Home » USA (page 48)

USA

NATOs krigføring i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep

Hanne Nabintu Herland Radical Left turned Norway into most Anti-Semitic in the West

Share it!  NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens …

Read More »

Dramatisk behov for moralsk opprustning i hedonist-Norge

Hanne HErland report

Share it!Mitt hovedanliggende i det nå så beryktede foredraget som ble holdt i Trondhjem i juni, 2009 var å vise at det liberale sekulære samfunn trenger fornyet vekt på moralsk energi for å demme opp imot den pågående tendensen til at solidaritet svekkes som samfunnslim. Fordi ensidig vekt har vært lagt på vitenskapelig fremdrift, lider kulturen av manglende tilsvarende vekt …

Read More »

Bestselgerne Alarm, Respekt skaper mediestorm: Hanne Nabintu Herland anmelder anmelderne

Hanne HErland report

Share it!En skal alltid være forsiktig med å slå tilbake mot bokanmeldere, men Hanne Nabintu Herland er slik sammensatt at hun gladelig opphever prinsippet og skyter tilbake, spesielt mot Dagbladets anmelder. Herland er like filterløs i sin anmeldelse av anmelderne som hun er i sine bøker, så langt. Det vil si, den siste boken med den nokså ubeskjede tittel «Ny …

Read More »

Enveistoleranse i Norge: Innføringen av det totalitære

Hanne Nabintu Herland Report

Share it!Toleranse-begrepet fremheves ofte som en av de idealer som er grunnleggende for Vestens politiske filosofi. Kravet om toleranse følger logisk av det kristne menneskesynet som sier at alle mennesker uansett klasse, kjønn og rasetilhørighet har grunnleggende rettigheter. Den franske filosofen Voltaire oppsummerte betydningen på denne måten: ”Jeg er helt uenig med deg, men vil kjempe inntil døden for din …

Read More »

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close