030. The Pew Research Center estimates that the Hispanic population of the United States will triple to 127 million by 2050 as Mexico’s population grows to 130 million. According to President Obama “…. the future of America is Black and Hispanic.” Whites aren’t mentioned.
  http://washingtonexaminer.com/pew-next-generation-will-be-over-50-non-white/article/2546219 During his election campaign in 2008 Obama promised to radically transform American society http://www.youtube.com/watch?v=
  oKxDdxzX0kI and it is now clear what he meant. Today the Obama administration is encouraging illegal immigration from Latin American countries. Although unreported in the German television media there is currently a humanitarian crisis in southern US states bordering Mexico. In the past few months hundreds of thousands of unescorted children from Latin America together with other illegals have managed to travel unhindered over the Mexican border into the USA, and thousands more are arriving every week. The government has promised the illegals every kind of welfare benefit, and Obama has said he wants to bring the children’s parents to the US as well. Joe Biden the vice-president said “We need a continuous stream of immigrants [legal and illegal] from South America.” The de-europeanisation of the United States has begun in all earnestness.

  In his book Rules for Radicals the radical left-wing community organizer Saul Alinsky wrote: “Community organizers are political realists who see the world as it is: an arena of power politics moved primarily by perceived immediate self-interests, where morality is rhetorical rationale for expedient action and self-interest.”. Alinsky dedicated his book to Lucifer.

  Six Alinsky rules which explain the words and deeds of the former community organizer and Alinsky disciple from Chicago, Barack Hussein Obama:

  • Politics is all about power relations, but to advance one’s power, one must couch one’s positions in the language of morality. (Rule #12)

  • There are only three kinds of people in the world: rich and powerful oppressors, the poor and disenfranchised oppressed, and the middle-class whose apathy perpetuates the status quo. (Rule #18)

  • Change is brought about through relentless agitation and “trouble making” of a kind that radically disrupts society as it is. (Rule #117)

  • There can be no conversation between the organizer and his opponents. The latter must be depicted as being evil. (Rule #89)

  • The organizer can never focus on just a single issue. He must move inexhaustibly from one issue to the next. (Rule #76)

  • In order for the organizer to be seen as being on the side of “the people” and to identify him with the disenfranchised, the organizer must taunt his opponents to the point that they label him a “dangerous enemy of the establishment.” (Rule #100) http://www.frontpagemag. com/2013/jack-kerwick/6-saul-alinsky-rules-that-explain-obamas-words-and-deeds/

  The Devil first creates the problem then suggests the solution to it: socialist and other left-wing politicians now say that Europe should accept all who want to immigrate/migrate to the continent if it is to avoid a demographic disaster. Of course few, if any, have pointed out that Europe doesn’t need millions of unskilled, uneducated workers from villages in North and Central Africa, Turkey, Pakistan etc. it has enough of its own. An “unknown” Green MEP sent a political weather balloon up last week and demanded that “…an unrestricted African-Eurasian immigration corridor between North Africa and Germany be set-up.” http://www.konservative.de/Aktuelles Eurabisch-afrikanischer Freieinreise-Korridor nach Deutschland gefordert.

  The public should first become familiar with the idea, then, in a couple of years, the idea will be turned into law. Exactly the same as has happened with the dual nationality law which is about to come into force. At the moment it applies to children born in Germany, but, by the next Red-Green government at the latest, it will be extended to cover all migrants – and “open Sesame” suddenly the Left parties will have a few million more potential voters at their disposal. The process is always the same. “One should aggressively pursue political power while at the same time pretending to be motivated by altruism.” (Rule #36) – the left-wing radical community organizer, Saul Alinsky.

  The European Court of Justice ruled this month (November 2013) that African homosexuals have the right to asylum in the EU which means that we can now expect hundreds of thousands if not millions of Africans claiming to be homosexual being forced on countries with already overloaded welfare and accommodation facilities. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10432984/EU-rules-that-gay-Africans-are-entitled-to-asylum.html

  What started out as an anti-fascist, anti-imperialist movement fueled by various influences, but ideologically and intellectually driven primarily by left-wing university academics in Britain and America in the 1950s and 60s, has since turned into an exercise to de-Europeanize and de-Christianize Europe and America by an unholy alliance of Muslims, left-wing atheist politicians, academics, journalists, feminists, homosexuals, lesbians, eco-warriors, actors and actresses, Hollywood movie makers and pop musicians, passively consented to by a brainwashed general public terrified of being stigmatized by the Left as “racist” and “intolerant”. 700 years ago Dante Alighieri wrote about such a public:

  “The hottest places in Hell are reserved for those who remain neutral in times of great moral crises.”

  (More on this subject: http://www.konservative.de/Aktuelles
  /Gemeinsam-in-den-Sozialismus )

  Christianity is seen as inimical to the objectives of the new, socialist “one world order” because it condemns many aspects of its colorful “Brave New World” vision and is therefore regarded as obstructive to its achievement. After all who could possibly have any objection to living in a world where all cultures, religions (with the exception of Christianity) and life-styles live harmoniously together? It sounds so friendly, inviting and pro-humanity – and that’s the bait in the trap. As the lawyer Vladimir IIyich Lenin said “Make words mean what you want them to mean and you will control the dialectic.” Calling the socialist vision “one world” and “colorful” (one world = united, colorful = multi-racial) is on the same level of propaganda as the Marlboro Man associating poisonous cigarette smoking with a type of male ideal. In other words it plays to peoples’ sense of idealism while at the same time obscuring the pernicious reality.

  Back in the 1960’s atheist academics introduced “Comparative Religious Studies” into school and university curriculums in an attempt to relegate Christianity to “one among many” – on par with Islam and the pagan religions of Asia. Today the Left seeks to ban Christian religious festivals and symbols in Europe and the USA on the grounds that they are offensive to atheists and peoples of other religions.
  http://www.pi-news.net/2013/09/berlin-kreuzberg-weihnachten-abgeschafft

  In Germany the Islamic scholar Yussuf al-Qaradawi said “We must forbid all Christians the right to celebrate Christmas” and Rüdiger Sagel chairman of the NRW Die Linke Partei (North Rhine Westphalia, The Left Party) wants to ban the Catholic festival of St Martin on the grounds that it’s offensive to Muslims, even though Muslim organizations haven’t called for it.
  http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle_stunde/videolinkewillstmartinsfestverbieten100.html

  Yasir Qadhi, faculty member of Rhodes College, Memphis, Tennessee says: “Like all unbelievers and polytheists, Christians are filthy. They are najusa (faeces, urine) — a filthy impure dirty substance.”

  The socialists in Brussels want to introduce a law banning Christian religious symbols along with the Green Party and SPD leftists in Germany, and in the US the Supreme Court is moving in the same direction.
  http://www.welt.de/politik/article5525991/Bruesseler-Gesetzentwurf-will-religioese-Symbole-verbannen.html

  http://forum.wildundhund.de/showthread.php?85552-Die-Gr%C3%BCnen-und-die-Verbannung-von-religi%C3%B6sen-Symbolen

  We have a German President, Joachim Gauck, (Social Democratic Party) a former priest in the DDR and a paragon of Christian living, (he doesn’t believe he should marry the woman he’s living with) who travels to India and speaks out for the rights of Indian homosexuals but doesn’t have a word to say, at least not in public, about the Christians in the mainly Muslim states of India who are imprisoned, murdered and persecuted because of their faith. The same as this hypocrite in America, Obama, who has nothing to say about the murder and persecution of Christians in the Muslim countries of the world and China.

  In Britain in the early 1990s the government allowed the setting up of a Muslim parliament which decides whether or not British law is compatible with Islam, along with an Islamic Sharia court which decides cases brought to it by British Muslims.

  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9975937/Inside-Britains-Sharia-courts.html

  The Islamo-fascist, Anjem Choudary claims that by 2020 “…the black flag of Sharia Islam will be flying over 10 Downing Street (the Prime Minister’s residence) and Queen Elizabeth.” http://en.wikipedia.org/wiki/Anjem Choudary Choudary also encouraged Muslims to live on welfare while they are planning their Holy War against the Western democracies as this would also help to destroy these countries’ financial systems.

  http://themuslimissue.wordpress.com/2013/02/17/uk-financial-jihad-muslim-hate-preacher-urges-muslims-to-live-off-the-state-while-they-plan-holy-wars/

  In Britain unemployed Muslim immigrants are costing the British taxpayers ₤13 billion per annum.

  http://themuslimissue.wordpress.com/2012/10/09/britain-sinking-under-unproductive-muslims-costing-13-billion-a-year

  Such examples are just a foretaste of what we can expect in future from the Socialist-Left-Muslim alliance as Muslims become an ever increasing and influential percentage of the population and consequently more militant in their demands. I ask the politicians and supporters of immigration from Muslim countries and poverty immigration from the largely Muslim countries of southern and eastern Europe: “Do you really want your grandchildren to grow old in a country where they belong to a religious, cultural and ethnic minority?” If you don’t believe that this will happen then I suggest you look carefully at the changes in the societies of north-western Europe over the past 60 years and then imagine what the next 60 years will look like.

  The destruction of the capitalist democratic system by encouraging abuse of social welfare is exactly what the political Left is also proposing. The EU Commission has demanded that the unemployed and unskilled immigrants from Southern and Eastern Europe be given immediate access to welfare in Northern European countries when they arrive, regardless of whether or not they are seeking work. According to Germany’s socialist SPD Party, the Green Party and Gregor Gysi leader of The Left Party, former DDR SED member and Stasi (Staatssicherheitsdienst) informer, Northern Europe and Germany in particular should embrace “poverty immigration” from the rest of the European Union.

  Leader of the German Trade Unions, Michael Sommer and the president of the Employers’ Union, Ingo Kramer have both said that Germany needs “poverty immigration.” Although these two, who rarely agree on anything, are of the same opinion, they have different reasons for supporting “poverty immigration”.
  Kramer wants cheaper unskilled workers and Sommer wants to support the Left’s political goal of securing future voters. The madness of both positions is that it is the workers and the employers who, through their social security contributions, have to support the unemployed – ergo the more unemployed the higher the contributions. Sommer together with the SPD, Greens and The Left parties like to be seen as supporting the poor, but it is exactly this group – the poor – who are most affected by “poverty immigration”.

