Home » Religion (page 21)

Religion

Norges til de grader svake statskirke

Usman Rana går I Aftenposten kronikken  ”Den sekulære ekstremismen” til noe så uvanlig som et kraftfullt forsvar for den kristne Oslo biskopen Ole Kristian Kvarme- Rana krever at degraderingen av troende mennesker i Norge må opphøre. Han mente at hetsingen av religiøse presses frem av anti-demokratiske krefter som søker å redusere religionen til et semi-sekulært, relativistisk og kulturelt budskap. Undertegnede ... Read More »

Midtøsten eksploderer i islamistiske ekstremisters hat mot kristne minoriteter

Midtøsten eksploderer I islamske ekstremisters hat mot kristne minoriteter. Det er et skrekkinngytende forvarsel for hva som kan skje i Europa dersom islamsk ekstremisme, – med sin manglende respekt for kvinner, minoriteter som homofile og andre ikke stanses, får vokse seg sterk i frittalende og misjonerende subgrupper mens europeere stilltiende “betrakter utviklingen med bekymring”. Paradokset vi bevitner i dag handler nettopp ... Read More »

Ekstremindividualismens svøpe

I kjølvannet av stortingsvalget er det interessant å merke seg at en borgerlig, konservativ kurs for landet innebærer et klart verdivalg. Mediene snakker om en konservativ renessanse preget av sterke konservative stemmer i offentligheten. Trenden innebærer blant annet en større vekt på de opprinnelig kristne kulturverdiene som humanismens fremvekst på 1800-tallet bygget videre på. Oppfatningen som preger nytenkende konservative er ... Read More »

Ja til religionskritikk

Generalsekretær i Presseforbundet, Per Edgar Kokkvold tok et klart standpunkt i en av vår tids mest sentrale verdidebatter, Mohammed-karrikaturstriden. Han mente at Norge burde forsvart ytringsfriheten, og at mange stilles i gapestokken for paradoksalt nok å ha ytret seg fritt i sitt eget land. En av de som tidstypisk var raskt ute med å stemple Kokkvold som antiislamsk og fordomsfull, var Nazneen Khan-Østrem. ... Read More »

Hedonismens svakhet

En av Frankrikes ledende filosofer, anti-marxisten André Glucksmann har betegnet verdikampen i Europa som en kamp mellom nihilisme og konservatisme. Nihilismen forfekter en moral uten grenser der mennesket kan tillate seg alt. Det onde anses som ikke-eksisterende. Samvittighetens skamfølelse oppfattes som en sosialt konstruert effekt av tradisjonelle dogmer man helst bør gjøre opprør mot. Frihet blir dermed løsrivelsen fra borgerlige ... Read More »

Den sekulære ekstremismen: Nabintu Herland kommenterer Usman Rana

Mohammed Usman Rana påpeker med rette at dersom pluralismen skal ivaretas, må degraderingen av troende mennesker opphøre. Mohammad Usman Rana vant Aftenpostens kronikk konkurranse med en glitrende analyse av den sekulære ekstremismen som preger norsk offentlig debatt. Han påpeker at dersom pluralismen skal ivaretas, må degraderingen av troende mennesker opphøre. Han mener at utfordringen for det nye Norge blir å finne ... Read More »

De moderne konservative friheter: Oslo Symposium åpningstale 2011

Som født og oppvokst utenfor Norges grenser, har jeg fra jeg kom til landet som 19 åring bestandig hatt en tendens til å se dette samfunnet fra et utsideperspektiv. Og utenfor den sosialistiske norske gullfiskbollen, her i et av verdens minste og mest religionsfiendtlige land i utkanten av Europa, ser virkeligheten tidvis ganske annerledes ut enn den gjør andre steder. ... Read More »

Okkultismens ansikt: en kritikk av prinsesse Märtha Louise

Prinsesse Märtha Louises oppsiktsvekkende påstand om at hun har hatt kontakt med de døde resulterte i et betydelig pressefokus. Biskoper, Joralf Gjerstad, undertegnede, en rekke politikere og psykiatere stilte seg skeptisk til denne typen aktiviteter.  (Foto: NRK)I Norge innebærer religionsfrihet at enhver står fritt til å søke åndelighet der han måtte ønske. Utfordringen oppstår når prinsessen benytter seg av sin ... Read More »

Den rasjonelle gudstroen

Stemplingen av troende. Hva er rasjonelt og hva er ikke rasjonelt? Er det selvsagt at troende menneskers argumenter alltid er irrasjonelle og at ateister eller humanister bestandig er rasjonelle? I en demokratisk debatt forventes det at argumentene som fremsettes skal være fornuftige. Hvorfor antas det stadig at religiøses argumenter ikke er fornuftsbaserte bidrag? (Foto: Klagemuren, Jerusalem) Europas kanskje mest toneangivende ... Read More »

Religion er kommet for å bli

Religionens rolle har fått en økende interesse over hele verden. Dette har forundret mange, ikke minst i akademiske miljøer. Man antok lenge at jo mer moderne samfunnet ble, jo mindre betydning ville religionen få. Slik gikk det ikke. En av Europas mest kjente intellektuelle, ateisten Jürgen Habermas, sier at samfunnet trenger den tradisjonelle etikken i oppbyggingen av en balansert sekulær ... Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com