Home » Books

Books

 

Read the ground-breaking analysis of how the West lost its Greatness, by bestselling author, Hanne Herland, sold in 60 countries world wide.

  • The Culture War. How the West lost its greatness and was weakened from within outlines how the West lost its values, causing its current decline. It is a forceful attack on the extreme-liberal Western elites and their ideologies which has permeated the Western culture and weakened its very core.

The West is now characterized by strict, elitist media censorship, hedonism, a culture of drug abuse, abortion, ethnic clashes and racial divide, a destructive feminism and the dramatic break-down of the family. The ultra-rich elite pushes our nations into a new, totalitarian globalist structure, with no respect for Western historical values.

Yet, even in the darkest hour there is hope. This manifesto outlines the remedy for the current malaise and describes the greatness of the early Christian faith and its ability to penetrate through political, racial and religious divisions.  Buy it on Amazon, Noble and Barnes or in your local bookshop.

Det nye Babylon Hanne Nabintu Herland

TV2 og medieomtalte Det Nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet Kjøp den her LINK.

Vi er materielt rike i Norge, men bak den fine fasaden bærer samfunnet preg av en bemerkelsesverdig sterk jantelov og mangel på respekt for forskjellige meninger.

Hvilken kultur tilhører vi egentlig? Hva kan vi være stolte av? Hvorfor må alle mene det samme og hvorfor anses kritiske spørsmål som en trussel? Og hvilke verdier skaper trygt forankrede samfunn der borgernes plikter og rettigheter sikres på en slik måte at lovløsheten ikke tar overhånd? Spriket mellom elitens og folkets perspektiv ser ut til å vokse mens ytringsfriheten snevres inn av en undertrykkende, politisk korrekthet. Er det virkelig slik demokratiet skal fungere?

«Det handler om Norges fremtid, om vår kulturs overlevelse i en tid der verdens eliter stadig ønsker mer globalisering og institusjonalisering.» Kjøp boken her. 

 

 

 

 

Hanne Nabintu Herland, kjent forfatter og religionshistoriker og en av Norges mest medieprofilerte samfunnsdebattanter, belyser i denne boken en rekke områder hvor den norske kulturen er i krise. Det er et paradoks at Norge som er et av verdens rikeste land, likevel sliter med store sosiale og medmenneskelige utfordringer.

I bestselgeren som kom i hele 5 opplag på under ett år, Alarm! Tanker om en kultur i krise presenterer hun en rekke dyptpløyende resonnementer om hvorfor samfunnet har utviklet seg slik. Hun analyserer hva som skal til for å få et varmere og mer solidarisk samfunn.

Herland skriver at det er på tide å høyne respekten for en rekke tradisjonelle verdier, det er ingen motsetning mellom å fastholde sin egen kulturelle identitet og det å leve i etnisk mangfold.

Hun hevder også at Det er på tide å gjøre opprør mot de kulturradikale 68’erne som ved sin motstand mot tradisjonelle autoriteter har nedbygget respekten for lærer, prest, politi og familien. De kulturradikale har forherliget en samfunnsutvikling som er preget av selvrealisering, egoisme og grenseløs seksuell frigjøring.

Å tro på Gud er naturlig og vanlig over hele verden. Kristne, så vel som greske og romerske verdier la grunnlaget for den vestlige sivilisasjon. Idealer som likeverd, toleranse og menneskerettigheter har rot i kristen filosofi. Dette bør vi være stolt av og videreføre. KJØP BOKEN HER.

 

Respekt er den rystende selvbiografiske bestselgeren om Hanne Nabintu Herlands møte med Norge. Hun forteller usminket om sin høyst usedvanlige og dramatiske barndom i et krigsherjet Afrika.

Herland forteller fra sin dramatiske og høyst usedvanlige oppvekst i Afrika og om sitt første møte med Norge i voksen alder. Møtet medførte et betydelig kultursjokk. Overrasket over janteloven og gruppepressets harde grep, møtte hun et fryktpreget folk som hun følte var alt annet enn fritt. HERLAND skriver om snillisme, rasisme, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen.

