Home » In focus » Pinsen – en feiring av Guds kjærlighet til hele menneskeslekten, vi er alle søsken og barn av samme Far
Pinsen – en feiring av Guds kjærlighet til hele menneskeslekten, vi er alle søsken og barn av samme Far

Pinsen – en feiring av Guds kjærlighet til hele menneskeslekten, vi er alle søsken og barn av samme Far

Share the article

Denne helgen feirer vi pinse til minne om historien fra Jerusalem der apostelen Peter og alle de andre under Guds krafts påvirkning plutselig begynte å snakke i andre språk enn sine egne. Det står skrevet i De Hellige Skrifter om hvordan folk fra alle mulige omkringliggende land, som var på besøk i Jerusalem, fikk høre på gresk, arabisk, latinsk og mange andre språk historien om Guds kjærlighet til menneskeslekten. Folk ble sjokkert, og kan man anta undrende over dette bemerkelsesverdige fenomen. (Foto: Urdu Bible)

Fortellingen er nedtegnet i Apostlenes Gjerninger, kapittel 2 og innebærer en vidtrekkende symbolikk om hvorledes vi alle, uansett etnisk tilhørighet, religiøse oppfatninger eller kjønn likevel utgjør deler av den samme familien, den samme menneskeslekten. Og Skaperen kjenner alles språk. Han har skapt oss alle. I disse terrortider i Europa og grusomme kriger i Midtøsten får dette budskapet enda dypere konnotasjoner, nå når folkegruppe reiser seg mot folkegruppe og frykt og angst brer seg blant mange. Omtrent slik var det også på den tiden da Jesus gikk på denne jorden, i sine revolusjonære sandaler gjorde han brutalt opprør mot de rike elitene og de religiøse ledernes falskhet – han ble født i en stall, langt unna de rikes bord og kalte de religiøse lederne for kalkede graver og hyklere. Det var ingen han var mer rasende på enn de religiøse som levde i hans egen samtid, og ingen kritiserte Jesus mer enn nettopp disse. De hatet ham for hans enkle budskap om at vi alle er del av den samme menneskefamilien og plikter å elske hverandre.

Hans budskap om kjærlighet til alle mennesker, at vi skal være budbringere om fred – ikke krig – er like aktuelt i dag. For på samme måte som Jesus selv var en revolusjonær som levde radikalt i samsvar med troen på at alle mennesker er likeverdige, befant han seg – som oss – i en særs konfliktfylt tid med ulike fraksjoner som kjempet om makten. Romerne hersket over Judea på denne tiden og var betydelig hatet, hele regionen led under politisk undertrykkelse og vanskelige farvann.

“Mitt rike er ikke av denne verden,” sa Jesus og hevet seg over politikken, – han var aldri en militærleder, selv om hans liv likevel ble politisert og de religiøse lederne tilslutt hatet ham så mye at de drepte ham.  Jesus står frem i historien som et usedvanlig eksempel på nestekjærlighet. Han kunne være både sint, streng og hardtslående, men var rettferdig og ærlig overfor alle. Jesus utmerket seg ved å hjelpe romere (som var hatet av jødene) så vel som samaritanere (som var hatet like fullt), han hjalp jøder, arabere og grekere – alle ble møtt med et åpent sinn. Jesus forhåndsdømte ingen.

Historien om videreføringen av Jesu budskap gjennom pinsen, der alle mulige folkeslag befant seg i Jerusalem og fikk høre på sine egne språk dette store kjærlighetsbudskapet, er et betydelig testamente for oss som lever i dag, troende så vel som ikke-troende. Vi plikter å elske hverandre og bidra til fred, ikke krig. La oss etterfølge den revolusjonære Jesus og gripe dybden i hans tverrpolitiske budskap og sammen bidra til en bedre verden. Jeg ønsker med dette alle kristne – som utgjør rundt 2.3 milliarder mennesker på jorden, alle muslimer – som utgjør rundt 1.4 milliarder, jeg ønsker alle tvilere og alle ikke-troende en riktig god pinse!

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com