  The immigrant poor compete for the same resources as the indigenous poor, social security benefits, government and low-cost housing etc. More people taking out of welfare system without many more putting into the welfare system must mean less for everybody. Even if the immigrant poor find jobs, low-wage workers are beneficiaries of the welfare system and not contributors to it.

  The Hungarian Socialist Party member (MSZP) and EU Commissioner for Social Affairs, Laszlo Andor is fond of saying how much Germany, Britain and others have benefited from the immigration to their countries of skilled workers from his country Hungary, Rumania and elsewhere and this he gives as the reason for them also accepting poverty immigration. That the country needs skilled workers in certain branches of industry is indisputable, but perhaps the politicians should be asked to explain why Germany and others also need poor, unskilled immigrants and why they always conflate the two when speaking about them.

  Konrad Adenauer once remarked: “There is something right about the Right”. What he left unsaid, but is implicit in his remark, is that there then must be “something wrong about the Left”. Unfortunately if he were alive today he would most likely be assigned to the political and public exile reserved for all those whose opinions run contrary to the current socialist dogma which dominate German and European politics.

  The Left doesn’t believe in multi-party democracy although they pay it lip service while they seek to undermine it. They see the collapse of Communist Europe in the early 1990’s as a lost battle in a war which they think they can still win.

  The lesson which the European race never seems to learn from the socialist experiment is that it always ends in self-destructive madness, whether it be National Socialism (Fascism), Communist socialism or all the other forms of socialism in between. It’s time to wake-up and start thinking in terms longer than a legislation period.

  Peter Wood
  Nuremberg, Germany March 2014,

  This article is on the web at: http://thedebtweowe.com/islam

  Post Scriptum

  “At any given time there is an orthodoxy, a body of ideas which it is assumed that all right-thinking people will accept without question…….Anyone who challenges the prevailing orthodoxy finds himself silenced with surprising effectiveness.”- George Orwell Freedom Of The Press

  The moderator of the polit-talkshow program Hard But (un) Fair (“un” is my correction of the program’s title) Frank Plasberg, has often shown hostility to the leader of the euro-skeptic party, Alternative For Germany, Bernd Lucke, on his program. After the elections of the 27th May he invited the most anti-AfD politicians on the program to denounce and pillory Lucke, among others, Claudia Roth chairwoman of The Green Party and parliamentary vice-president. http://www.pi-news.net/2014/05/video-hart-aber-fair-alle-gegen-lucke/#more-406648

  This anti-democrat said: “We will do everything to ensure that the AfD doesn’t get into the German parliament!” She described the AfD as fascistic (“light brown”). She disdains the citizens who voted for this party, but such small-minded people like Ms Roth usually end up pulling the rug out from under their own feet. Wait and see what happens when one third of the voters vote for the AfD you can be sure that they will still be “brown Shirts” for Claudia Roth and the Left. For such politicians failure has never to do with their own policies, and whoever does not share their world view is the enemy.

  Plasberg, along with other public television polit-talkshow hosts such as Maybrit Illner, Gunter Jauch, Sandra Maischberger, Anna Will and others, who get paid millions from public funds, likes to communicate his socialist opinions to the viewers, usually disguised as questions or by the selection of his guests. In his program title he put the question concerning the election success of Europe’s right-wing conservative parties:

  Europe’s Furious Citizens – Isolation Instead of Tolerance?

  The fallacy of the conclusion contained in this question implies that those who voted for parties opposed to the insane Europe policies of the major political parties did so because they were uncontrollably angry (in other words they didn’t vote for the socialists). They are intolerant (in other words they are critical of the socialist “one world order” politics.) They want to cut themselves off from the outside world (in other words to express oneself against the socialist European immigration policies means that one must be a paranoid nationalist and “brown shirt”.

  In Germany there is only one political opinion in the visual media which shapes daily public opinion – namely the socialist. Regardless of which channel one tunes in to, the news and talkshow programs all carry the same socialist point of view. The words and opinions of the speaking heads in these programs are almost interchangeable. I would suggest that in order to force these journalists to reflect the diversity of public opinion, it is necessary to replace the overpayment of the moderators for their private opinions with an appropriate fee linked to audience ratings. In the free market top salaries are almost always linked to performance.

  The AfD seem not only to have put The Greens in a state of panic but also the nominally “conservative” CDU and left-socialist SPD which is hardly surprising when you think that most of the votes for the AfD came from traditional supporters of these parties. Volker Kauder general-secretary of the CDU has joined the anti-democracy camp of Claudia Roth and the Left by calling for a talk-show boycott of the AfD. http://www.pi-news.net/2014/05/kauder-ruft-zu-talkshow-boykott-gegen-afd-auf/#more-407073 And the SPD has threatened to coalition together with The Left party at national level if either the CDU or CSU works with the AfD in the European Parliament. It’s interesting isn’t it, that whenever the politicians do something undemocratic they always claim to be acting in the interests of democracy – exactly like Putin.

  One can describe the present situation so: The lifeboats were thrown overboard from ship Europa, when Merkel decided to accept, in principle, the socialist-federal-vision of Europe and put unlimited German treasure behind “project Europe” But there is another group on board the ship (AfD) who are running around warning everyone the ship is lost, while the other group tries to organize a rescue operation, an attempt which requires total unity and the co-operation of all. The problem now is what to do with the critics. If one can’t convince them to take part in the rescue operation or at least to keep quiet, then in order to rescue the ship they will have to “walk the plank” – after all unity in such an effort is of paramount importance.

  One can’t make “project Europe” a success by silencing critics. If the undertaking is flawed it will fail, regardless of how many critics one many critics one eliminates and if it isn’t flawed it will succeed regardless of how many critics it has. Silencing critics is what dictatorships do, with the reasoning that the means are justified by the ends. If it were possible far left-wing politicians like Claudia Roth, Ralf Stegner and others would gladly have the critics of “project Europe” put in a gulag for “re-education”.

  Wherever the left-wing socialists are on the march in western democracies one sees the same pattern. In America journalists in the television media try to suppress all criticism of Obama and the European television media does the same. Over the past six years I haven’t heard one single criticism of Obama on German television whereas when George Bush was in office hardly a day passed without him being berated and insulted. In Great Britain the socialist Labour Party fought hard to prevent the conservative Fox News from getting a broadcast licence. “We don’t want Fox News in this country” a party spokesperson said. Obviously the Labour Party knows what information is best for the people – everything from the socialist point of view.

  To be a Nazi it isn’t necessary to be a card-carrying member of National-Socialism. Nazi or
  Communist is first and foremost a way of thinking. A way of thinking which doesn’t tolerate any criticism or political opposition and which is convinced of the infallibility of what it believes. One can observe this intolerance in almost every subject which the Left holds sacred whether it be environmentalism, immigration, women’s affairs, finance or whatever. When one sees Claudia Roth, Ralf Stegner, Gregor Gysi or Anton Hofreiter on a polit-talkshow its is apparent that such people can’t discuss issues like balanced individuals. Their “debating art” if one can call it that consists merely of accusation, condemnation and invective.

  Footnotes

  ¹ Source for the NPI report: Patrick J. Buchanan, The Way Our World Ends
  http://buchanan.org/blog/pjb-the-way-our-world-ends-985

  ² Brave New World is a 1932 novel by Aldous Huxley which portrays a future dystopian society in which stability, peace and freedom seem superficially guaranteed.

  * Some readers of my article believe that the statements contained in this paragraph are contradictory. How could these academics believe the Soviet Union to be a paragon of multiculturalism while at the same time believing they could destroy the social cohesion of Western European democracies by the immigration of non-Europeans? These statements aren’t however contradictory. The academics were (and are) believers in Soviet style Communism which was a dictatorship ergo, they believed (and still believe) in a Communist dictatorship and actively sought to undermine and destroy the western democracies as a pre-condition for such a dictatorship. They realized early on that left-wing ideas and Communist ideology are most readily accepted in non-European cultures and that the white, Christian mono-culture societies of North-Western Europe could be most readily destroyed through immigration from non-European cultures particularly those from Muslim – Christianity’s arch-enemy. After all Islam was mostly tolerated in the Soviet Union whereas Christianity was mercilessly persecuted.

  I would add that a dictatorship can form society to its will and such societies can be made to appear more unified than they actually are. That the Soviet Union was a paragon of multicultural unity was a myth became obvious after 1990 as the Communist regimes of Eastern Europe collapsed and the different ethnic groups wanted to separate themselves from each other. In the former Yugoslavia, Czechoslovakia, in the Caucasus, South Ossetia, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Georgia, Inguschetia, Chechenya, Abkhazia) the Baltic states of Estonia, Latvia and Lithuania and more recently the Ukraine.

  If critics object that these examples of multi-racial discord aren’t valid as the different ethnic groups within Russia live harmoniously with each other, that is another myth. Groups of peoples from the Caucasus are persecuted today in western Russia and as in the Soviet era along with the Jews still have to have their identification and travel documents stamped with their ethnic origin. Besides which, as in practically every land of the world the different ethnic groups prefer to live among themselves rather than among others. If you have any doubts about that you need only visit Berlin, London, Paris, New York and every other large European and American city.

  One asks oneself how many refugee hostels there are in areas where the politicians live. As always the politicians don’t want to live with the unpleasant consequences of their decisions, rather have them carried out on the powerless poor. http://www.pi-news.net/2014/05/rentnerin-muss-asylbewerbern-weichen/

  Peter Wood

  • Hanne Nabintu Herland

   Hello Peter Wood, thank you for your articles. I will respond to you when returning to the office after the Holidays. Kind regards, Hanne

 3. Some critics of my article The Islamisation of Europe and the Decline and Fall of the European Race claim that it is too one sided and that I’ve broad brushed all socialists with the same nefarious intentions. In my article, however, I specifically accuse left-wing socialists of wanting to de-europeanise, de-Christianise the USA and Europe, and of undermining Western democracy. In my view, the other shades of socialists are complicit because they are either actively or passively supporting these goals on the basis that the result will benefit themselves and their party, which in the USA is the Democratic Party and in Europe almost all the mainstream political parties.

