Home » Herland featured » Viktig begrepsavklaring: Tradisjonell islam er en verdensreligion – politisk islamisme-ekstremisme er en menneskefiendtlig ideologi
Viktig begrepsavklaring: Tradisjonell islam er en verdensreligion – politisk islamisme-ekstremisme er en menneskefiendtlig ideologi

Viktig begrepsavklaring: Tradisjonell islam er en verdensreligion – politisk islamisme-ekstremisme er en menneskefiendtlig ideologi

Share the article

Jeg hadde en berikende samtale med Kari Jaquesson forleden og hun påpekte det store behovet i et land som Norge til å forklare forskjellen mellom den tradisjonell islam som religion og islamisme som politisk ideologi (TV opptakene vil bli publisert på Herland Rapporten).  Folk tror ofte at det er samme sak og slik ender vi opp med den urett at “samtlige muslimer” utsettes for ekstremismeanklager.

Mediene bidrar her sterkt til sementeringen av dette urettferdige inntrykket, gjennom å ensidig omtale terror som skjer i Vesten, men utelate informasjon om all den terror som Vesten bidrar til i muslimske land, gjennom vår deltagelse og bistand til svært voldelige kriger som i stor grad rammer vanlige muslimer som lever i disse landene.

I tillegg rapporteres det sjelden om alle de terrorangrep som skjer muslim mot muslim i Midtøsten der ekstremister angriper andre, vanlige muslimer. Mediene våre viser oss beklageligvis ikke disse nyansene. Bare siden London angrepet, har en rekke enda mer alvorlige terrorangrep skjedd i Midtøsten, men vi hører intet eller lite om dette og slik sementeres inntrykket av “oss” mot “dem” heller enn nyanserte fremstillinger om at ekstremismeproblemet rammer vanlige muslimer i langt større grad enn det gjør europeere.

Muslimske ekstremister dreper langt flere vanlige muslimer enn noen annen gruppe. Vi i Europa utsettes ikke for en brøkdel av den type grov ekstremistisk vold som vanlige muslimer i Midtøsten nå har vært utsatt for i tiår.

La meg ikke ta for meg hele feltet, men komme med en kort kommentar i kjøvannet av Walid al-Kubaisis artikkel på Herland Rapporten “Hijab er et radikalt islamistisk plagg som tilkjennegir at man er imot arabisk nasjonalisme og modernisme”.  Delta gjerne på Facebook debattene, med hundrevis av kommentarer på Herland Rapporten Facebook, og les hva som der fremgikk i kjølvannet av Walid al-Kubaisis artikkel, der han jo nettopp tar opp problematikken rundt ekstremismen i forhold til hva Koranen og tradisjonelle muslimske oppfatninger egentlig sier.

Islam har 1.4 milliarder troende, kristendommen 2.4 milliarder. Innad i religionene finnes ulike ideologier og trender. Den politiske islamismen hvis menneskefiendtlige radikalitet og ekstreme krav til sine tilhengere skaper mange problemer i dag, er ansett som en ekstrem sekt blant de fleste muslimer. Flertallet av muslimske lærde avviser islamismen som ikke-muslimsk. Al-Kubasi trekker historiske linjer hva gjelder den ekstremistiske ideologien som avviker fra klassisk islam på flere punkter. Svært mange islamske lærde avviser islamismen og terrorgrupper som ISIS – som i sin ekstremistiske sunni wahhabi-form anser de fleste av oss som “vantro som ikke har livets rett”, shia muslimer, andre sunni muslimer, kristne, vestlige – alle skal dermed egentlig “dø” fordi de ikke er rettroende nok.

Islamisme er en politisk, moderne ideologi, som misbruker den tradisjonelle religionsformen islam som tradisjonelt har vært langt mer liberal. Det ser man blant annet på det ottomanske riket, der kristne hadde ledende stillinger i riket og liberaliteten var langt større enn det vi ser i dag.

Jeg vil i stor grad også betegne grupper som ISIS som leiesoldater brukt i en geopolitisk kamp, betalt av land som Qatar, Tyrkia og Saudi Arabia – og her er et hovedpoeng – i tett samarbeid med USA og dets vestlig allierte. Nesten ingen snakker om misbruket av disse unge mennene, der kyniske ledere forteller dem at det de gjør er “for Gud” når de dreper seg selv, selv om Koranen forbyr selvmord eller selvmordsbombing. Vi lever i en svært menneskefiendtlig tid. Enkelte har funnet det for godt å misbruke disse unge mennene, fordi de trenger soldater til krigene i Syria, Irak, Libya og så videre.  Og USA – og Norge – deltar i dette misbruket av unge, muslimske menn.

