Åpent brev til statsminister Solberg: Du må slutte å lukke øynene for overgrepene i barnevernet – Randi Ørke, Herland Report

Kjære statsminister Erna Solberg,

Regjeringen må slutte å lukke øynene for problemene i barnevernet. Du må gjøre noe med dette NÅ. Den største feilen i det norske barnevernet er utdannelsen eller rettere sagt mangel på utdanning. Utdannelsen for en barnevernspedagog, altså bachelorgradsutdanningen i barnevern er svært mangelfull.

Dette kan enhver se når en gjennomgår utdanningens fagplaner. Dette blir også bekreftet av Nokuts “Tilsyn med bachelorutdanningen i barnevern Januar 2017,” skriver Randi Ørke på Herland Report. Hun er pedagog med 40 års erfaring som barnehagesjef og styrer i barnehager. (Foto: Ill.)

Utdanningen er svært mangelfull bla. når det gjelder relasjonskompetanse, barns utvikling og psykologi. Dette i tillegg til den hermetisk lukkede kultur som finner sted på barnevernskontorene, hvor alt blir skjult bak taushetsplikt gjør at det daglig foregår overgrep fra det offentliges barnevernkontor i det ganske land overfor barn og familier.

Aktuelt: NY Herland Report TV SERIE: Barnevernstragediene i Norge som staten ikke vil snakke om – psykolog Einar Salvesen.

Se også: Program 2 med psykolog Einar Salvesen om overgrepene i norsk Barnevern – Herland Report TV.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Spesialist i klinisk psykologi, organisasjonspsykologi og mangeårig engasjert i barnevernssaker, Einar Columbus Salvesen, deltar i en rekke Herland Report program med sterk kritikk av norsk barnevern. Salvesen fremstår som Norges fremste varsler innen feltet og leder Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som ønsker en fullstendig restrukturering av barnevernet. KLIKK på bildet og se programmet.

Den svake kompetansen blandt de ansatte på barnevernskontorene gjør at barn uten grunn blir revet vekk fra far og mor med bakgrunn i hastevedtak med grunnløse påstander som er tatt ut av løse luften. Barn blir hentet i barnehage og skole uten grunn. 

Foreldre blir anbefalt å skille seg så skal en av foreldrene muligens få barna hjem. Det er så mye ondskap  og inkompetanse som myndighetene står ansvarlig for som vil kunne gi traumer for disse barna som urettmessig blir tatt tatt bort fra foreldrene.

Den store bruken av hastevedtak  er skremmende. Der er en kommune som har fått endret praksis og fått det til det er Røyken kommune.

Så var det tilsynsførere, først så er det dokumentert for lite tilsyn med fosterhjemmene og så vet vi at de som er tilsynsførere oftest er personer uten utdannelse eller erfaring fra egen familie.

Det er bekjente av de ansatte i barnevernet. I tillegg så vet vi at det er svært lite som blir dokumentert av barnevernet. Det er svært mangelfull saksbehandling som der finner sted.

Det nytter ikke at du sier det kommer ny barnevernslov og at utdanningen er under revisjon 20/21 og at det er satset på videreutdanning. Når inkompetanse blir satt i system bak taushetsplikt og dette blir ferdigstilt i saksbehandlingen med makt da er barnevernet på ville veier.

Jeg kunne ha skrevet mye mer om dette, men jeg slutter av her. Jeg tror ikke det er slik du vil ha det norske barnevern som også er kjent i utlandet for sin inkompetanse.

Aktuelt: Barnevernets føydalmakt i Norge og statens ansvarsfraskrivelse – Einar C. Salvesen, Herland Report.

Les også: Psykolog Salvesen tror barnevernet var utmerket på 1990-tallet, og kan bli utmerket igjen, Marianne Haslev Skånland.

Som jeg har vært inne på så er det ikke samsvar mellom kompetanse og makt i barnevernet. BFU dep. har startet et etterutdanningsløp for barnevernspedagoger.

Dette starter med ledelse og jus. dette mener jeg er å begynne i feil ende, og gir barnevernsfolkene mer makt. Det viktigste ville være å starte med barns utvikling, relasjonskompetanse, traumer og barns biologiske tilknytning.

Dette er selve grunnlaget, sammen med den uformelle kompetansen dvs. erfaring, moral, normer og etikk for at det skal kunne utføres et faglig godt kvalitativt arbeid  i barnevernet.

Jeg vil presisere de store problemer som er i barnevernet:

  1. Taushetsplikten som styrer barnevernets mangel på samarbeid med foreldre og andre innstanser i  og utenfor kommunen.
  2. Oppnevnelsen av sakkyndig må ikke oppnevnes av barnevernet selv ( Bukken og havresekken) .
  3. Barnevernsteamet må også settes sammen av forskjellige profesjoner.
  4. Tilsynsførere må ha faglige kvalifikasjoner både utdanning og erfaring.
  5. Jeg og mange med meg mener at grunnutdanningen for barnevernspedagog bør være minst 5 år. Opptakskravene bør og endres.

I grunnutdanningen, som jeg mener er gått ut på dato, er det flere fagfelt som burde blitt byttet ut eller redusert.

Nyere forskning både norsk og utenlandsk burde vært implementert i utdanningen kontinuerlig. Fagfeltet organisasjon og tverrfaglig samarbeid som innehar  tema ” Den lærende organisasjon” burde hatt en stor rolle gjennom utdanningløpet. Dette er et fraværende tema  i utdanningen og på kontorene.

Grunnen til all denne uforstand fra barnevernet som nå kommer frem i media i Norge og utlandet er den svært mangelfulle utdannigen barnevernspedagogene innehar. Dette kan og bekreftes fra NOKUT. Bachelorutdanning barnevern Januar 2017. Når den svake utdanning kombineres med stor  makt gjennom lovverket  dvs Barnevernsloven,  så blir det slike resultater som en ser i barnevernet i dag.  

VIKING TV series with Herland Report on YouTube

Check Also

Psykolog Salvesen vil at barnevernet skal bli utmerket igjen, Marianne Haslev Skånland

Brev til barneminister Helleland: Brutal barnevernspraksis en fare for norsk rettssvesen – Randi Ørke

  Herland Report: Kjære Linda Helleland, skriver Randi Ørke. Nylig var jeg på et møte …

TV intervju: Psykolog Einar Salvesen snakker sjokkerende om overgrepene i Barnevernet

  Se barnevern-programmene på Herland Report TV (HTV): “I barneverssaker ser vi at det kan …