  The False Premises Upon Which The European Union is Founded And Why It Is Doomed To Fail

  I admit there are well-intentioned, moderate and right-wing socialists who ascribe to the Enlightenment idea which held that human nature and civilization, through the expansion of scientific knowledge, are able to progress away from the collective violence created by irrational superstition, religion, and ethnic or nationalist loyalties. Once liberated from this destructive ignorance, so the theory goes, people can create political and social orders that would promote peace, social justice, political freedom and prosperity.

  Whether knowingly or unknowingly these socialists, like most politicians, are motivated by an anti-Christian belief that people are either good or bad, civilized or savage depending upon how well they understand and harness their physical environment, and that human nature, far from being a constant as Christianity has it, is developmental and progressive when detached from “superstitious religion” and national identity and combined with scientific knowledge. These are basically the philosophical constructs contained in Immanuel Kant’s 1795 essay Perpetual Peace, which called for:

  a “federation of free states” that would form a “pacific alliance . . . different from a treaty of peace . . . inasmuch as it would forever terminate all wars.”

  The atheist Kant (although he never claimed to be his work proves that he was one) predicated the possibility of such global peace on:

  “The uniformity of the progress of the human mind. A universal human nature progressively becoming more rational and possessing more knowledge about itself and the world can create a world order that would lessen if not eliminate the evils that have afflicted the human race for all of its previous history.” https://librivox.org/perpetual-peace-by-immanuel-kant/

  This statement conflicts not only with Christianity but also with history, both of which teach that human beings are unable to significantly alter their base natures through their own efforts. Christianity holds that only God, through belief and acceptance of the sacrifice of Jesus Christ, can restore human nature to its humane innocence, while the past teaches that the collective human nature, despite material, cultural and technological advances, has remained unchanged throughout written history. Kant’s statement also implies that scientists, engineers and doctors (philosophers notwithstanding) are the most advanced human beings on the planet; which makes one wonder how we’ve acquired nuclear weapons and all the machinery of war, not to mention the doctors who rid the “civilized” world of its millions of unwanted babies. It also begs the question of what to do with the 99.9% of the population who don’t belong to the “enlightened” elites. The EU was founded on many of these false assumptions about human nature and the role of the nation state in creating a people’s identity which have been accepted as facts for 200 years, when in reality they are questionable ideas disputed by history.

  Nicholas Murray Butler, president of the Carnegie Endowment for International Peace, wrote in 1932:

  “In the nineteenth century, transnational treaties, conventions, and institutions were created to realize the dream of establishing and securing international peace by placing it upon a foundation of international understanding, international appreciation, and international cooperation”. ¹

  The Geneva Conventions, the Hague Conventions, and the establishment of an international court of arbitration all reflected this ideal. The preamble to the First Hague Convention in 1899 expressed the Kantian ideal in its goal:

  “To ensure the maintenance of the general peace and the friendly settlement of international disputes based on the solidarity which unites the member of the society of civilized nations and their shared desire for extending the empire of law, and of strengthening the appreciation of international justice.”

  The assumption behind such internationalism was that the national and ethnic differences underlying people’s collective identities were not as important as the new universal, transnational identity created by the expansion of scientific knowledge, globalised trade, and globe-shrinking technologies. More importantly, this belief in a unified human identity assumed that people everywhere desired the same things as European westerners.

  In the two decades between the First and Second World Wars, the League of Nations, called for “collective security, disarmament, and the resolution of conflict through arbitration.” The Locarno Treaty of 1926 ludicrously stated: “France and England Ban War Forever,” and the 1928 Kellogg-Briand Pact condemned “recourse to war” and urged that parties to disputes seek settlement by “pacific means” only. Both of these included the future Axis aggressors (Germany, Italy and Japan) among the participants and signatories. Neither the First and Second World Wars, nor the Cold War have been able to divest the European civilization of its idealism, which has most obviously manifested itself in the form of the United Nations – an organization which has done little to save the 80 million victims of invasion, genocide, civil war and ethnic cleansing since the Second World War and has proved powerless in preventing conflict between its member states.

  This record of failure would hardly have surprised political theorists from as far back as Thucydides to James Madison and John Adams in the more recent past. For them, human nature is permanently flawed by what James Madison called, “passions and interests that necessarily conflict with those of other people or nations, and often lead to violence between them.” John Adams in his Defense of the Constitutions of the United States in 1787 wrote:

  “Though we allow benevolence and generous affections to exist in the human breast, yet every moral theorist will admit the selfish passions in the generality of men to be the strongest. There are few who love the public better than themselves, though all may have some affection for the public . . . Self-interest, private avidity, ambition, and avarice, will exist in every state of society, and under every form of government.” http://www.constitution.org/jadams/ja1_00.htm

  Neither did these realists believe that better education or prosperity could permanently mend these flaws of human nature. The ancient Greek historian, Thucydides, called “the tragic contingencies of human existence”:

  “a dangerous world of imperious necessities which would always create stresses and be a rough master that brings most men’s characters to a level with their fortunes.” http://www.classicpersuasion.org/pw/thucydides/thucydides-
  passages.php?pleaseget=3.82-86

  In other words, in times of prosperity both states and individuals can be motivated by higher ideals, but when some private or national crisis removes the comfortable provisions of life, the characters of most will reflect their circumstances.

  Equally false is the assumption that national identity should be weakened and marginalized because it is “irrational, exclusionary and parochial”. World War II and the evils of Nazism supposedly proves that nationalism is inherently bellicose and therefore “hinders the spread of universal human rights, tolerance, and the rational adjudication of disputes”, all of which would eventually result in “global peace and prosperity”. This tarring of nationalism with the brush of fascism has been one of the main arguments for selling the transnational European Union to its citizens and weakening national sovereignty. However, attempts to suppress and conflate all nationalist expression with nazism and fascism, will only result in forcing those who reject socialist internationalism and the destruction of their culture by the socialist and socialist oriented governments into the arms of right-wing extremists. Nationalism is a positive emotion until it becomes abused by politicians. In the past Germany’s problem has been one of militarism not nationalism. The militarists from Bismarck to Hitler used and abused the nationalist sentiment for their own negative ends just as the anti-nationalists of today are using it to promote internationalism.

  This assault on national identity is not just historically dubious, it also ignores the role the nation state has played in creating the collective identity and solidarity which has made liberal-socialist democracy possible. The French political philosopher Pierre Manent wrote:

  “The sovereign state and representative government are the two great artifices that have allowed us to accommodate huge masses of human beings within an order of civilization and liberty.” “If our nation suddenly disappeared and its bonds were dispersed, each of us immediately would become a stranger, a monster, to himself.” http://www.sar.org.ro/polsci/?p=632

  Without those complex “ties that bind” a people cease to be a coherent political community, and become instead fragmented, disconnected groups with irreconcilable interests and aims – a phenomenon most apparent in multi-cultural America, increasingly in a multi-cultural Europe and the former Soviet Socialist Republics where loyalty to one’s ethnic group supersedes national loyalties – a form of ethnic nationalism within the nation state itself.

  The stubborn nationalist sentiment becomes most vocal in times of crisis, for example during the 2009 financial meltdown onwards, when hardworking Germans resented bailing out the indolent Greeks, and the Greeks in turn evoked the brutal German occupation of their country during World War II as justification for demanding that the Germans rescue their corrupt government, and the growing strength of nationalist, Euro-skeptical political parties testifies to the continuing hold national identity has on millions of Europeans. Given the conflicting “passions and interests” of human nature, this “despised” and “disregarded” nationalism is unlikely in future to remain content with sporadic protest votes or flag waving during football championships.

  Moreover, Western Europeans still have to live with neighbors who are passionate about their nationalism, and none more so than Russia. In the Ukraine the EU has enraged nationalist Russia by attempting to separate the country from Russian influence and incorporate it into its own ranks and supporting the overthrow of democratically elected president Viktor Yanukovych, by pro-EU rebels. It shows, in reality, just how little respect for democracy the EU has in its rush to recreate the rest of the world in its own image. It now finds itself in the situation that so many countries in the past have done which has ended in war, of having taken a hard-line stance and then being unable to back down for fear of losing face.
  One thing is certain, Vladimir Putin, with 90% of the Russian people behind his Ukraine policies, will not be the first to blink, and of course he too is misusing Russian nationalist emotions to secure support for his foreign policies.

  The EU functions more and more like a bloated socialist bureaucratic elite, equipped with invasive regulatory powers, isolated from the citizens it is supposed to serve and without democratic accountability. The surrender of European financial and political power to Brussels has been consolidated by the appointment of one of the biggest champions of federalisation to the post of European Commissioner, Jean-Claude Juncker (the man who once categorically stated that: “when things get serious you have to lie”). In fact the selection of Juncker in tandem with the hard-left SPD socialist Martin Schulz as parliamentary leader amounts to little more than a crude institutional power grab by the socialists in the European parliament and is an affront to democratic accountability. It also ignores the strong anti-socialist protest vote in the May 2014 EU elections, and demonstrates why public trust in EU institutions has fallen to an all time low.

  The tiny elite of cosmopolitan, globetrotting, socialist politicians, journalists, academics, businessmen, and eurocrats may live in a post-Christian, post-modern, post-national, post-ethnic world but millions of ordinary Europeans do not, and if I were to predict one thing as being certain it would be the demise of the European Union on the grounds of an arrogant and ignorant, fiscal and social, socialist ideology.

  Peter Wood
  Nuremberg, Germany August 2014

  ¹Butler, Nicholas Murray, The International Mind: An Argument for the Judicial Settlement of International Disputes. New York, Scribner, 1912.

  Post Scriptum

  During his visit to Estonia yesterday (3rd September) Barack Obama promised that the Baltic states (Lithuania, Latvia and Estonia) would never again be under Russian occupation, and that NATO would show a stronger presence in the area.
  Not even after the Second World War, as millions of troops were stationed in Germany and the USA the sole nuclear power, did the western allies try and free eastern Europe from Russian occupation. We can only hope that it is another of Obama’s worthless promises and unfulfilled intentions, otherwise under his leadership we could soon find ourselves in the Third World War.

