Home » Current Affairs (page 30)

Current Affairs

Hanne Nabintu Herland: Respect European Values

During the course of his determined efforts to establish a foundation for communicative rationality, the renowned German philosopher Jurgen Habermas reviewed methods demonstrating that normative questions, or questions concerning how people should behave, can be resolved rationally.  Habermas, together with several modern moral philosophers, has viewed with increasing trepidation the tendency towards weakening solidarity in liberal society. Narrow focus on ... Read More »

Asle Tojes Aftenposten kronikk: Hvor er de konservative?

Asle Tojes glitrende kronikk om behovet for konservatisme: Jenter med perleøredobber og gutter i blazer. Det er stereotypien, og den er forbausende treffende. Unge konservative fremstår ofte som gamle mennesker fanget i unge legemer. Konservative skal i teorien forsvare etablerte og tradisjonelle normer i politikk og samfunn. Ingen lett oppgave etter et hundreår preget av liberalt og sosialistisk tankegods. (Foto: ... Read More »

Hanne Nabintu Herland: The flaws of European Hedonism

One of France’s leading philosophers, anti-marxist  Andre Glucksmann, characterizes the current conflict of values in Europe as a struggle between nihilism and conservatism. Nihilism advocates a moral without limits, where any and all actions are permissible. Evil does not exist. The shame of conscience is perceived as a socially constructed effect of traditional dogmas, to which the preferable response is ... Read More »

Mohammed Usman Rana: avgjørende at de radikale ikke får definere islam

Mohammed Usman Rana skriver om ISIS I Aftenposten. Han mener det er avgjørende at de radikale ikke får definere islam. (Foto: Morgenbladet) Den avgjørende kampen må føres på et intellektuelt og teologisk plan, sier Rana. Han mener det er klare parallell…er mellom utbrytergrupper fra klassisk islam, slik som kharijiene i islamsk historie og grupper som Profetens Ummah i Norge, Al-Qaida ... Read More »

Norge: råd til å være middelmådig i omtrent alt

Foto Tone GEorgsen

For en stund siden satt jeg på en restaurant i Aberdeen sammen med en gruppe skotske forretningsmenn og spurte sidemannen hvordan det var å arbeide med nordmenn som ofte snakker så dårlig engelsk. Svaret overrasket meg: «Det norske tonefallet er ikke det verste, heller ikke ordforrådet», sa han, – «det verste med nordmenn er deres komplette mangel på dannelse og ... Read More »

Kommentar til NRK intervjuet: Norsk fryktkultur og jantelovens jerngrep

Jeg ønsker rapporten fra Fritt Ord meget velkommen. Den viser at nordmenn kvier seg for å ytre offentlige meninger som kan såre, oppfattes som uhøflig eller føre til at man selv bli latterliggjort. Forskere frykter samfunnsdebatten mister viktige stemmer, sier NRK, noe de har god grunn til å hevde. Selv opplever jeg at folks frykt for å uttale seg er ... Read More »

Norges til de grader svake statskirke

Usman Rana går I Aftenposten kronikken  ”Den sekulære ekstremismen” til noe så uvanlig som et kraftfullt forsvar for den kristne Oslo biskopen Ole Kristian Kvarme- Rana krever at degraderingen av troende mennesker i Norge må opphøre. Han mente at hetsingen av religiøse presses frem av anti-demokratiske krefter som søker å redusere religionen til et semi-sekulært, relativistisk og kulturelt budskap. Undertegnede ... Read More »

Midtøsten eksploderer i islamistiske ekstremisters hat mot kristne minoriteter

Midtøsten eksploderer I islamske ekstremisters hat mot kristne minoriteter. Det er et skrekkinngytende forvarsel for hva som kan skje i Europa dersom islamsk ekstremisme, – med sin manglende respekt for kvinner, minoriteter som homofile og andre ikke stanses, får vokse seg sterk i frittalende og misjonerende subgrupper mens europeere stilltiende “betrakter utviklingen med bekymring”. Paradokset vi bevitner i dag handler nettopp ... Read More »

Ekstremindividualismens svøpe

I kjølvannet av stortingsvalget er det interessant å merke seg at en borgerlig, konservativ kurs for landet innebærer et klart verdivalg. Mediene snakker om en konservativ renessanse preget av sterke konservative stemmer i offentligheten. Trenden innebærer blant annet en større vekt på de opprinnelig kristne kulturverdiene som humanismens fremvekst på 1800-tallet bygget videre på. Oppfatningen som preger nytenkende konservative er ... Read More »

Det rasefokuserte stønadssamfunnet

Norge er i dag et stønadsorientert samfunn som har plassert mange arbeidssøkende ikke-vestlige innflyttere i sosialkøen istedenfor å gi dem et konstruktivt arbeid, mener den profilerte religionshistorikeren Hanne Nabintu Herland. Hun betegner Norge som krav- og rettighetsorientert istedenfor plikt- og ansvarsfokusert. Stønadskrav har erstattet arbeidsmoral og stigmatisering av etniske grupper er konsekvensen. (Foto: The Guardian) Hun er selv født og ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com