Hennes målsetning med denne boken er å øke nordmenns kunnskap om fremmede kulturer og deres virkelighetsoppfatning. Like viktig er innvandreres forståelse for norske holdninger og hva som må til for at innflyttere blir respektert i det norske samfunnet. KJØP BOKEN RESPEKT HER.

 

 

Crime and Refuge FORSIDE

Billedboken Crime and Refuge, av Odd Nerdrum, viser en rekke av den kjente kunstnerens arbeid. Öde & Bork Spildo Nerdrum om boken: “Da vi begynte å studere vår fars arbeider fra 1960-tallet og oppover, oppdaget vi at storparten av hans produksjon handlet om kriminalitet og flukt. Dermed bestemte vi oss for å lave et skjønnsomt utvalg av vår fars verker. Flukt i hans øyne er mange ting. Fluktsituasjon er å bli ostrakert ut av tiden, ut av moten, Ut av Det sosiale liv.

I Det hele tatt… ut av den politiske samtiden. Problemet med Det flyktende menneske er at Det ikke alltid oppnår et paradis, snarere tvert om, men trossalt kan Det vinne en frihet utenfor tid og sted som kan forvandle personen om til et betydelig skapende menneske. Det typiske for Det frie menneske er at Det kan kaste samtiden av seg, og leve i evigheten.”

Fra Herlands forord i boken: “I vår tid er Odd Nerdrum er en av de største malere, kanskje den største, en opposisjonell individualist som gjennomskuet deler av modernismens tomhet. Han har gått mot strømmen og insistert på å løfte de europeiske kulturtradisjonene frem i en samtid som er i ferd med å glemme sin egen sivilisasjons storhet.Nerdrums evne til å bryte med det verdirelative, tradisjonsoppløsende og dannelsesløse og trekke linjene forbi billig originalitet, gjør ham til et geni som forfriskende minner om hva kunst egentlig er.”  KJØP BOKEN HER.

 

Face-Google add Ny vind

I Ny Vind Over Norge stilles spørsmålet: Hvordan kan vi ta vare på viktige historiske idealer i formingen av fremtidens Norge? Hvor viktig er egentlig verdigrunnlaget i kulturen?

En rekke kjente personer reflekterer tverrpolitisk utfra konservative, liberale og fra et venstreradikalt ståsted over behovet for en “Ny vind over Norge”. Vi trenger politisk endring som gir et bærekraftig lederskap som kan løse problemene i norsk skole, helsevesen, politi og i andre ineffektive, tungrodde statsinstitusjoner som er blant verdens dyreste i drift.

Vi trenger ny bevissthet på hvor viktig solidaritet er, omsorgen for de vi lever sammen med, verdien av familiemiddager og kommunikasjon med de unge, tid til de som er eldre, hegne om og verne de svake, – rett og slett være gode mot hverandre.

Sitater:  «Det er viktig at vi tar kontroll over hva vi ønsker skal være utviklingen i vårt eget land. Mangfold, maktspredning, samfunnet som må bygges nedenfra, det er blant de verdiene som faktisk skiller oss fra rødgrønn politikk og som er felles verdier på borgerlig side. På borgerlig side står alle politikerne for at beslutninger skal fattes nærest mulig folk, og vi skal ruste enkeltmennesket til å gjøre kvalifiserte og gode valg.» Erna Solberg

«Det er ikke statens oppgave å bestemme over mennesket, men legge til rette for et samfunn med mest mulig individuell frihet under ansvar.» Hanne Nabintu Herland

«Ondskapens hjerte ligger i mennesket selv. Vi er født med muligheten til å gjøre både det gode og det onde.» Torbjørn Røe Isaksen

KJØP BOKEN HER.

Culture War bestselling author Hanne Nabintu Herland

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close