Her er tragedien, våre egne allierte i regionen fremskynder disse ekstreme gruppene som ødelegger urettmessig hele inntrykket religionen islam. Dermed blir vi i Vesten sittende med inntrykket av at “alle muslimer er ekstremister” – godt hjulpet av våre svært ensidige og islam-demoniserende medier – og folk får motvilje mot enhver som “ser utenlandsk, svart i håret eller muslimsk ut”. Dette innebærer en betydelig urett. Godt og ondt lar seg ikke definere i henhold til om du er lys i huden eller mørkere i huden. Det er ikke slik at “alt ondt kommer fra Midtøsten” og “alt godt i verden kommer fra Norge”. Og det er vi i Vesten som bidrar til destabiliseringen av Midtøsten land gjennom vår aktive krigføring, våpensalg og innblanding i nasjoners indre anliggender.

Flyktningkrisen er vi selv skyld i, det er vi selv som har bidratt til Libya borgerkrigens grusomheter og nå bidrar vi aktivt i Syria krigen. “Deres” barn dør i terrorangrep i langt høyere frekvens og langt oftere enn “våre” barn. Terrorsituasjonen i Europa er en direkte konsekvens av det større geopolitiske bildet.

(Foto: Eva Thomassen fotograferer kvinner som kommer ut fra Øst Aleppo, der samtlige var niqabkledde. Merk at vi i Norge og USA støttet Al Nusra Front (Al Qaida i Syria) som var terrorgruppen som kontrollerte Øst Aleppo fram til dets fall, hvilket illustrerer en av årsakene til ekstremismens fremvekst ettersom vi i Vesten nettopp er alliert med disse leiesoldatene i krigene i regionen. Les Eva Thomassens artikkel om dette.)

Et norsk eller engelsk barn har ikke større verdi enn et syrisk eller arabisk barn i henhold til menneskerettighetstanken, og alle har mødre og fedre som sørger over sine. Men vi får kun se bildene av unge som dør i terroranslag her i Europa – få medier viser oss bildene av døde libyske barn, drept av norske, danske og franske bomber. Dette er problemet, sett fra mange i Midtøsten sine øyne. De lurer på “Hvorfor vektlegger dere bare de terrorangrepene der vestlige mennesker blir drept?” Spørsmålet er godt.

Jeg jobber mye i Midtøsten og ser den betydelige frustrasjonen blant mange vanlige muslimer rundt ekstremismen som brer seg. “Jeg vokste opp sammen med naboer som var shia muslimer, jøder, kristne,” fortalte en meg fra Libanon. “Men nå får vi høre i moskeen at vi bør drepe disse, fordi de ikke er rettroende nok. Jeg forstår ikke hva som skjer med kulturen vår, slik hadde vi det ikke før, og ingen tør å si noe, for da blir vel de også drept.”  Dette er holdningen til mange muslimer, ikke ulik den frykten og angsten som nå også begynner å prege europeere. Man tør ikke si noe av frykt for ekstremister.  

Nettopp derfor er det svært viktig å skille mellom den politiske voldelige ideologien islamisme og religionen islam.

Vi skal huske at ekstremismen først startet innad i den muslimske verden, – fra 1980-tallet, og infiserte land som Syria, Iraq, land i Afrika, for nå å gjøre det samme i Europa og på verdensvid basis. Det har i årtier vært store spenninger innad i den muslimske verden på grunn av ekstremismens fremvekst, de samme spenningene som nå har nådd Europa. Terror og bombing av sivile har pågått i tiår i Midtøsten, men for oss i Europa er dette nytt.

En glitrende bok om dette som tydelig viser at islamisme som politisk ideologi ikke kan sidestilles med islam, er forhenværende norsk ambassadør til Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye bok “Terrorens Rike”. Boken er sterkt anbefalt for å øke kunnskapen om skillelinjene innad i Midtøsten og for at folk skal forstå at det er den ekstremistiske islamismen som må angripes, ikke den tradisjonelle religionen Islam.

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

5 comments

 1. Theodor Ingemann Wennerberg

  Bør vi ikke kalle “islamismen” for “Muhammedanismen”? Det er profetens lære, quran og hadith, som brukes av ekstremister. Uten profeten Muhammed finnes det lite belegg for terrorhandlinger og generelt menneskehat.

