Home » Featured » Vi minnes Jesu lidelseshistorie i en tid der så mange lider i krig, borgerkrig, militsangrep og terror, Herland Report
Vi minnes Jesu lidelseshistorie i en tid der så mange lider i krig, borgerkrig, militsangrep og terror, Herland Report

Vi minnes Jesu lidelseshistorie i en tid der så mange lider i krig, borgerkrig, militsangrep og terror, Herland Report

Share the article

I dag feirer vi Jesu lidelseshistorie midt i en tid der så mange ikke-vestlige mennesker lider i kriger, borgerkriger, militsangrep, terrorangrep og grove voldtekter og gjengvoldtekter.

I dag minnes vi, sammen med 2.3 milliarder kristne og troende rundt om i verden, den ytterst radikale Jesus Kristus og hans revolusjonerende budskap om menneskets genuine verdi og om at vi skal bidra til å bringe fred mellom folkeslag og godhet i verden.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Vi minnes hvorledes Han strakte seg ut mot mennesker uansett etnisk opprinnelse, religion, politisk tilhørighet. Han deltok aktivt i sin samtid, mange av historiene om ham hendte på fester, i offentlige sammenhenger, i selskaper og brylluper.

Han trakk seg ikke tilbake og isolerte seg i lukkede grupper, men var et aktivt irritasjonsmoment for datidens eliter og religiøse ledere som han kalte hyklere og kalkede graver. De ble så sinte på ham at de tilslutt drepte ham – denne mannen som kontroversielt ble født i en stall milevis fra kongens slott, ble hyllet av astrologer som kom fra Østen og enkle hyrder. For dem viste han seg, ikke for de rike og mektige i kongens slott.

Han ble de fattiges forsvarer, de undertryktes forsvarer, de farløses far og med et liberalt syn og forhold til kvinner som sjokkerte jødene i hans samtid. Han definerte ydmykhet, å sette andre først, å vaske andres “føtter”, å respektere andre som en av de største verdier, og sa “salige er de fattige i ånden, for de skal se Guds rike”.

Kristus var tydelig på at hans rike var ikke av denne verden, han var ikke en politisk leder – likevel ble omtrent alt han gjorde politisert og havnet i sentrum av verdensbegivenhetene. Jesus var heller ikke en militær leder, ikke ett eneste sted beskrives Jesus som en som tok et sverd og hogg det mot andre. Hans våpen var av et annet slag, og Jesus beskriver hvorledes den troende skal overvinne det onde med det gode. Graden av livsvisdom i Jesu ord er så betydelig at Bibelen beskrives som den viktigste boken i Vestens sivilisasjon med en påvirkningskraft over hele dagens verden.

I dagens Europa sier rundt 80 % at de er kristne, ifølge Encycl. Brittanica, rundt 80 % sier det samme i USA. I Norge alene viste den brede internasjonale undersøkelsen ISSP 2008 at rundt 70 % tror på en Gud og 84 % er tilknyttet et trossamfunn. Andre deler av verden kan trekkes frem, i Russland er rundt 70 % kristne, i Kina alene regner man nå med at rundt 200 millioner er kristne. Dette er betydelige tall som viser at i takt med verdens modernisering, har vi et like stort behov for troen på Gud som på ingen måte står svakere i dag enn den gjorde i tidligere tider. Dette skjer til tross for den massive religionsfiendtligheten vi utsettes for, massive anti-religionsfrihetstendenser særlig i Vesten fra et politisk korrekt media og politisk-ideologiske eliter som stadig forsøker å kue befolkningens tro på Gud og det overnaturlige.

Det er en kosmisk historie vi leser om i Jesu lidelseshistorie, om Guds dramatiske kjærlighet. Hans lidelse er et eksempel for oss, at vi også skal lide over det onde som skjer i verden og bruke våre liv til å gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med.

Kristus åpnet en port av nåde og åndelig, konkret kraft som kan hjelpe oss til å overvinne det onde i oss selv, samt gir filosofisk kunnskap og bevissthet om hva som egentlig er viktig og meningsfylt i livet. Dette er et tverrpolitisk budskap som går ut til alle mennesker.

Jeg anbefaler alle å se Mel Gibsons film “The passion of the Christ” – og reflektere over meningen med livet og hva vi kan gjøre for å leve mest mulig spirituelt fokuserte liv, slik at vi kan bidra med mer kjærlighet, ærlighet og rettferdighet i verden, – og mindre egoisme. God påske!

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

One comment

 1. Matteus 10:34-38:

  Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

  Jeg er kommet for å sette skille:
  Sønn står mot far,
  datter mot mor,
  svigerdatter mot svigermor,
  og en manns husfolk er hans fiender.

  Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com