Home » Current Affairs (page 29)

Current Affairs

Mohammed Usman Rana: avgjørende at de radikale ikke får definere islam

Mohammed Usman Rana skriver om ISIS I Aftenposten. Han mener det er avgjørende at de radikale ikke får definere islam. (Foto: Morgenbladet) Den avgjørende kampen må føres på et intellektuelt og teologisk plan, sier Rana. Han mener det er klare parallell…er mellom utbrytergrupper fra klassisk islam, slik som kharijiene i islamsk historie og grupper som Profetens Ummah i Norge, Al-Qaida ... Read More »

Norge: råd til å være middelmådig i omtrent alt

Foto Tone GEorgsen

For en stund siden satt jeg på en restaurant i Aberdeen sammen med en gruppe skotske forretningsmenn og spurte sidemannen hvordan det var å arbeide med nordmenn som ofte snakker så dårlig engelsk. Svaret overrasket meg: «Det norske tonefallet er ikke det verste, heller ikke ordforrådet», sa han, – «det verste med nordmenn er deres komplette mangel på dannelse og ... Read More »

Kommentar til NRK intervjuet: Norsk fryktkultur og jantelovens jerngrep

Jeg ønsker rapporten fra Fritt Ord meget velkommen. Den viser at nordmenn kvier seg for å ytre offentlige meninger som kan såre, oppfattes som uhøflig eller føre til at man selv bli latterliggjort. Forskere frykter samfunnsdebatten mister viktige stemmer, sier NRK, noe de har god grunn til å hevde. Selv opplever jeg at folks frykt for å uttale seg er ... Read More »

Norges til de grader svake statskirke

Usman Rana går I Aftenposten kronikken  ”Den sekulære ekstremismen” til noe så uvanlig som et kraftfullt forsvar for den kristne Oslo biskopen Ole Kristian Kvarme- Rana krever at degraderingen av troende mennesker i Norge må opphøre. Han mente at hetsingen av religiøse presses frem av anti-demokratiske krefter som søker å redusere religionen til et semi-sekulært, relativistisk og kulturelt budskap. Undertegnede ... Read More »

Midtøsten eksploderer i islamistiske ekstremisters hat mot kristne minoriteter

Midtøsten eksploderer I islamske ekstremisters hat mot kristne minoriteter. Det er et skrekkinngytende forvarsel for hva som kan skje i Europa dersom islamsk ekstremisme, – med sin manglende respekt for kvinner, minoriteter som homofile og andre ikke stanses, får vokse seg sterk i frittalende og misjonerende subgrupper mens europeere stilltiende “betrakter utviklingen med bekymring”. Paradokset vi bevitner i dag handler nettopp ... Read More »

Ekstremindividualismens svøpe

I kjølvannet av stortingsvalget er det interessant å merke seg at en borgerlig, konservativ kurs for landet innebærer et klart verdivalg. Mediene snakker om en konservativ renessanse preget av sterke konservative stemmer i offentligheten. Trenden innebærer blant annet en større vekt på de opprinnelig kristne kulturverdiene som humanismens fremvekst på 1800-tallet bygget videre på. Oppfatningen som preger nytenkende konservative er ... Read More »

Det rasefokuserte stønadssamfunnet

Norge er i dag et stønadsorientert samfunn som har plassert mange arbeidssøkende ikke-vestlige innflyttere i sosialkøen istedenfor å gi dem et konstruktivt arbeid, mener den profilerte religionshistorikeren Hanne Nabintu Herland. Hun betegner Norge som krav- og rettighetsorientert istedenfor plikt- og ansvarsfokusert. Stønadskrav har erstattet arbeidsmoral og stigmatisering av etniske grupper er konsekvensen. (Foto: The Guardian) Hun er selv født og ... Read More »

Ja til religionskritikk

Generalsekretær i Presseforbundet, Per Edgar Kokkvold tok et klart standpunkt i en av vår tids mest sentrale verdidebatter, Mohammed-karrikaturstriden. Han mente at Norge burde forsvart ytringsfriheten, og at mange stilles i gapestokken for paradoksalt nok å ha ytret seg fritt i sitt eget land. En av de som tidstypisk var raskt ute med å stemple Kokkvold som antiislamsk og fordomsfull, var Nazneen Khan-Østrem. ... Read More »

Fattige, rike Norge

I dag snakkes det mye om islam og muslimer, men påfallende lite om Europas egne tradisjonelle og kulturelle røtter. Hvordan havnet vi i en situasjon der det nærmest er forbudt å snakke om det positive ved egne tradisjoner? For det var strålende sivilisatoriske elementer ved den vestlige kultur som dannet grunnlaget for fremveksten av stabile demokratiske stater i Europa med ... Read More »

Gjeninnføring av sex-slaveriet under ISIS

Forferdelige forhold for minoritetskvinner under ISIS I Syria og Irak, sex-slaveri gjeninnføres med betydelige lidelser for sivilbefolkningen. (Foto: Twitter, engelske kvinnelige jihadister) Sakset fra Dagbladet: “I en nylig publisert artikkel og video på CNN forteller den 19 år gamle yezidikvinnen Jana, som gikk siste året på videregående og drømte om å bli lege, om sitt møte med IS…Jana er ikke alene ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com