  Peter Wood

  http://thedebtweowe.com/the-false-premises-upon-which-the-european-union-is-founded-and-why-it-is-doomed-to-fail

  OFFENEN BRIEF

  Einige Kritiker meines Artikels Die Islamisierung Europas und der Niedergang und Fall der europäischen Rasse behaupten, dass er zu einseitig ist und dass ich pauschal allen Sozialisten die selben schädlichen Absichten zugeschrieben habe. In dem Artikel jedoch, habe ich den links stehenden Sozialisten die Deeuropäisierung und Dechristianisierung Europas und Amerikas und ein Untergraben der westlichen Demokratie vorgeworfen. Aus meiner Sicht sind die restlichen verschiedenen Schattierungen von Sozialisten Mittäter, weil sie entweder aktiv oder passiv diese Ziele unterstützen, in dem Glauben, persönlich und parteilich von all dem zu profitieren. Das sind in den USA die Demokratische Partei und in Europa fast alle der wichtigsten politischen Parteien.

  Die falschen Prämissen, auf denen die Europäische Union beruht und warum sie zum Scheitern verurteilt ist

  Ich gebe zu, dass es wohlmeinende, gemäßigte und rechtsstehende Sozialisten gibt zusammen mit Politiker andere Partien, die leidenschaftliche Anhänger der Ideen der Aufklärung sind, welche davon ausgehen, dass die menschliche Natur und Zivilisation durch eine Erweiterung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Lage sind, sich von kollektiver Gewalt zu entfernen, die geschaffen ist durch irrationalen Aberglauben, Religion und ethnische oder nationalistische Loyalitäten. Einmal befreit von dieser zerstörerischen Unkenntnis, soweit die Theorie, können Menschen politische und soziale Ordnungen schaffen, die friedensstiftend wirken und soziale Gerechtigkeit, politische Freiheit und Wohlstand befördern würden.

  Ob bewusst oder unbewusst, sind diese Politiker und ihre Anhänger motiviert durch den anti-christlichen Glauben, dass Menschen entweder gut oder schlecht, zivilisiert oder barbarisch seien, abhängig davon wie gut sie ihre physikalische Umwelt verstehen und sich zu Nutze machen und dass die menschliche Natur weit entfernt davon sei konstant zu bleiben, wie es der christliche Glauben vorsieht; stattdessen sei sie entwicklungsorientiert und fortschreitend, wenn sie losgelöst von „abergläubischer Religion“ und nationaler Identität wäre und dafür vereint mit wissenschaftlicher Erkenntnis.

  Im Grunde sind dies philosophische Konstrukte, welche im Werk Perpetual Peace (Zum ewigen Frieden) von Immanuel Kant aus dem Jahr 1795 enthalten sind, In diesem plädierte er für:

  „eine Föderation freier Staaten, die ein friedliches Bündnis bilden würde…… anders als ein Friedensabkommen…. insoweit da es alle Kriege für immer verhindern würde.“

  Der Atheist Kant (obwohl er nie behauptete einer zu sein, beweist sein Werk das er ein Atheist war) basiert die Möglichkeit eines solchen weltweiten Friedens auf:

  „Die Gleichförmigkeit der Entwicklung des menschlichen Verstands. Eine universale menschliche Natur, die zunehmend rational wird und mehr Wissen über sich und die Welt besitzt, kann eine Weltordnung gestalten, welche die Übel verringert oder ganz abschafft, welche die Menschheit in der Vorgeschichte heimgesucht haben.“ http://www.homepage.univie.ac.at/benjamin.opratko/ip2010/kant.pdf

  Diese Behauptungen stehen im Widerspruch, nicht nur mit dem Christentum, sondern auch mit der Geschichte, welche uns beide lehren, dass Menschen unfähig sind ihren Charakter durch eigene Anstrengungen wesentlich umzugestalten. Das Christentum meint, dass nur Gott, durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi, die menschliche Natur in menschenwürdiger Unschuld erneuern kann, wohingegen uns die Vergangenheit lehrt, dass die menschliche Natur trotz materiellen, kulturellen und technologischen Fortschritts während der gesamten geschriebenen Geschichte der Menschheit unverändert geblieben ist.

  Die Behauptung Kants deutet auch an, dass Wissenschaftler, Ingenieure und Ärzte (Philosophen nichtsdestoweniger) die höchstentwickelten Menschen auf diesem Planeten seien. Man fragt sich nur wer die Atombombe und alle Maschinen des Krieges geschaffen hat, ganz zu schweigen von Ärzten, die Millionen unerwünschter Kinder der „zivilisierten“ Welt entsorgt haben. Es stellt sich auch die Frage was mit den 99,9% der Bevölkerung, die nicht zu der „aufgeklärten“ Eliten gehören, zu tun ist. Die EU wurde gegründet auf vielen dieser falschen Annahmen über die menschliche Natur und die Rolle des Nationalstaats dabei, Identitäten der Völker zu schaffen, die seit 200 Jahren als Fakten akzeptiert wurden, während diese in Wirklichkeit fragwürdige Vorstellungen sind, welche von der Geschichte der Menschheit bestritten wurden.

  Nicholas Murray Butler, Präsident der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, schrieb im Jahr 1932:

  „Transnationale Staatsverträge, Konventionen und Institutionen wurden im neunzehnten Jahrhundert durch eine Grundlage von internationaler Verständigung, internationaler Würdigung und internationaler Zusammenarbeit geschaffen, um den Traum von internationaler Sicherheit und Frieden zu verwirklichen.“ ¹
  Die Genfer Konventionen, die Haager Konventionen und die Errichtung eines Internationalen Schiedsgerichts haben diese Idealvorstellungen gespiegelt. Die Präambel des Haager-Übereinkommens im Jahr 1899 drückte die Kantische Idealvorstellung in ihrem Ziel aus:

  „Erhaltung des Friedens, die wohlwollende Schlichtung internationaler Streitfälle, basierend auf der Solidarität, die Mitgliedstaaten zivilisierter Völker verbindet und deren gemeinsamen Wunsch, das Reich der Gerechtigkeit auszuweiten und einer Verstärkung der Würdigung internationaler Rechtsprechung.“

  Die Prämisse hinter solchem Internationalismus beruht auf dem Gedanken, dass die nationalen und ethnischen Unterschiede, welche der kollektiven Identität der Menschen zugrunde lagen, nicht so wesentlich waren wie die neue universelle transnationale Identität, geschaffen durch die Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der Globalisierung des Handels und weltschrumpfenden Technologien. Insbesondere dieser Glaube an eine geeinte menschliche Identität nahm an, dass die Menschen überall auf der Welt die gleiche Dinge wie die europäischen Westlichen begehrten.

  In den zwei Jahrzehnten zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg forderte der Völkerbund „Kollektive Sicherheit, Abrüstung und die Lösung von Konflikten durch Schlichtung.“ Der Pakt von Locarno im Jahre 1925 erklärt lächerlicherweise: „Frankreich und England verbieten Krieg und zwar für immer.“ Und der Briand-Kellogg-Pakt von 1928 verurteilt „Rückgriff auf Krieg“ und fordert alle beteiligten Streitparteien auf „eine Lösung nur durch friedlichen Mittel zu finden.“ Beteiligte und Unterzeichner beider dieser Abkommen waren die zukünftigen Achsenaggressoren (Deutschland, Italien und Japan).

  Weder der Erste oder Zweiten Weltkrieg, noch der Kalten Krieg konnten der europäischen Zivilisation ihren Idealismus nehmen, der sich am deutlichsten in Gestalt der Vereinten Nationen charakterisiert – einer internationalen Gemeinschaft, welche wenig getan hat, um die 40 Millionen Opfer von Krieg, Völkermord, Bürgerkrieg und ethnischen Säuberungen seit dem Zweiten Weltkrieg zu retten und gegen die Gewalt zwischen den Mitgliedstaaten nichts zu bieten hat.

  Diese Bilanz des Versagens hätte Politiktheoretiker wie Thukydides in der entfernten Vergangenheit oder James Madison und John Adams in der jüngeren Vergangenheit kaum überrascht. Für sie ist, wie es James Madison sagte, die menschliche Natur permanent beschädigt durch: „Leidenschaften und Interessen, die zwangsläufig mit denen von anderen Menschen oder Nationen in Widerstreit kommen und zu Gewalt zwischen diesen führen.“ John Adams schrieb in seinem Aufsatz Defense of the Constitutions of the United States (eine Verteidigung der Verfassung den Vereinigten Staaten von Amerika) im Jahr 1787:

  „Obwohl wir zugestehen, dass es Wohlwollen und Liebe in der Menschenbrust gibt, wird dennoch jeder Moraltheoretiker zugeben, dass selbstsüchtiges Verhalten in der Allgemeinheit von Menschen am stärksten sei. Es gibt nur wenige, welche das Volk mehr als sich selbst lieben, auch wenn alle vielleicht ein wenig Liebe dafür haben… Eigeninteressen, Begierde, Ehrgeiz und Habsucht werden in jedem Zustand einer Gesellschaft und unter jeder Regierungsform existieren.“ http://www.constitution.org/jadams/ja1_00.htm
  Keiner dieser Realisten glaubte, dass bessere Bildung oder mehr Wohlstand diese Schwachstellen menschlicher Natur dauerhaft korrigieren könnte. Thukydides, Geschichtsschreiber der griechischen Antike, nannte „die tragischen Zufälligkeiten der menschlichen Existenz“:

  „Eine gefahrvolle Welt von gebieterischen Notwendigkeiten, welche immer Belastungen und Spannungen zwischen Menschen verursachen werden und ein harter Herr seien, der die Persönlichkeiten der meisten Menschen auf die selbe Ebene wie ihr Schicksal bringt.“ http://www.classicpersuasion.org/pw/thucydides/thucydides-passages.php?pleaseget=3.82-86

  Anders gesagt: in Zeiten des Wohlstands, können Staaten und Personen von höheren Idealen angetrieben sein, aber verlieren sie einmal, durch irgend eine private oder nationale Krise, ihre bequeme Lebensversorgung, wird der Charakter der meisten Menschen ihre Lebensumstände widerspiegeln.

