Home » News » De voksende protestene mot USD: Iran, Russland og Azerbadjan handel med nasjonal valuta? Bjørn Nistad
De voksende protestene mot USD: Iran, Russland og Azerbadjan handel med nasjonal valuta?  Bjørn Nistad

De voksende protestene mot USD: Iran, Russland og Azerbadjan handel med nasjonal valuta? Bjørn Nistad

Share the article

Iran, Russland og Aserbajdsjan har blitt enige om å danne en tollkorridor og å undersøke muligheten for å gå over til å handle med hverandre ved hjelp av sine nasjonale valutaer, slik sammenfatter den russiske regjeringsavisen Rossijskaja Gazeta møtet mellom Vladimir Putin, Irans president Hassan Rouhani og Aserbajdsjans president Ilham Alijev i Teheran 1. november, skriver Bjørn D. Nistad.

Les Rossijskaja Gazetas artikkel om møtet, der Putin også hadde samtaler med Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, her. Se video tekstet på engelsk fra pressekonferansen i tilknytning til møtet. (Foto: Iran, NYTimes)

About The Author

Bjørn Ditlef Nistad er doktor i russisk historie og grunnlegger av fristilte Russisk Informasjonssenter i Norge. Les hans analyser rundt temaet Russland, Ukraina, Midtøsten og andre utenrikspolitiske tema på “Kaldeidoskop, mønsterbrytende perspektiver på Russland”. https://nistadblog.wordpress.com/

I møte med pressen etter samtaler med Rouhani sa Putin at han med den iranske presidenten hadde drøftet både situasjonen i Syria og problematikken knyttet til Teherans forhold til kjernekraft.

I forhold til situasjonen i Syria fremhevet Putin at partene hadde lyktes i å forene sine posisjoner. ”Takket være våre felles anstrengelser, og også anstrengelsene til Tyrkia, utvikler situasjonen i selve territoriet [altså i Syria] i kampen mot terrorisme, og også forhandlingsprosessen som foregår i Astana, seg særdeles positivt.” Med referanse til forhandlingene i Kasakhstans hovedstad Astana om Syrias fremtid understreket Putin at ingen ville være i stand til å løse den syriske konflikten på egen hånd, og at han regnet med et fortsatt positivt samarbeid med Iran.

Når det gjaldt Teherans forhold til kjernekraft og iranernes planer om å utvikle et sivilt atomprogram, forsvarte Putin avtalen de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og EU i 2015 hadde inngått med Iran, der Iran forpliktet seg til ikke å utvikle atomvåpen mot at de økonomiske sanksjonene mot landet ble opphevet.

Under selve det iransk-russisk-aserbajdsjanske toppmøtet, som fant sted etter tosidige samtaler mellom de tre statslederne, ble partene enige om å utnytte ressursene i Kaspihavet i fellesskap, å bygge en jernbanelinje fra Persiabukten til Russland (det såkalt Nord-Sør-prosjektet) og å danne en tollkorridor med felles tollsatser. Dessuten drøftet de banksamarbeid og mulighetene for å handle seg i mellom ved hjelp av sine nasjonale valutaer.

Møtet i Teheran var viktig av flere grunner. For det første er opprøret mot Assad-regimet i Syria i ferd med å bli nedkjempet. I en slik situasjon er det av stor betydning at Russland og Iran, som sammen med Tyrkia har spilt en nøkkelrolle for å håndtere situasjonen i Syria og å nedkjempe diverse terrorgrupperinger, offentlig markerer sitt samhold.

I en situasjon der Donald Trump truer med å trekke USA fra atomavtalen medlemmene av FNs sikkerhetsråd og EU inngikk med Iran, er det viktig at Russland, som ikke bare var med på å fremforhandle denne avtalen, men som også hjelper iranerne med å bygge et atomkraftverk, utvetydig stiller seg bak avtalen. Og endelig vil det selvsagt være positivt dersom partene lykkes i å realisere de økonomiske samarbeidsprosjektene de ble enige om. Ikke minst er tanken om handel ved hjelp av nasjonale valutaer, et tiltak den kinesiske ledelsen har gitt sin tilslutning til, interessant.

Begynner land som Russland, Iran og Kina å handle med hverandre ved hjelp av sine nasjonale valutaer, vil det innebære en kraftig svekkelse av dollarens posisjon og dermed også av USAs maktstilling.

Les om betraktningene til Sergej Karaganov, som regnes som en slags utenrikspolitisk guru i dagens Russland, om vår tids verden og hvilke utfordringer Russland står overfor, her.

 

SUBCRIBE TO OUR

WEEKLY NEWSLETTER

 

Every Friday you will receive a newsletter with the relevant articles that we have published during the week.

Fill in your email adress and press the button above!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com