Home » Current Affairs (page 32)

Current Affairs

Ateisten Habermas: “Vi trenger den kristne etikken”

Høsten er ofte regnet som et ypperlig tidspunkt for å lese bøker. Noen av oss velger sakprosa, andre skjønnlitteratur og enkelte har størst glede av fagbøker. Å utvide den mentale horisonten gjennom ny informasjon kan gi grobunn for refleksjon og spennende samtaler med andre enten privat eller i det offentlige rom. (Photo: The Guardian) Jeg har hatt gleden av å ... Read More »

Norge: en av verdens mest gudsfiendtlige nasjoner

Kirken bærer et alvorlig ansvar som videreformidler av de norskkulturelle, kristne verdier i en tid der de politiske elitene i stadig mindre grad er opptatt av hvilke strømninger som egentlig rører seg i befolkningen. (Foto: Aftenposten) I gamle dager var det politikeres rolle å engasjere seg i de tema som var viktige for folket. Man var ansvarlig for å løse ... Read More »

Snillisme som samfunnsfiende

Kronikkredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås har snakket om de parallelle virkelighetene som preger Norge som følge av kløften mellom politikernes måte å snakke om integrering på og vanlige borgeres erfaringer og reaksjoner. De av oss som i årenes løp har arbeidet med etniske minoriteter relatert til politiets arbeid, i barnevern og offentlig sektor, er resignert over hvor segregert samfunnet ... Read More »

Verdirelativ kristendom

I rusen over materialismens inntog etter krigen, ble jakten på lykke stadig oftere definert som et materialistisk selvrealiseringsprosjekt.  Den kjente sosiologen Zygmunt Bauman bekymrer seg i Liquid Modernity over at kulturen dermed har utviklet seg i en postmoderne flytende retning av verdirelativisme og normløs ekstremindividualisme som stadig oppmuntrer borgerne til å dyrke en individualisering av moral, normer og identitet. (Foto:BNT) ... Read More »

Alle verdier er ikke like gode

I dag snakkes det mye om islam, en religion som angår få mennesker her i landet. Hvorfor er nordmenn så opptatt av muslimer og andre kulturer, mens det snakkes så lite om Norges egne kulturelle og religiøse verdier? Mange ikke-vestlige flytter jo fra sine opprinnelsesland fordi de mener at det er betydelig bedre å leve her. (Foto: Huffington Post) For ... Read More »

Toleranse som hersketeknikk

Journalist Åse Brandvold har skrevet godt i Klassekampen om somaliske Amal Adens sjokkerende bok ”Se oss.” Det hun forteller blir en grusom tankevekker om hvilke forhold enkelte somaliske kvinner og barn lever under i Norge. Paradokset er at dersom Aden var etnisk norsk, ville hun antagelig for lengst blitt anklaget for rasisme, et av vår samtids største maktord. Denne gangen ... Read More »

Finanskrisen er en verdikrise

Den pågående finanskrisen som USAs påtroppende president Barack Obama nylig kalte århundrets verste, har vist at bruken av de kapitalistiske modellene må reguleres bedre. Finansaktører har utnyttet kapitalismen som redskap gjennom strukturerte avanserte produkter. Disse har bidratt til at markedets blodomløp, finanssektoren, er alvorlig rammet. Årsaken er enkel: grådighet. Dermed er det åpenbart at det markedsøkonomiske systemet har behov for ... Read More »

Den voksende religiøsiteten

Ved overrekkelsen av Holbergprisen i 2005, overrasket den kjente ateisten og filosofen Jürgen Habermas mange ved å betegne den internasjonalt sterkt voksende religiøse høyresiden som ikke-tradisjonalistisk. Habermas mente at det er nettopp fordi denne bevegelsen slipper løs en så spontan religiøs energi at den skaper så mye irritasjon blant sine motstandere. (Foto: Aftenposten) Filosofen manet deretter til større respekt for religionens ... Read More »

Fremtidsprognoser: Synd på innvandrere?

Etniske nordmenn kan bli en minoritet i eget land ved utgangen av dette århundre. I dag er det 450.000 innvandrere i Norge. Statistisk Sentralbyrås høyalternativ tilsier at det totale antallet innvandrere i 2060 kan komme opp imot 2 millioner. Hvordan vil integreringen med nye muslimer i det norske samfunnet være i 2060?  Fremtidsprognoser dramatiserer og skaper ofte frykt. De kan ... Read More »

Biskopenes uutholdelige feighet

I en tid som er preget av en grenseløs individualisme, der mennesker mener seg berettiget til en egoistisk selvrealisering og en nytelsesorientert livsstil, blir Kirkens rettledende evne desto viktigere i samfunnsdebatten. Nettopp fordi politikkens mål er moralsk av natur, blir tydelig rettledende tale fra kirkelederes side særdeles viktig. (Foto: Dagbladet) Kirken hovedoppgave er å bry seg om menneskene som lever ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com