Europe

Russland, islam og Europa – Helge Lurås og Hanne Herland PDK debatt

Helge Lurås Hanne Nabintu HErland Report

  Herland Report: Helge Lurås og Hanne Nabintu Herland er begge internasjonale nordmenn med bred erfaring fra utlandet. Mange ganger innebærer en slik erfaring at man får nye perspektiver på gamle konflikter. Mediedebatten i Norge har lenge hatt en tendens til å være preget ensidig av kulturradikalt tankegods. Det kan virke som om premissene for debatten stoppet i 1968. Det …

Read More »

Et Norge på vei mot det totalitære? Protestfestivalen, Hanne Nabintu

Den sosialistiske rasismen umyndiggjør ikke-vestlige:  Herland Report

  Herland Report: Et Norge på vei mot det totalitære?  Det ligger nå en frihetsvind over det europeiske folk som ønsker en annen utvikling i landet Norge enn det vi nå har, sier religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland i denne talen som ble holdt på Protestfestivalen i Kristiansand. Den byråkratiserte sosialistiske statens klamme diktat som stadig gjør forsøk på …

Read More »

Sweden Rape Capital of the West

Sweden Rape Capital of the West Herland Report

  Herland Report: Sweden Rape Capital of the West: The extreme-liberal and progressive 1968-attitude that permeates the politically correct thinking in Sweden, is killing the nation. Sweden welcomes thousands of “refugees” every year, many of whom are not aware of and do not share the nation’s liberal views. As crime takes place with some immigrants, the justice system is set …

Read More »

VG intervju: STØNADSSAMFUNNET: Å hakke på etnisitet er å hakke på symptomet

Hanne Herland, Herland Report

  Å hakke på etnisitet er å hakke på symptomet på det egentlige problemet: Det var nordmenn selv som opprettet det norske velferdssamfunnet og har skylden for at mange innvandrere lever på trygd og ikke er i jobb. Dette hevder religionshistoriker Hanne Nabintu Herland. Det norske samfunnet har utviklet seg til et knallhardt rasesamfunn hvor mennesker vurderes utfra etnisitet istedenfor …

Read More »

European revolt against globalism, borderless societies – Helge Luraas to The Herland Report

Helge Lurås Hanne Herland Report studio

  Herland Report: European revolt against globalism: Helge Lurås is founder and president of The Center for International Strategic Analysis in Norway. In this conversation with The Herland Report, he speaks about the European revolt against borderless societies, the illiberal politically-correct mainstream media and the current political elites. He believes new paradigms are inevitable, world views that will strengthen national …

Read More »

Vårt Land redaktør Alf Gjøsund svar bekrefter ensidige medier

Den sosialistiske rasismen umyndiggjør ikke-vestlige:  Herland Report

  Vårt Land intervjuet som plutselig ikke ble trykket i avisen der spørsmålsstillingen var “Hvorfor tror konservative kristne så lett på konspirasjonsteorier?”, har skapt mange reaksjoner, nå også med en kommentar fra Vårt Land redaktør Alf Gjøsund. Dessverre styrker hans svake argumentasjon bekymringen rundt problemet med propaganda og ensidighet i media, som nettopp påpekes av så mange. Les det ikke …

Read More »

Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier

Den sosialistiske rasismen umyndiggjør ikke-vestlige:  Herland Report

  Herland Report: Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier: Temaet mediesensur der desken er politisert og kutter bort informasjon som ikke passer inn i den kulturradikale tankemåten, er et problem.  Særlig fordi det er over 50 år siden den kulturradikale 1960-talls bølgen kom til Norge, der det gjaldt å se ned …

Read More »

When Hillary Clinton lost the US election 2016, Norway instantly dropped support to Clinton Foundation

The Norwegian government’s planned contribution to the Clinton Foundation next year will be nearly 90 percent off its peak. Norway will donate 35.9 million kroner this year — or around $5.1 million — to the Clinton Health Access Initiative, a subsidiary of the Clinton Foundation, according to the Norwegian news outlet, Hegnar. The Scandinavian nation,notorious for being one of the …

Read More »

Europa folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås

Helge Lurås, Herland Report

  Herland Report: Helge Lurås er en internasjonal nordmann med bred internasjonal erfaring, som leder den fremtidsrettede tenketanken Senter for Internasjonal Strategisk Analyse i Norge. I dette programmet samtaler vi om behovet for mer realisme og mindre ideologisk styring av mediene, samt nødvendigheten av en styrket nasjonal identitet og historiske verdier i møte med en urolig verden. Ukontrollert masseimmigrasjon og …

Read More »

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close