Home » Religion and Faith (page 25)

Religion and Faith

Dramatisk behov for moralsk opprustning i hedonist-Norge

Hanne HErland report

Share it!Mitt hovedanliggende i det nå så beryktede foredraget som ble holdt i Trondhjem i juni, 2009 var å vise at det liberale sekulære samfunn trenger fornyet vekt på moralsk energi for å demme opp imot den pågående tendensen til at solidaritet svekkes som samfunnslim. Fordi ensidig vekt har vært lagt på vitenskapelig fremdrift, lider kulturen av manglende tilsvarende vekt …

Read More »

Bestselgerne Alarm, Respekt skaper mediestorm: Hanne Nabintu Herland anmelder anmelderne

Hanne HErland report

Share it!En skal alltid være forsiktig med å slå tilbake mot bokanmeldere, men Hanne Nabintu Herland er slik sammensatt at hun gladelig opphever prinsippet og skyter tilbake, spesielt mot Dagbladets anmelder. Herland er like filterløs i sin anmeldelse av anmelderne som hun er i sine bøker, så langt. Det vil si, den siste boken med den nokså ubeskjede tittel «Ny …

Read More »

NRK om bestselgeren Alarm (2010): Herland raser mot sosialdemokratiet, Herland Report

Hanne Nabintu Herland bestselger alarm NRK

Share it!Herland Report logg for bestselgeren “Alarm. Tanker om en kultur i krise” som kom ut i 2010 og skapte mediefurrore i Norge. Her fra NRKs omtale, “Alarm. Tanker om en kultur i krise” er utstyrt med et utropstegn formet som et kors, og utkommer på det kristne Luther forlag. I litteraturlisten bak i boken står en oversikt over de …

Read More »

Bestselgeren ALARM 2010: Kristne bærer hovedansvaret for avkristningen – Hanne Nabintu Herland

Share it!Hanne Nabintu Herland bruker korset som utropsetegn i tittelen på hennes siste bok. Det er bevisst, da hun mener de kristne grunnverdiene må revitaliseres i vårt samfunn, skriver Dagen. (Foto: Dagen) «Alarm!» har Herland valgt å kalle debattboken som i går ble lansert. Aldri tidligere har en boklansering på Luther Forlag blitt akkompagnert av myk nittitalls techno-musikk. Men forfatteren selv …

Read More »

Forkastelig demonisering av bedehus-kristne: Vil man ha dem kastet ut av landet? Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland Radical Left turned Norway into most Anti-Semitic in the West

Share it!Norge er ikke så fritt som man vil ha det til. Minoritetsgrupper som ikke godtar den politisk korrekte majoritetsoppfatningen, utsettes i dag for nådeløse represalier som minner om frihetsinnskrenkende forhold i totalitære samfunn. Med hardslående fordømmelse av annerledestenkende søker man å kontrollere menings- og ytringsfriheten. (Foto: Steffen Aaland) Å mobbe bedehuskristne ser ut til å være den nye sporten …

Read More »

Historieløst å hevde kristendom ikke har betydning for Europa

Jesus Corcavado Brasil

Share it!Det kan definitivt virke som om kristne har gitt opp sin tro og sitt samfunnsengasjement. De er merkbart tause i viktige spørsmål. Hvorfor? Kveler den sekulære ekstremismen ytringsretten slik at mange ikke våger å si noe? Journalisten Frank Rossavik har lenge etterlyst verdikonservatives stemme i debatten om kjønnsnøytrale ekteskap. For ham virker det som om teologen Øivind Benestad driver …

Read More »

Terror var angrep på Arbeiderpartiet, 22. juli, 2011 – Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland TV2

Share it!Den 22. juli rammet terroren Norge. Mange av oss trodde først det kom som en reaksjon på Norges bombing i Libya, men så viste det seg å være et angrep på Arbeiderpartiet. Når slike ytterst alvorlige hendelser rammer et land som ofte ønsker å fremstå som en stabil og materielt rik fredsnasjon, kommer mange tanker om hvorfor dette skjedde …

Read More »

Hanne Nabintu Herland bestselger 2010 Alarm anmeldt av NRK

Feminism creates Conflict Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm

Share it!  Herland Report: Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm – Tanker om en kultur i krise anmeldes av NRK. “Boken er utstyrt med et utropstegn formet som et kors, og utkommer på Luther forlag. I litteraturlisten bak i boken står en oversikt over de mange kronikkene Herland har skrevet de siste par årene med polemiske titler som “Nei til kvinnekamp”, …

Read More »

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close