 2. Tradisjonell islam? Nei dette var tynt og dårlig. Tradisjonell islam er politisk ideologi, under dekke av religion. Man kan ikke feste lit til moderate islamske lærde. Det står i deres skrifter at det er flott å lyve for å fremme islam. Det er greit å skille mellom muslimer og islam, men sistnevnte er entydig.

 3. Du treffer som regel innertier Herland, men dette er skivebom. Islamisme som du kaller det, er det som har spredt Islam og innsatt Sharia. Mohammed var pr. definisjon er Islamist og det var også følgesvennene hans og de som kom etter de. Å forsøke å lage ett skille mellom Islam og Islamisme blir bedragersk, for Islamisme kan ikke eksistere uten Islam, og Koranen og Hadith er islamistenes ideologiske plattform. La meg si det på en annen måte: Jesus sa til disiplene sine “De som ikke er mot oss er med oss”. Hva betyr det? Det betyr ganske enkelt, at de som ikke aktivt gjorde noe forsøk på å hindre Jesus og disiplene å spre budskapet om det kommende Guds Rike, ble i praksis passive medhjelpere i å spre kristendommen. Samme er det med muslimer. De er kanskje ikke islamister, men i effekt av å være muslimer, så blir de passive medhjelpere av islamismen. Ett kjempegodt eksempel på hva som egentlig kan røre seg i den “moderate” muslimen er f.eks. Saudi Arabias fotballlags nekt til å hedre terrorofrene i England med 1 minutts stillhet. Er det terrorister på Saudi Arabias fotballag? Svaret er nei, men de har tydeligvis lite eller ingen problemer med at terrorister dreper de “vantro”. Så hvor går i tilfelle skillet mellom Islam og Islamisme?

  • Hanne Nabintu Herland

   Vel, Saudi Arabia er en av verdens hovedsponsorer til terror, ISIS, Al Qaida – det har vært omtalt i mange år nå, OG Saudi er vår nærmeste allierte. I Saudi Arabia har de arabisktalende mediene i stor grad hyllet ISIS helt fra organisasjonen plutselig oppsto og … fikk mistenkelig nok førsteklasses mediedekning i omtrent samtlige vestlige aviser, tusenvis av Saudiere har meldt seg som leiesoldater til Syria krigen – en ISIS fighter kan jo også betegnes som en leiesoldat, de tjener tusenvis av US dollar i måneden og går over fra en terrorgruppe Al Nusra, for eksempel, til en annen gruppe, The Free Syrian Army hvis Free Syrian betaler bedre månedslønninger. Ironien er selvsagt at det er på saudisk side at Norge nå kjemper i Syria krigen. Du leste nok den leakede DIA rapporten fra 2012, der Defence Intelligence Agency amerikanerne beskriver alliansene i Syria krigen som “salafister, Al Qaida i Iraq, Saudi, Gulfstatene og TYrkia” på en side og at “disse er våre allierte”. Du nevner England terror, du fikk med deg at Manchester bomberen var libysk, familien hans kastet ut av Libya under Gaddafi fordi de var ekstreme islamister. Siden hadde den unge mannen vært i Syria krigen betalt av UK, på saudi side, og ble selvmordsbomber når han kom tilbake til UK. Sett deg bedre inn i disse tingene som handler om terror, islam og Midtøsten, så vil du bedre kunne avsløre de mange misbruk for foregår både av unge muslimske menn som læres opp til å tro at dette gjøres for Gud, misbruk av sivile som dør i hundretusentalls i disse geopolitiske maktkampene, misbruk av Guds navn der terror skjer i Hans Navn og misbruk av oss vanlige her i Vesten som sannheten skjules for i kyndig skapte mediebilder som gjør at også vi, begynner å hate hverandre, gruppe mot gruppe, folkeslag mot folkeslag.

  • Stort sett enig i det du skriver, men du bommet på et viktig felt.
   Verdens ca 1,5 milliarder muslimer har et hav av påbud å holde seg til fra sine Moskeer men de har kun en veileder i bokform, det er den uforanderlige og hellige boken “KORANEN” som angivelig skal ha gjengitt Profeten og hans mange møter og opplevelser med Engelen Gabriel. Koranen inneholder mange dobbeltbudskap og standarder, samt mye påbud og veiledning om drap, avstraffelser, diskriminering og løgn.

   Jesus så aldri på sine motstandere som fiender som måtte diskrimineres, undertrykkes eller drepes.
   Profeten Mohammed gjorde det motsatte. Han befalte eller anbefalte drap og praktiserte selv dobbelstandarder rundt disse grusomme handlingene, men det tok helt av når vi leser om Profetens grusomme befalinger og handlinger i den senere “Medina-perioden” i hans livsløp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com