  Genau so falsch ist die Prämisse, dass nationale Identität geschwächt und marginalisiert werden sollte, weil sie „irrational, ausschließend und provinziell“ sei. Der Zweite Weltkrieg und die Übel des Nazismus haben vermeintlich erwiesen, dass Nationalismus grundsätzlich kriegerisch ist und somit „die Verbreitung universeller Menschenrechte, Toleranz und einer rationellen Beurteilung internationaler Streitfälle verhindert“, was alles „weltweiten Frieden und Wohlstand ergeben würde.“ Nationalismus als Faschismus abzustempeln ist eines der Hauptargumente gewesen, um die transnationale Europäische Union und eine Abschwächung der nationalen Souveränität an die europäischen Bürger zu verkaufen.

  Die Versuche alle nationalistischen Tendenzen und Meinungsäußerungen zu unterdrücken und mit Nazismus und Faschismus zu verschmelzen, kann nur zur Folge haben, dass diejenigen, die den Internationalismus und die Zerstörung ihrer Kultur durch die Linken ablehnen, in die Arme von rechten Extremisten gedrängt werden. Nationalismus ist eine positive Emotion bis er von Politikern missbraucht wird. Deutschlands Problem in der Vergangenheit ist immer ein Problem des Militarismus und nicht die Nationalismus gewesen. Die Militaristen von Bismarck bis Hitler haben ein nationales Gefühl für ihre eigene negative Zwecke ge- und missbraucht, genauso wie die anti-Nationalisten von Heute es missbrauchen, um den Internationalismus zu befördern.

  Dieser Angriff auf das nationale Selbstverständnis ist nicht nur geschichtlich gesehen fragwürdig, sondern berücksichtigt überhaupt nicht die Rolle der Nationalstaaten bei der Entstehung kollektiver Identität und Solidarität, welche die liberal-sozialistische Demokratie ermöglicht haben. Der französische, politische Philosoph Pierre Manent schrieb:

  „Der souveräne Staat und die repräsentative Regierung sind die zwei großen Mittel, die uns ermöglicht haben, gewaltige Massen von Menschen im Rahmen einer Ordnung von Zivilisation und Freiheit aufzunehmen. Wenn unsere Nation plötzlich verschwinden und ihre Verbundenheit aufgelöst würde, würde jeder von uns sofort zu einem Fremden werden – einem Ungeheuer für sich selbst.“
  http://www.sar.org.ro/polsci/?p=632

  Ohne diese komplexen Bindungen der Gemeinschaft, hört das Volk auf eine verbundene politische Gemeinschaft zu sein und wird stattdessen zu zersplitterten, getrennten Gruppierungen mit unüberbrückbaren Interessen und Zielen – eine Erscheinung, die höchst sichtbar im multikulturellen Amerika, zunehmend im multikulturellen Europa, und in den ehemaligen sozialistischen Sowjetrepubliken ist, wo Treue zu der eigenen Volksgruppe nationale Loyalitäten verdrängt, eine Form des ethnischem Nationalismus innerhalb des Nationalstaats selbst.

  Starrköpfige, nationalistische Stimmungen werden in Krisenzeiten am deutlichsten. Zum Beispiel während der Finanzkrise von 2009, als die hart arbeitenden Deutschen den faulen Griechen die finanzielle Rettung verübelten und die Griechen wiederum als Rechtfertigung für ihr Verlangen, dass die Deutschen ihre korrupte Regierung retten sollten, die brutale deutsche Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs wachriefen. Die zunehmende Stärkung nationalistischer Kräfte und eurokritischer politischer Parteien belegt die anhaltende Bedeutung, welche nationale Identität noch immer für Millionen Europäer hat. Angesichts der widersprüchlichen „Leidenschaften und Interessen“ der menschlichen Natur, wird sich diese „verachtete“ und „marginalisierte“ Nationalismus wahrscheinlich in Zukunft nicht zufrieden geben mit vereinzelten Protesten oder dem Schwingen von Fahnen während Fußball-meisterschaften.

  Außerdem müssen die Westeuropäer mit Nachbarn auskommen, die immer noch eine Leidenschaft für ihren Nationalismus haben, unter ihnen nicht zuletzt Russland. In der Ukraine hat die EU das nationalistische Russland erzürnt, indem sie versuchte das Land von russischem Einfluss abzutrennen und in EU und NATO aufzunehmen, wofür sie den Umsturz des demokratisch gewählten Präsidenten Janukowitsch durch pro-EU Rebellen unterstützten, was zeigt wie geringschätzig Demokratie für die EU in Wirklichkeit ist, wenn es darum geht, die restliche Welt in ihrem Ebenbild zu erschaffen.

  Die EU befindet sich gerade in der selben Situation wie zahlreiche Länder in der Vergangenheit sich befunden haben und die meist in Krieg endete: Einehmen einer Hardlinerposition, aus welcher man keinen Rückzieher machen kann aus Angst das Gesicht zu verlieren. Sicher ist, dass Vladimir Putin, mit 90% seines Volkes hinter seiner Ukrainepolitik, nicht als Erster blinzeln wird, und selbstverständlich missbraucht auch Putin russische nationale Gefühle, um die Unterstützung für seine Außenpolitik zu sichern.

  Der EU funktioniert mehr und mehr wie eine aufgeblasene, sozialistische, bürokratische Elite, ausgestattet mit eindringenden Regulierungsbefugnissen, abgeschottet von den Bürgern, denen sie dienen soll und ohne Rechenschaftspflicht. Die Übertragung finanzieller und politischer Macht an Brüssel wurde durch die Ernennung eines der größten Befürworter der Föderalisierung Europas zum Europäischen Kommissar gefestigt – Jean-Claude Juncker. In der Tat ist die Ernennung von Juncker in Verbindung mit der Ernennung des ganz linken Sozialisten Martin Schulz zum Präsident des Parlaments, kaum weniger als eine grobe institutionelle Machtergreifung der Sozialisten im Europäischen Parlament. Dies ignoriert schlicht die überzeugende antisozialistische EU-Protestwahl im Mai diesen Jahres und ist eine Beleidigung der demokratischen Rechenschaftspflicht.
  Es zeigt auch warum das öffentliche Vertrauen in Institutionen der EU einen historischen Tiefstand erreicht hat.

  Vielleicht lebt die kleine Elite von kosmopolitischen, globetrottenden, sozialistischen Politikern, Journalisten, Akademikern, Geschäftsleuten und Eurokraten in einer post-christlichen, post-modernen, post-nationalen post-ethnischen Welt, aber Millionen gewöhnlicher europäische Bürger tun dies nicht. Wenn ich ein Geschehen prophezeien würde, dann den Untergang der EU aufgrund ihrer ignoranten und überheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen sozialistischen Ideologie.

  Peter Wood
  August 2014, Nürnberg

  ¹Butler, Nicholas Murray, The International Mind: An Argument for the Judicial Settlement of International Disputes. New York, Scribner, 1912.

  Post Scriptum

  Bei seinem Besuch in Estland gestern (3. September), hat Barack Obama versprochen, dass die baltischen Staaten (Lettland, Litauen, Estland) nie wieder unter russischer Besetzung stehen werden und dass die NATO eine verstärkte Präsenz in der Region zeigen wird. Selbst nicht nachdem zweiten Weltkrieg, als ein paar Millionen vorhandene Truppen in Deutschland stationiert waren, und allein die USA über Nuklearwaffen verfügten, haben die Westalliierten versucht, Osteuropa von der russischen Besetzung zu befreien. Bleibt nur zu hoffen dass es wieder eine Obamas folgenlosen Ankündigungen und Versprechungen ist, andernfalls, unter seiner Führung, könnten wir uns bald in dem dritten Weltkrieg befinden.

  Englische Version: http://thedebtweowe.com/the-false-premises-upon-which-the-european-union-is-founded-and-why-it-is-doomed-to-fail

 4. In my article of August 2013 titled Dancing OnThe Volcano – A Summary of Current Economic Practices of Western Democracies I wrote that the then chairman of the Federal Reserve Ben Bernanke would be unable to extricate the bank from a QE program without collapsing the stock markets:

  “Bernanke’s dilemma is, if he stops, or even reduces his purchases of government debt, interest rates (yield) paid on treasuries will rise making debt servicing unsustainable and borrowing prohibitively expensive. The stock market, which is fueled by cheap money, would see an exodus of investors and, in a worst case scenario, could collapse.” http://thedebtweowe.com/dancing-on-the-volcano

  As we’ve just seen in the week ending October 19th, as the American Federal Reserve was due to end its QE program (a deceptive term for the purchase of treasury bonds (government debt) by the central bank) this month there was almost panic selling of Dow Jones, S&P,and Nasdaq markets, which only stopped when the present chairwoman of the US Federal Reserve, Janet Yellin, let it be known that the program would probably be extended.

  “While the Federal Reserve might end QE3 tomorrow 29/10/2004, QE4 will not be long in coming. An economy that only lives because of QE also dies without QE.” – Peter Schiff Euro Pacific Capital http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000321563

  As yet my prediction that the yield on the10 year treasury note¹ would rise to unsustainable levels hasn’t been borne out but it’s only a matter of time before that happens too.²

  Billy Graham, who is probably the most respected and renowned evangelist of the last 50 years has said that modern America and the European democracies are just as wicked and morally bankrupt as the biblical towns of Sodom and Gomorrah. Karl Marx who was wrong about almost everything except when he said, “history repeats itself, first as tragedy, second as farce.”

  The Propaganda Lie Behind The Claim That Modern Economies Need Inflation In Order To Be Healthy

  For the third time in six years, the European Union is on the verge of a recession with slow or non-existent growth and catastrophic debt burdens. However the economic Czars of the EU have decided that the gains of organized crime such as drug trafficking, prostitution and arms smuggling are part of a country’s “prosperity” and GDP. It has been determined, due to this new way of measuring economic growth, that Italy, for example, is no longer in recession.

