Home » Europe » Marine Le Pen: The comeback of nations, of sovereign states, of frontiers and politicians who listen to the people
Marine Le Pen: The comeback of nations, of sovereign states, of frontiers and politicians who listen to the people

Marine Le Pen: The comeback of nations, of sovereign states, of frontiers and politicians who listen to the people

Share the article

Marine Le Pen to BBC Hardtalk: “Yes, there is something happening in the world. The will of the people is emerging, and challenging either supranational political powers such as the EU or big financial powers, against a system which for too many years has been defending specific interests, and has forgotten to defend the interests of the people. This is why Trump is emerging, but also Sauders, it is not only a question of Trump. That is Brexit, but also all these referenda within the EU which mark the rejection of the EU by the people in Denmark, the Netherlands, in Hungary a few days ago and soon enough probably in Italy. Somthing fundamental is happening, the comeback of nations, of sovereign states, of people with frontiers. People want to be in charge of their destinies, for a long time they were prevented from doing so.”

                                  Mainstream media chronically refers to Marine Le Pen as a “populist”. It is one of the worst words the current elites are able to come up with. It signifies, with disdain, the kind of politicians that the elites loath and “do not want in society”.  De facto, when studying the phenomenon, anyone who poses other points of view than the current Western narrative, finds himself quickly labelled “populist”, “racist”, “intolerant” and  so on. The has been the authoritarian method, the soft tyranny through which the current mainstream media elites have controlled the opinion. One has made it very clear whose opinions and world views are “liked by us”. On this, I have spoken and written for many, many years now.

                                  Let me therefore remind everyone about the meaning of the word “populist”. It signifies someone, a politician or public figure who is interested in listening to what the people think about different issues, and voice political solutions that are in line with what the people in a country wish for. If a politician wishes to listen to the people, he or she will instantly be labelled a “populist”. The current media moguls who own the Western media and the arrogant, elitist editors they hire in mainstream news outlets actually deem it an offense “to listen to the voice of the people”. This is how far from the democratic structure we have come in Europe.

NORWEGIAN with additional comments:

MARINE LE PEN: NASJONALSTATENS COMEBACK, FOLK VIL HA GRENSER OG TRYGGHET I EGNE NASJONER. Hør det glitrende intervjuet med Frankrikes presidentkandidat, Marine Le Pen i samtale med BBC Hardtalk: “Fundamentale endringer skjer nå i verden. Befolkningens vilje begynner å dominere og utfordre de overnasjonale politiske elitene slik som EU, og de økonomiske elitene som i så mange år har dominert og sørget kun for sine egne interesser. De har glemt å forsvare og kjempe for sin egen befolkning.
                                         Dette er årsaken til folkestøtten til personer som Donald Trump, og også til Sanders . Dette er ikke bare et spørsmål om fenomenetTrump. Brexit handler om det samme, og alle disse referenda og motstand mot EU som vi nå ser i Danmark, Nederland, Ungarn og nå også i Italia. Det er noe fundamentalt som skjer, det er nasjonalstatens “comeback”, en gjenoppvåkning i troen på nasjonal suverenitet, at folk trenger grenser. Befolkningen ønsker å ta kontroll over sitt eget folks skjebne, noe de har vært nektet av de nåværende politiske elitene i så mange år.”
                                       Marine Le Pen omtales bredt og kronisk i våre elitistiske medier som “populist”. Det er med forakt man bruker denne betegnelsen på den type mennesker “vi ikke ønsker å ha i samfunnet”. De facto, studer fenomenet så skal du se at den som mener noe annet enn de nåværende medieelitene, blir raskt selv også stemplet som “populist”, “rasist”, “intolerant” og så videre. Det er en ikke-demokratisk metode, “det myke tyranniet”, – man kontrollerer opinionen ved å “bestemme” hvem som skal stemples og hvem som skal hylles. Dette har jeg snakket i mange, mange år nå.
                                       La meg derfor minne om hva “populist” egentlig betyr. Det betyr en som er interessert i å høre på hva befolkningen mener, og gjennomføre en politikk som er i tråd med befolkningens ønsker.
                                      Så langt har vi altså kommet i Europa og Norge, at en politiker som ønsker å lytte til folket, blir tildelt skjellsordet “populist”. Da vet vi hvilket syn disse arrogante medielederne har på befolkningen i sine egne land. Å lytte til folkets ønsker, har man gjort til et skjellsord. Så langt har vi i realiteten fjernet oss fra demokratiet.

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com