Home » Religion (page 20)

Religion

The Search for Sex – Hanne Nabintu Herland

Sexuality is one of life’s greatest gifts. Sex satisfies existential needs for personal confirmation, crowned by liberating orgasms. Who can manage without it? How fatiguing is our everyday and how lackluster is life without the liberation of eroticism? Certainly some will disagree, and that is permissible. Some embrace celibacy at an early age and devote their life to asceticism and ... Read More »

Biskop Tor B. Jørgensen og Hanne Nabintu Herland om kristendommens betydning

Den knallharde kategoriseringen av mennesker er uheldig og stigmatiserende. Dette gjelder homofile så vel som pietistiske kristne, muslimer og andre. Vi har et sykelig behov for å sette hverandre i bås for deretter å “skape krig” mellom disse. (Foto: NRK) Følg gjerne Vårt Land debatten mellom biskop Tor B. Jørgensen og undertegnede der vi debatterer kristentroens betydning for den moderne samfunnsutviklingen. ... Read More »

God Påske med Pave Francis’ radikale budskap

Riktig God Påske! Pave Francis’ holdning kom igjen frem der han brøt med en rekke tradisjoner rundt påskefeiringen i Roma. Dette er hans første påske som pave, og han benyttet anledningen til selv å vaske føttene til kriminelle fanger, en arbeidsoppgave I gudstjenesten som vanligvis delegeres til andre prester. Tradisjonen minnes Skjærtorsdagsbudskapet der Jesus vasket disiplenes føtter og minnet dem om ... Read More »

Nabintu Herlands svar til biskop Jørgensen: La oss stå sammen om endring i Europa

Konsekvensene av 1970-tallets verdiendring har vært katastrofal. Kristnes passivitet har gitt oss utviklingen av en anti-kristen, ekstrem-sekulær samfunnsutvikling preget av materialisme og ensidig vekt på hedonistisk nytelse. I Vårt Land stilte biskop Tor B. Jørgensen en rekke spørsmål til meg, I kjølvannet av min åpningstale på Oslo Symposium. Her er mitt svar: Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke ... Read More »

Feltarbeid blant muslimer: Man var ikke imot demokrati, men den liberale vestlige hedonismen

Den stadige debatten om hvordan islamsk ideologi bryter med vestlige verdier aktualiserer et grunnleggende spørsmål: Hvilke vestlige verdier kjemper vi egentlig for I Europa?  De kristne, de hedonistiske eller de ateistisk-humanistiske?  1968-revolusjonens liberale moralsyn?  FNs menneskerettigheter? Eller kapitalismens fri-flyt? Og hvilke av disse er i så fall mange radikale muslimer imot? Et feltarbeid jeg gjennomførte endel år tilbake ga den gangen uventede svar og ... Read More »

Finanskrise, kapitalisme og verdien av tillit

Ved inngangen til det nye året er verden fortsatt kraftig preget av århundrets største finanskrise. Denne typen kriser henger nøye sammen med jakten på profitt, forbruk og overforbruk, lån og grådighet, ikke bare hos enkelte finansaktører, men i befolkningen generelt. Det var et overopphetet boligmarked i USA som forårsaket det hele, der individer som kjente sin økonomiske svakhet likevel falt ... Read More »

Hanne Nabintu Herland: The search for Paradise in religions

His Highness Dalai Lama summarizes the search for paradise this philosophy in a noteworthy manner by stating that man can’t help himself if he can’t help others. We are all tied to one another. If we first are going to be egoists, we should at least be intelligent egoists if we help each other. Respect for life after death In Director Peter ... Read More »

Christian indifference: Key to sliding morals in Europe

Society has moved in an increasingly egoistic direction without any protests of note largely because anyone that mentions morals is immediately labeled a moralist. It is not difficult to understand how society has come to this. (Photo: Trygve Indrelid) The view that religion should be excluded from social institutions originated from the numerous examples of church leaders that misused the ... Read More »

Norge: et u-land på indre verdier

  Dette foredraget skapte furore da det først ble lagt ut på internett. (KLIKK PÅ BILDET og se foredraget eller bruk linken: http://www.vimeo.com/15601506 ) Det var et ideologisk angrep på den progressive historieforståelsen som har bidratt til å gjøre Norge til et uvanlig religions- og tradisjonsfiendtlig land. Jeg minnet om at Jesus, på mange måter var den første radikale sosialist som kjempet for solidaritet ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com