  The new method of measuring economic data is called SEC2010 (also known as ESA2010) SEC2010 was originally published in June 2013, but was first implemented at the beginning of September 2014 and claims, according to a statement by Eurostat, to:

  “…..realize developments in measuring modern economies, advances in methodological research and the needs of users.”

  One might ask why not also include human trafficking (the big money spinner in Europe at the moment) and money laundering. I mean if you are going to include illegal activities in your GDP calculations then why not all of them?

  As a result, the EU’s third largest economy, Italy, has seen its “growth rate” revised by the Istituto Nazionale di Statistica (Italian National Institute of Statistics) from a -0.1 percent first quarter decline to zero. (If you believe that Mafia activity only accounts for 0.1% of GDP) Italy also had a 0.2 percent decline in the second quarter which was left unrevised, but because of the first quarter’s revision, the two consecutive quarters of negative growth necessary to define a recession has now been averted. However its national debt remains more than double the ECB limit at 132%, even when black market activity is taken into account.

  Italy is far from being alone. The EU’s largest economy, Germany, had an economic contraction of in the second quarter of this year and, the EU’s second largest economy, France, was flat. Over the same period growth in the EU as a whole was near zero. Inflation in the Eurozone fell to 0.3 percent in September which means that the ECB has missed its target inflation rate of 2 percent for the 20th straight month. Moreover, it looks like the region’s GDP will contract in the third quarter precipitating a triple-dip recession. At a press conference on 7/8/2014, ECB president Mario Draghi promised:

  “The bank’s monetary policies will remain highly accommodative…….we are strongly determined to safeguard the firm anchoring of inflation expectations over the medium to long term”.

  In plain language Draghi intends to expand the ECB’s already expansive money printing regime.

  Equally as farcical, the ECB will embrace quantitative easing (a deceptive term for the printing of money by the Central Bank and using it to buy up the sovereign or government debt of the already highly indebted Eurozone countries.) to “fix” the problem, which is once again being blamed on too much “austerity.”

  Steve H. Hanke, professor of Applied Economics at Johns Hopkins University explains that the EU definition of austerity is a joke:

  “The leading political lights in Europe–Messrs. Hollande, Valls and Macron in France and Mr. Renzi in Italy–are raising a big stink about fiscal austerity”. “They don’t like it. And now Greece has jumped on the anti-austerity bandwagon. The politicians have plenty of company, too. Yes, they can trot out a host of left-wing neo-Keynesian economists from Nobel prize winner Paul Krugman on down to carry their water.”

  Hanke has produced a chart showing a continent sinking under the weight of the state. Of the 30 European nations listed on the chart only Bulgaria, Estonia, Latvia, Romania and Slovakia spend less than 40 percent of their respective GDPs on government with Greece at 58.5%, France 57.1%, Italy 50.6% and Germany 44.7%. http://www.huffingtonpost.com/steve-h-hanke/eu-austerity-you-must-be-_b_5948476.html

  Leonid Bershidsky in an article for Bloomberg News has presented chart which also proves the austerity argument to be a myth. It shows that between 2007 and 2013, spending on government in the 28 EU states reached 49% of gross domestic product in 2013, 3.5% percent more than in 2007. He notes it was slightly higher than 50% in 2009, but the subsequent decline had nothing to do with spending cuts. “Rather, the spending didn’t go down as much as the economies contracted, and afterwards didn’t expand again in line with the modest rebound.” http://www.bloombergview.com/articles/2014-08-19/european-austerity-is-a-myth
  The economic editor of The Telegraph newspaper, Ambrose Evans-Pritchard, explains in an article published on 10/10/2014:

  “It is debt-riddled governments that need inflation to manage their irresponsible debt burdens. They frame their reasons for needing inflation in misleading “econspeak,” such as “demand stimulus” and “deflationary traps,” but the real reason is clear: unless many of these governments can “inflate away their debt” with monetization³ sovereign (government) default becomes a real possibility.” http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11154553/Dam-breaks-in-Europe-as-deflation-fears-wash-over-ECB-rhetoric.html

  There’s another reason why Draghi desperately wants inflation. Buried deep in the bank stress-test report published on 24/10/2014 on page 75, is the ominous revelation of €879,000,000,000 in bad or uncollectible debt – equivalent to the EU budget for one whole year. http://www.zerohedge.com/news/2014-10-26/scariest-number-revealed-today-1114-trillion-eurozone-bad-debt

  The foolhardiness of politicians using borrowed money as a means of artificially maintaining a standard of living which the real economy of the country can’t support is demonstrated by the following statistics:

  US public debt stood at $3.339 trillion in January 2001when George W. Bush became president and had risen to $6.369 trillion by the end of 2008 when he left office. Under Obama total public debt has increased to $17.6 trillion or 101.75671% of GDP in Q2 2014 http://research.stlouisfed.org/fred2/series/GFDEBTN with interest payments on the debt now running at $431,000,000,000 a year. http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/ ir/ir_expense.htm

  In Britain it’s a similar story. Under the 13 year Labour government of Tony Blair public debt almost doubled from that under the previous Conservative government of John Major As of Q4 2013, under the present “Conservative” government of David Cameron, the national debt amounted to £1.27 trillion, or 75.6% of total GDP, the debt is increasing by approximately £121 billion per annum, or around £2.3 billion each week. The annual cost of servicing the public debt amounts to around £52.000.000.000 a year, or roughly 3.4% of GDP. http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10849333/Interest-bill-on-UKs-1.27-trillion-debt-to-hit-1bn-a-week.html

  The rest of Europe is either in a similar situation or worse. Germany’s debt is currently 81.7 of GDP and interest payments on its debt run at €64,000,000,000 per annum or about 2.4% of GDP.* The government of Angela Merkel has underwritten debt guarantees for the bankrupt countries of Europe to the tune of more than one trillion Euros, and there’s more to come. When, and not if, the Germans are required to make good on these guarantees it will not only be the end of the Euro but will probably also bankrupt the German economy.

  Peter Schiff CEO at Euro Pacific Capital puts this lunacy in terms most people can understand:

  “Politicians, central bankers and their academic, journalistic, and financial champions have concocted a variety of tortured theories as to why inflation is not just good for overly indebted governments, but an essential economic good for all. In a propaganda victory that even Goebbels would envy, it is now widely accepted that purchasing power must decrease for an economy to grow.” http://www.schiffradio.com/f/pieces

  Governments throughout the EU and the US substitute inflation for the huge tax increases and real budget cutting it would take to balance budgets. Andrew Roberts, credit chief at the Royal Bank of Scotland warns:

  “We are reaching the end game in Europe.” “If they don’t launch real quantitative easing and start reflation by the end of the year or soon after, the consequences are too awful to contemplate.”

  But Mr Roberts should answer the question of how to end a QE debt buying, money printing program without collapsing the stock markets and with them the economies involved in such programs. Mr. Roberts is really talking about a massive debt crisis, the consequences of which have to be avoided by continually pushing the problem into the future otherwise the true scope of the fiscal irresponsibility characterized by years of unsustainable government spending would be revealed. Governments should therefore, continue to mask the truth by throwing money at the problem all in the name of saving the Euro and in with it the European Union – despite the fact that this marriage of spendthrift nations is a triumph of politically motivated fantasy over fiscal reality. The Federal Reserve has used up its magic bullets and now faces the choice of letting either the stock market or the bond market collapse.

  While the politicians undoubtedly bear the main share of the blame for the current crisis, the people in the affected countries themselves are hardly blameless. Their appetite for big government knows no bounds, and thus, what constitutes “courageous” behavior by the politicians to get a grip on the problem takes on comical proportions. The Economist cites a prime example: Italy employs ushers in gold-braided uniforms in the Italian Parliament to carry messages to and from lawmakers. Before Renzi imposed “austerity” they earned €136,000 a year and afterwards a meager €100.000 – €105.000. Using e-mail is apparently out of the question when it comes to austerity.

  I would say that we’ve already arrived at the place where, regardless of what the politicians decide to do, a systemic collapse of the fiat currency is now unavoidable.

  Peter Wood
  Nuremberg, October 2014
  Post Scriptum

  “In this world there are two kinds of people, optimists and pessimists. The pessimists are the better informed.” – Clare Boothe Luce
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Boothe_Luce

  “Things fall apart, the centre cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world.”
  William Butler Yeats (1865-1939) The Second Coming (1929)

  Footnotes

  ¹ The 10 year treasury note is used as the reference for the interest rate which the government has to pay on its debt which as I write the rate is a moderate 2.23% (21/10/2014), but as Michael Pento, president of Pento Portfolio Strategies pointed out on CNBC:

  ² “The number one security issue we have as a nation is the preservation of the U.S. dollar as the world’s reserve currency, it’s a thousand times more important than a nuclear bomb being tested by North Korea. It’s a thousand times more important that we keep the dollar as the world’s reserve currency, and yet we are doing everything to abuse that status.
  Five to ten years – that would be an outlier. I would say 2015, 2016, that would be the time when it becomes a particularly salient issue. When we’re spending 30 to 50 percent of our revenue on debt service payments, we enter into a bond market crisis. The dollar starts to drop along with bond prices. That would set off the whole thing.” (http://www.cnbc.com/id/100461159)

  ³ Debt monetization is the central bank’s purchase of government bonds (debt) with freshly printed money. When government bonds held by the central bank come due money is paid by the treasury (the government treasury promises to re-purchase the bonds on a certain date) to the central bank which then returns this money back to the treasury. This taking money out of one pocket and putting it in the other pocket and then back into the first pocket to pay debt, allows the treasury to “borrow” money without in reality having to repay it. This of course eventually increases the amount of paper money in circulation. The paper generated by the debt monetization which is currently taking place in the US, Japan and Europe will at some point find its way into the real economy instead of the bond and stock markets which is where it is going at the moment; when that happens the purchasing power of paper money is reduced by over-supply, which means you need more of it to buy goods and services but you can reduce your debt and rob your creditors by paying them with money which is now worth less than when you borrowed it by 5%, 10%, 20% or more, depending on the amount of inflation.

