Hanne Herland featured

Herlands beryktede Bistandsnemda foredrag: Norge, et u-land på indre verdier

Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang Hanne Herland Report

   Dette foredraget skapte furore da det først ble lagt ut på internett.  Det var et ideologisk angrep på den progressive historieforståelsen som har bidratt til å gjøre Norge til et uvanlig religions- og tradisjonsfiendtlig land. Jeg minnet om at Jesus, på mange måter var den første radikale sosialist som kjempet for solidaritet og respekten for de svake i samfunnet. Og jeg spurte …

Read More »

VG: Norge er et rasesamfunn

Nordmenn og det norske velferdssamfunnet er selv skyld i at mange innvandrere og asylsøkere lever på trygd, og ikke er i jobb. Det hevder religionshistoriker Hanne Nabintu Herland (39), som tar et kraftig oppgjør med norsk integringspolitikk i boken «Ny sjanse» som lanseres i dag. (Foto: MÅ SNAKKE NORSK: For at Ata Hassani og andre innvandrere skal komme kjappere inn …

Read More »

Samtale om finanskrisen og grådighetens problem

– Finanskrisen er en verdikrise som bunner i sviktende moralsk fundament hos finansaktørene. På samme måte mangler den liberale sekulære stat et tilstrekkelig moralsk fundament. Ved å stadig nedvurdere våre egne europeiske kristne røtter, har vi i sekularismens navn for raskt kastet ut den gamle europeiske etikken. I dag trengs en moralsk opprustning fordi individualismen er blitt så sterk at …

Read More »

Excerpts from the bestseller “ALARM, Western culture in crisis” by Hanne Nabintu

Den sosialistiske rasismen umyndiggjør ikke-vestlige:  Herland Report

  Herland Report:Today there is a strong need for a renewed anchoring in traditional cultural and religious values in the increasingly anti-Christian West. For quite some time and especially the past decades, radical European and American elites have followed political ideologies that have aimed at deconstructing traditional values in order to open up for a new world order and a …

Read More »

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close