Home » Europe » Helge Lurås med Nettavisen RESETT – vil bryte ned den sterke mediesensuren i Norge der kun enkelte perspektiver tillates
Helge Lurås med Nettavisen RESETT – vil bryte ned den sterke mediesensuren i Norge der kun enkelte perspektiver tillates

Helge Lurås med Nettavisen RESETT – vil bryte ned den sterke mediesensuren i Norge der kun enkelte perspektiver tillates

Share the article

Helge Lurås, meget stor gratulasjon med nettavisen Resett som kommer på det norske markedet med lansering 28 august. Det kunne ikke vært mer velkomment! Herland Rapporten har nå flere millioner lesere årlig og vi anbefaler alle – i det skandinaviske segmentet vårt – å straks bli lesere av nettavisen Resett. Alt som kan bidra til å bringe reell informasjon ut til det norske folk, slik at de ikke lenger så lett faller for den grovt ensidige propaganda vi nå fores med i våre ledende medier, er godt og bra. Lurås, hvorfor er det behov for et slikt nytt tiltak i Norge?

Helge Lurås: De store mediene går i flokk og er preget av et idealistisk, men litt virkelighetsfjernt menneske- og samfunnssyn. Motstemmene kommer bare til i utvalgte sammenhenger, og hvor de ofte blir stilt i et dårlig lys. Resett ønsker å komme med en plattform hvor ulike politiske utgangspunkt i større grad likestilles.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

• Vi lever i dag med et ekstremt ensrettet mediebilde i Norge. Hvordan har det vært mulig å konsolidere medielederne på en slik måte at omtrent alle sier det samme om alt?

Helge Lurås: Fordi man har en felles ideologi, som prentes inn fra tidlig alder i skolesystemet og i sosialiseringen hjemme i mange familier. Folk læres opp til å forstå hva som er «riktige» holdninger. Og de plukker raskt opp at det har sosiale konsekvenser å gjøre opprør mot dette. Man kaller det politisk korrekthet. Mediene er også profittstyrt og det skaper barrierer mot å være de første som bryter ut av massemarkedet.

• Er du enig i at mediene fungerer som ekkokammer for en ultra-rik elite i USA som er iferd med å «stjele demokratiet ifra oss»?

Helge Lurås: Ja, til dels. Men jeg er ikke enig i at dette bare kan forstås som en elitekonspirasjon. Det er også bygget inn i den historiske utviklingen i Vesten at man beveger seg mot universalismen og åpne grenser. Men det ser ut til å være en selvdestruktiv utvikling.

• Europa ser ut til å ha et så svakt politisk lederskap, at man rett og slett ikke makter å løse dagens utfordringer. Hva skal til for å få andre politiske systemer og politikere på banen slik at de europeiske utfordringene faktisk blir løst, til det beste for folket?

Helge Lurås: Vi kan ikke vente lederskap fra de etablerte politikerne. De kommer først etter når mer vanlige folk har nådd bristepunktet. Det er nok i ferd med å skje, men det er ingen lett vei ut av uføret. De siste tiårenes politikk har allerede etablert irreversible endringer og problemer for fremtiden.

• I hvilken grad blir propagandapregede medier en utenrikspolitisk fare for oss, ettersom befolkningen «farges» så sterkt og nektes innsyn i nyansene som er så viktige for å kunne foreta de riktige utenrikspolitiske avgjørelsene?

Helge Lurås: Det har mange konsekvenser. En av dem er apati. Folk bryr seg ikke, også fordi problemene tårner seg opp hos dem selv.

• Fortell oss litt om Resett og hvilke tema som vil være viktige for dere å belyse fra vinkler som vi – antagelig – aldri vil bli opplyst om fra våre sterkt sensurerte massemedienes side?

Helge Lurås: Vi vil prøve å vise hvordan Europa forandrer seg og også skyggesidene av det multikulturelle prosjektet. Men vi vil også gå litt bakenfor og se på hvilke forutsetninger som er for ideologien, og hvordan vi kanskje kan bryte ned noen av de mest skadelige misforståelsene som samfunnet har basert seg på til nå. Og så vil vi dekke verden for øvrig og få interessante mennesker i tale.

 

Se også Helge Lurås samtalen hos Herland Rapporten. Hyggelig er det å se at Herland Rapporten nå har 1.1 millioner YouTube views, mange nye stemmer vil frontes i løpet av høsten, også nye samtaler med Helge Lurås.

 

 

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!


Share the article

10 comments

 1. Jeg ser positivt frem til den nye Nettavisen Denne er så velkommen og vi trenger Retrett så sårt ! Jeg gleder meg ! 🙂

 2. Veldig bra at dette kommer .På tide !folk har fått nok av VG -Dagbladet og Aftenpostens og de andres msm fordreide vinklinger på situasjoner som oppfattes som problemer for folk.

 3. Endelig!!! Dette er noe mange har ventet på lenge!! DEt kan jo ikke være noen som helst tvil om at vi som har andre meninger om bl.annet den den massive innvandringen til Europa fra Afrika og Midt-Østen, blir sett ned på og direkte kalt rasister! Alle med ett snev av gangsyn, skjønner jo at Europa og Norge ikke kan ta imot disse mengdene med migranter. Hva skal de leve av i de forskjellige landene?? Man ser jo at vanlige industriarbeidsplasser forsvinner og at man må ha en eller annen form for utdanning for å være aktuell på arb.markedet. Og argumenterer man imot dette, kommer rasismekortet fram tvert! Og en annen ting…Det har vært mye snakk om norske verdier! Hva er da det? Jeg vil påstå at vi i Norge har en tendens til å bli stående med nisselua tredd langt nedover ørene!! Hvor er vår selvtillit?? Det virker som vi i Norge ikke eier selvtillit og er stolte av vår herkomst og kulturarv!! Alt norsk skal liksom viskes bort, mens det utenlanske blir trukket fram som så mye bedre enn alt som er norsk!!

 4. Ønsker denne Nettavis velkommen. Vi trenger det som en motpol til det venstrevridde media som råder her i landet.

 5. Endelig, denne avisen skulle kommet for lenge siden.
  Norge må gå fremover ved først å gå tilbake.
  Gratulerer.

 6. Fake Media sine dager er talte og sannheten kommer ikke frem med NR
  K og TV2 nyhetene som er partiske til AP

  • FRP er det eneste partiet som tørr si sannheten som ikke er PK nok for landssvikerne i eliten som ofrer vår sikkerhet velferd og fremtiden til neste generasjon

 7. vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com