  * Source: Deutsche Bundesbank Monatsbericht September 2013.Die Entwicklung staatlicher Zinsausgaben in Deutschland.

  OFFENEN BRIEF

  In meinen Artikel Tanz auf dem Vulkan – eine Zusammenfassung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Praxis westlicher Demokratien im August 2013 habe ich geschrieben, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernanke, die Bank nicht aus einem QE-Program (quantitativen Lockerungsprogramm. Ein irreführender Begriff für den Druck neuen Geldes, um die Staatsanleihen (Schulden) aufzukaufen) befreien könnte ohne einen Börsensturz zu verursachen:

  „Bernankes Dilemma ist, dass, wenn er damit aufhört oder sogar nur die Ankäufe von staatlichen Schuldtiteln verringert, werden sich die Zinsraten, die auf Schatzpapiere fällig werden, erhöhen, was Zinstilgung untragbar machen und Fremdkapitalkosten mit prohibitiven Kosten verbinden würde. Der Aktienmarkt, der von billigem Geld getrieben wird, würde eine Flucht von Investoren erleben und im schlimmsten Fall zusammenbrechen.“ http://thedebtweowe.com/dancing-on-the-volcano

  Wie wir haben gerade gesehen als in der Woche zum 19. Oktober die amerikanische Notenbank (Federal Reserve) wie ankündigt, anfing ihrem QE-Program im Oktober zu beenden, kam es fast zu Panikverkäufen von Aktien an den Dow Jones, S&P und Nasdaq Aktienmärkten, die erst stoppten, als die gegenwärtige Vorsitzende der US-Notenbank, Janet Yellin, andeutete, dass das Programm wahrscheinlich verlängert wird.

  „Obwohl der Federal Reserve Bank QE3 morgen (29.10.2004) vielleicht beenden wird, wird QE4 jedenfalls nicht allzu lange auf sich warten lassen. Eine Wirtschaft die nur wegen eines quantitativen Lockerungsprogramms lebt, wird ohne ein quantitatives Lockerungsprogramm auch stirben.“ – Peter Schiff CEO bei Euro Pacific Capital http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000321563

  Bisher hat sich meine Vorhersage, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen¹ ansteigen wird, nicht bestätigt, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit bis dies auch passieren wird.²

  Billy Graham, der wahrscheinlich meist geachtete Evangelist der letzten fünfzig Jahre, sagte neulich, dass das heutige Amerika, zusammen mit den europäischen Demokratien, genau so gottlos, sündhaft und moralisch bankrott sind wie die biblischen Städte Sodom und Gomorrha. Karl Marx, lag mit so ziemlich allem falsch, abgesehen von seinen Ausspruch, dass „die Geschichte sich wiederholt, das erste Mal als Tragödie und das zweite Mal als Farce“.

  Die Propaganda-Lüge hinter der Behauptung, dass moderne Volkswirtschaften Inflation brauchen, um gesund zu bleiben.

  Zum dritten Mal innerhalb von sechs Jahren befindet sich die Europäische Union am Rand einer Rezession mit schleppendem oder gar keinem Wachstum und katastrophalen Schuldenlasten. Nun haben die wirtschaftlichen Rangältesten der EU entschieden, dass organisierte Verbrechen wie Drogenhandel, Prostitution und Waffenschmuggel Teil des Wohlstandes und des BIP eines Landes sind. Aufgrund dieser neuen Weise Wirtschaftswachstum zu messen, haben sie festgestellt, dass zum Beispiel Italien nicht mehr in einer Rezession liegt. Diese neue Methode für die Messung der wirtschaftlichen Konjunkturdaten heißt SEC2010, auch bekannt als ESA2010 und wurde im Juni 2013 veröffentlicht, aber erst Anfang September 2014 eingeführt. Gemäß einer Aussage von Eurostat sollte sie Folgendes realisieren:

  „Entwicklungen in der Vermessung einer modernen Wirtschaft, Fortschritte in der Methodenforschung und die Bedürfnisse der Anwender.“

  Man fragt sich warum nicht auch Menschenschmuggel/handel (ein absoluter Renner zur Zeit in der EU) und Geldwäsche einbezogen werden. Ich meine wenn man rechtswidrige Aktivitäten als Wohlstandsbeitrag bezeichnet, warum dann nicht gleich alle?

  In Folge dieser Veränderungen wurde die „Zuwachsrate“ der drittgrößten EU-Volkswirtschaft, Italien, vom Istituto Nazionale di Statistica (Nationales Institut für Statistik, ISTAT) nach oben revidiert von einem Rückgang von -0,1% im ersten Quartal 2014 bis auf 0%. (Wenn man glaubt die Geschäfte der Mafia machen nur 0,1% des BIP aus.) Italien hat auch einen -0,2% Rückgang im zweiten Quartal 2014, der nicht revidiert wurde. Aber aufgrund der Aufwärtsrevision des Wachstums im ersten Quartal konnte das Land vermeiden, zwei Quartale in Folge ein negatives Wachstum aufzuweisen, was „offiziell“ eine Rezession gewesen wäre. Trotzdem ist seine Staatsverschuldung von 132 % des BIP mehr als doppelt so hoch wie die EZB-Höchstgrenze, selbst wenn die Schwarzmarktaktivitäten angerechnet werden.

  Italien ist keineswegs allein. Die größte EU-Volkswirtschaft, Deutschland, schrumpfte um 0,2% im zweiten Quartal 2014 und die zweitgrößten EU-Volkswirtschaft, Frankreich, weist gar kein Wachstum auf. In dem gleichen Zeitraum war die Wachstumsrate in der EU insgesamt nah an Null. Die Inflationsrate in der Eurozone sank auf 0,3 % im September, was bedeutet, dass die EZB ihr Inflationsziel von zwei Prozent in zwanzig aufeinanderfolgenden Monaten verfehlt hat. Außerdem sieht es so aus als ob das BIP der Region im dritten Quartal weiter schrumpfen wird, was eine erneute Rezession signalisiert. Bei einer Pressekonferenz am 8.7.2014 versprach EZB-Präsident Mario Draghi, dass das Geldpolitik der Zentralbank „eine anhaltende, sehr akkommodierende Haltung“ bleiben wird (Klartext: Ihre bereits extrem expansive Geldpolitik weiter zu lockern). “Wir sind entschlossen die feste Verankerung der mittel-und langfristigen Inflationserwartungen sicher aufrechtzuerhalten.“

  Ebenso farcenhaft ist die Absicht der EZB den Einsatz quantitativer Lockerungsmaßnahmen (ein irreführender Begriff für den Druck
  neuen Geldes, um die Staatsanleihen (Schulden) der europäischen Krisenländer aufzukaufen) energisch zu ergreifen, um „das Problem zu beheben“ – für dessen Entstehung wiederum zu viele Sparmaßnahmen verantwortlich gemacht werden.
  Steve H. Hanke, Professor für Angewandte Ökonomie an der Johns Hopkins Universität, erklärt warum die EU-Festlegung von Sparprogrammen ein Witz ist:

  „Die führenden europäischen politischen Akteure, die Herren Hollande, Valls und Macron in Frankreich und Herr Renzi in Italien, machen Rabatz wegen fiskalpolitischer Sparmaßnahmen. Sie mögen die nicht, und nun ist Griechenland auf den anti-Sparpolitik-Zug mit aufgesprungen. Diese Politiker sind in Begleitung von vielen links stehenden neo-keynsianischen Ökonomen, angeführt von Nobelpreisträger Paul Krugman, die alle helfen den Standpunkt der Politiker zu untermauern.“

  Hanke hat eine Tabelle erstellt, die einen Kontinent zeigt, der unter dem Gewicht des Staates sinkt. Von den 30 aufgelisteten europäischen Ländern geben nur Bulgarien, Estland, Lettland, Rumänien und die Slowakei weniger als 40% ihres BIP im Staatssektor aus, Griechenland liegt bei 58.5%, Frankreich 57.1%, Italien 50.6 % und Deutschland 44.7%. http://www.huffingtonpost.com/steve-h-hanke/eu-austerity-you-must-be-_b_5948476.html

  Auch Leonid Bershidsky hat in einen Gastartikel für die Finanznachrichten-Agentur Bloomberg eine Tabelle erstellt, die ebenfalls erweist, dass die Sparmaßnahmen-Behauptung ein Mythos ist. Sie zeigt, dass im Jahr 2013 die Ausgaben der öffentlichen Hand in den 28 EU-Staaten ein durchschnittliches Niveau von 49% des BIP erreicht, 3,5% mehr als im vorkriesen Jahr 2007. Er bemerkt, dass, obwohl das Niveau im Jahr 2009 bei 50% lag, der anschließende Rückgang nicht durch Ausgabenkürzung verursacht wurde, „sondern es lag daran, dass die Ausgaben nicht im Einklang mit der schrumpfenden Wirtschaft im Jahr 2008 gekürzt und danach nicht im Einklang mit der leichten Erholung wieder erhöht wurden“. http://www.bloombergview.com/articles/2014-08-19/european-austerity-is-a-myth

  Ambrose Evans-Pritchard senior, Wirtschaftskorrespondent bei The Telegraph, erklärt in seiner Kolumne am 10.10.2014 warum die EU, die USA, und Japan Deflation wirklich fürchten:

  „Es sind verantwortungslose, überverschuldete Regierungen, welche Inflation brauchen, um ihre Schuldenlasten zu bedienen. Sie verschleiern die Gründe, warum sie Inflation brauchen hinter irreführender „econspeak“, mit Ausdrücken wie „Belebung der Nachfrage“ und „Deflationsfallen“, aber der wahre Grund ist klar: Wenn manche dieser Regierungen nicht ihre Staatsschuld durch Monetarisierung³ weg-inflationieren können, wird der Staatsbankrott zu einer sehr realen Möglichkeit.“ http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11154553/Dam-breaks-in-Europe-as-deflation-fears-wash-over-ECB-rhetoric.html

