Home » Current Affairs (page 19)

Current Affairs

Odd Nerdrum, Norges største maler siden Edvard Munch – en hyllest fra Hanne Nabintu Herland

Vi vet at kunst er gudenes språk. Malt med flytende ord fra en annen dimensjon, bryter kunsten begrensningene i språket, opponerer mot stillstand og likegyldighet, maner til samfunnsendringer og utfordrer mennesket til å betrakte livsreisen med et våkent og mer levende blikk. Den mest kontroversielle maleren i skandinavisk historie, Odd Nerdrum har arbeidet et helt liv i denne kunstens ånd, ... Read More »

The road to Serfdom: Friedrich Hayek on the West returning to Feudalism – Hanne Herland WND column, Herland Report

Today, little is seen of true conservatism in the West. The respect for sovereign nations and non-interventionist strategies that characterized founding conservatives like Edmund Burke stand far from the sentiments within, for example, the US Republican Party, writes Hanne Herland in the weekly World Net Daily column. Subscribe to Herland Report TV Or in the words of Roger Stone – ... Read More »

Det skitne rotteracet i media mot Trond Giske, MeToo moten og de nye mediene, Herland Report

Klassekampen tar i dag opp i sin papiravis de nye mediene som stiller seg kritisk til dagens propagandapregede forklaringsmodeller i de synkroniserte og samkjørte ledende mediene som Aftenposten, DN, VG, TV2 og så videre. #MeToo Trond Giske saken ble notorisk og bør studeres i et kritisk lys. Vi ser hvordan  media nå overtar rollen som landets justisinstans på en måte ... Read More »

Hege Storhaug: Norske medier driver ikke direkte med fake news. Problemet er alt de ikke forteller

Hege Storhaugs uttalelse står i dagens Klassekampen, idet avisen tar opp “de nye mediene” der Herland Report er en av disse. Fordi de ledende mediene reflekterer et til de grader ensidig bilde av virkeligheten, oppstår behovet for andre portaler som kan belyse andre sider ved viktige saker. Hør min analyse av Fake News begrepet, som først ble lansert i ledende ... Read More »

Vår tids svøpe: Den sosialistiske rasismen umyndiggjør fremmedkulturelle – Hanne Nabintu Herland

En av de alvorligste effektene av multikulturalismen, den europeiske raseteorien som skiller skarpt mellom etniske identiteter og aktivt stakkarsliggjør fremmedkulturelle som man automatisk mener at det er “synd på”, er at den bidrar til utviklingen av parallelle virkeligheter der muslimer og andre ikke-vestlige utgjør isolerte enklaver på kant med majoriteten. (Foto: Illustrasjon) Subscribe to Herland Report TV Dette fremmer i ... Read More »

Den rådende Arbeiderparti “elitemakta” – Hanne Nabintu Herland

Når forfatter Dag Solstad erklærer at han atter er kommunist, innebærer dette at han igjen ser behovet for et opprør mot den rådende ”makta.” Men hvem er elitemakta i dag? I romanen Armand V. forteller han historien om en begavet historiker som ser behovet for samtidskritisk tenkning, men som politisk korrekt tier på grunn av frykten for å uttale seg ... Read More »

Behovet for radikal reformasjon – Vårt Land debatt: Biskop Tor Jørgensen og Hanne Nabintu Herland

Det ikke nødvendigvis noe skille mellom statskirkelighet og det frikirkelige hva gjelder omvendelse og etterfølgelsesliv. I faser av historien har kirkens struktur beskyttet den troende og lavkirkeligheten representert det egoistisk dekadente. Igjen bidrar biskop Tor B. Jørgensen med et spennende innlegg der han argumenterer for kristendommens betydelige verdi for vår kulturutvikling. Jeg blir meget inspirert over å lese det han ... Read More »

Vårt Land debatten: Biskopene burde kle seg i sekk og aske og gråte over utviklingen, Hanne Nabintu Herland

Vårt Land debatten mellom biskop Tor B. Jørgensen og undertegnede, mitt tredje og meget tydelige svar til biskop Jørgensen står i avisen i dag. “Kjære biskop, Kirkens motstandsrolle i et samfunn der religiøse verdier settes til side har aldri vært viktigere. Fra 1970-tallet har den sekulære svartmalingen av de religiøses positive bidrag i europeisk kultur blitt så sterk at vi i dag ... Read More »

EXCLUSIVE: Leading Western intellectual, Milo Yiannopoulos on The Herland Report: Cutting edge interview

Leading Western intellectual, famous author of Dangerous and internet guru, Milo Yiannopoulos, whose unique ability to provoke the authoritarian Western media elites speaks to The Herland Report founder, historian and best-selling author, Hanne Nabintu Herland. In a series of ground breaking interviews, he adresses the eroding state of democracies in the West, the lack of respect for plurality of opinion ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com