  Es gibt einen weiteren Grund warum Draghi unbedingt Inflation erzeugen will. Tief begraben auf Seite 75 im Bericht zum Bankenstresstest der EZB, veröffentlicht am 24.10.2014, steht die beängstigende Offenbarung von uneinbringlichen Forderungen in Höhe von € 879.000.000.000 – dies entspricht den EU-Haushaltsausgaben für ein ganzes Jahr. http://www.ecb.europa.eu

  Die Tollkühnheit der Politiker, geliehenes Geld als Mittel zur künstlichen Aufrechterhaltung eines Lebensstandards zu benutzen, den die Realwirtschaft eines Landes nicht stützen kann, wird anhand folgender Zahlen deutlich: Als George W. Bush im Januar 2001 sein Amt antrat, betrugen die Schulden der USA $3.339 Billionen und waren zum Zeitpunkt seines Amtsaustritts Ende 2008 auf $6.369 Billionen angestiegen. Unter Obama sind die Gesamtschulden der öffentlichen Hand auf $17.6 Billionen im 2.Quartal 2014 angestiegen bzw. auf 101,75671 % des BIP, http://research.stlouisfed.org/fred2/series/GFDEBTN wobei sich die Zinsen belaufen auf $431.000.000.000 pro Jahr. http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/ ir/ir_expense.htm

  Nicht anders sieht es in Großbritannien aus. Während der 13 Jahre Labour Politik unter Tony Blair hatte sich die Verschuldung des öffentlichen Haushalts, die von John Majors konservativer Regierung übernommen wurde, verdoppelt. Unter die „konservativer“ Regierung von David Cameron beliefen sich die Staatsschulden im 4.Quartal des Jahres 2013 auf £1,27 Billionen bzw. 75,6% des BIP. Die Schuldenlast steigt jährlich um etwa £121 Milliarden oder wöchentlich um rund £2,3 Milliarden an. Die jährlichen Kosten, die aufgewendet werden, um die Summe der öffentlichen Verschuldung zu bedienen, belaufen sich auf rund £52.000.000.000 p.a. oder machen 3,0% des BIP aus.
  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10849333/Interest-bill-on-UKs-1.27-trillion-debt-to-hit-1bn-a-week.html

  Das übrige Europa befindet sich entweder in einer ähnlichen oder schlimmeren Situation. Deutschlands Schulden leigen bei 81,7% des BIP. Die Zinsen, die das Land für seine Schulden zahlt, liegen derzeit bei €64.000.000.000 p.a. bzw. bei 2,4% des BIP*. Die deutsche Regierung unter Angela Merkel hat Kreditgarantien von mehr als einer Billion Euro für bankrotte Länder gegeben. Wenn die Deutschen für diese Summe mit erwirtschaftetem Geld gerade stehen müssen, wird es das Aus für den Euro bedeuten – und wahrscheinlich für die deutsche Wirtschaft auch.

  Peter Schiff, CEO bei Euro Pacific Capital, setzt diesen Wahnsinn in Ausdrücke, welche die meisten Menschen verstehen können:

  „Politiker, Notenbanker und ihre akademischen, journalistischen und finanziellen Fürsprecher haben eine Vielzahl von ausgeheckten Theorien vorgelegt, warum Inflation nicht nur für hoch verschuldete Staaten gut sei, sondern auch ein unerlässlicher Vorteil für die Allgemeinheit wäre. Mit einem Propagandacoup, den selbst Dr Goebbels beneiden könnte, haben sie es vollbracht die Allgemeinheit zu überreden, eine Abwertung der Kaufkraft ihres Geldes sei notwendig, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen.“ http://www.schiffradio.com/f/pieces

  Regierungen in der gesamten EU und den USA nutzen Inflation als Ersatz für die drastischen Steuererhöhungen und realen Haushaltskürzungen, die notwendig sind für einen ausgeglicheneren Haushalt und eine Abbezahlung ihrer Staats-verschuldung.

  Andrew Roberts, Kredit-Chef bei der Royal Bank of Scotland, warnt:

  „Wir nähern uns dem Moment der Wahrheit in Europa. Wenn sie [die EZB] nicht quantitative Lockerungsmaßnahmen in großem Stil vor Jahresende oder kurz danach einführen wird, werden die Folgen zu schrecklich, um darüber nachzudenken.“

  Aber Herr Roberts sollte uns erst sagen wie man ein Gelddruck-Staatsverschuldungs-Aufkaufprogramm beendet, ohne dass die Aktienmärkte und damit die Volkswirtschaften in den beteiligten Ländern kollabieren werden. Das Wunderheilmittel, die amerikanische Notenbank, ist erschöpft und sie steht vor der Wahl entweder den Anleihemarkt oder den Aktienmarkt abstürzen zu lassen.

  Eigentlich redet Herr Roberts von einer gewaltigen Verschuldungskrise, deren Folgen vermieden werden müssen, indem man das Problem weiter in die Zukunft schiebt, sonnst würde das wahre Ausmaß der verantwortungslosen Geldpolitik, geprägt von jahrzehntelangen ungehemmten Staatsausgaben, zum Vorschein kommen. Regierungen sollten deshalb weiterhin die Wahrheit verbergen, indem sie einfach immer mehr und mehr Geld für das Problem ausgeben, alles im Namen der Rettung des Euro und damit der Europäischen Union – trotz der Tatsache, dass diese Vermählung von verschwenderischen Ländern ein Triumph politisch motivierter Fantasie über die fiskalische Realität ist.

  Während die Politiker zweifellos die Hauptschuld für die derzeitige Krise tragen, sind die Bürger in den Krisenstaaten nicht ganz schuldlos. Ihr Verlangen auf immer mehr Regierung kennt keine Grenzen, sodass was als „mutige Handlungsweise“ der Politikern bezeichnet wird, um die Probleme in den Griff zu bekommen, absurde Dimensionen annimmt. The Economist nennt ein Paradebeispiel: Italien, beschäftigt Amtsboten, die mit Gold geflochtenen Uniformen bekleidet, im italienischen Parlament Meldungen und Mitteilungen der Gesetzgeber hin und her tragen. Vor den von Renzi eingeführten „Sparmaßnahmen“ verdienten sie €136.000 im Jahr und nach den Sparmaßnahmen nur magere €100.000 – €105.000. Anscheinend kommt der Einsatz von E-Mail nicht in Betracht, wenn es um Sparmaßnahmen geht. http://www.economist.com/news/europe/21611154-parliamentary-workers-are-facing-cut-their-generous-pay-high-class-errand-boys

  Ich würde sagen, dass wir an der Stelle angekommen sind, wo es egal ist, was die Politiker jetzt machen würden, ein systemischer Zusammenbruch der Papier-währungen ist nicht mehr zu vermeiden.

  Peter Wood

  Nürnberg, Oktober 2014

  Post Scriptum

  „Es gibt zwei Arten von Menschen in dieser Welt, Optimisten und Pessimisten. Die Pessimisten sind die besser informierten.“ – Clare Boothe Luce
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Boothe_Luce

  „Die Welt zerfällt, die Mitte hält nicht mehr; Und nackte Anarchie ist auf die Welt losgelassen.“ – William Butler Yeats (1865-1939) Gedicht The Second Coming (Die zweiten Ankunft Jesu Christi ) (1929)

  Fußnoten

  ¹ Die 10-jährigen US-Staatsanleihen werden als Referenzwert für die Zinszahlungen auf öffentliche Schulden verwendet. Dieser liegt bei 2.23 % am 21.10.2014.
  ² Michael Pento, Präsident der Pento Portfolio Strategies erklärte gegenüber dem CNBC:

  „Sicherheitsthema Nummer eins, das wir als Nation haben, ist der Erhalt des US Dollars als Reservewährung. Das ist tausendmal wichtiger ,als dass Nordkorea eine Atombombe testet. Es ist tausendmal wichtiger, dennoch tun wir alles um diesen Status zu missbrauchen. Fünf bis zehn Jahre – das wäre ein Sonderfall. Ich würde eher sagen 2015 oder 2016. Das wäre die Zeit, in der das Thema besonders herausragen wird. Wenn wir 30 bis 50 Prozent unserer Einnahmen auf Zinstilgung verwenden, kommen wir in eine Krise des Anleihenmarktes. Der Dollar beginnt mit der Kursentwicklung der Anleihen zu fallen. Damit käme das Ganze ins Rollen“. http://www.cnbc.com/id/100461159

  ³ Monetarisierung der öffentlichen Schulden ist der Aufkauf von Staatsanleihen durch die Noten- oder Zentralbank mit frisch gedrucktem Geld. Wenn von Zentralbanken gehaltene Staatsanleihen fällig werden (die Staatskasse verkauft die Staatsanleihen und verspricht die Anleihen zurückzukaufen an einem bestimmten Datum) zahlt die Bank das Geld an die Staatskasse zurück, das sie zuvor aus der Staatskasse erhalten hat. Auf diese Art und Weise kann die Staatskasse Geld „leihen“ ohne es in Wirklichkeit zurückzahlen zu müssen. Diese Umgangsmethode erhöhte letztlich die Geldmenge im Umlauf. Das monetarisierte Geld in der USA, Japan und Europa wird irgendwann der Weg in die Realwirtschaft finden, statt in die Aktien- und Anleihemärkte, wo es sich im Augenblick befindet. Sobald dies geschieht wird die Kaufkraft des Geldes abgeschwächt durch Überversorgung, was bedeutet, dass man mehr davon braucht, um Güter und Dienstleistungen zu kaufen. Aber man kann Schulden reduzieren und Gläubiger berauben, indem man das geliehene Geld zurückzahlt das weniger Wert hat, als am Zeitpunkt des Leihens, 5%, 10%, 20% oder mehr abhängig von der Inflationsrate.

  * Quelle: Deutsche Bundesbank Monatsbericht September 2013.Die Entwicklung staatlicher Zinsausgaben in Deutschland (nur als pdf file erhältlich).

  Englische Version: http://thedebtweowe.com/the-propaganda-lie-behind-the-claim-that-modern-economies-need-inflation-in-order-to-be-healthy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com