Home » Cultural Analysis » Danske # MeToo dronning, Iben Thranholm intervjuer Hanne Nabintu Herland: Kvinnene blir taperne av #MeToo
Follow Herland Report TV Hanne Nabintu
Hanne Herland and Iben Thranholm Herland Report photo

Danske # MeToo dronning, Iben Thranholm intervjuer Hanne Nabintu Herland: Kvinnene blir taperne av #MeToo

Like and Share!

Dansk Radio24 ved den danske # MeToo dronning,en Iben Thranholm, intervjuer historiker og grunnlegger for Herland Report, Hanne Herland om #MeToo bevegelsens effekt på samfunnet, hør det her. 

Kvinnene vil tape på MeToo, sier Herland, som stiller seg meget kritisk til bevegelsens utvikling og hevder at MeToo er politisert i sterkt negativ retning. Tilfeldige “anklager i media” holder for å felle menn uten at saken er prøvet i retten, kvinner får lov til å omtale “en flørt” som “overgrep”, media overtar som justissystem og svært få stiller kritiske spørsmål.

Les også: Intervju med dansk avis om ny bok “Det nye Babylon” SENSURERT av Facebook: Herland Report, Iben Thranholm.

MeToo var opprinnelig en positiv grasrotbevegelse, men den er blitt politisert og tjener nå helt andre interesser nå enn det opprinnelige fokus på voldtekt og seksuell trakassering. Blant annet svekker MeToo hele tiltroen til rettsstaten, ettersom media tillates å overta rettssalens rolle og tilfeldige “anklager” godtas som bevis nok til å felle menn, slik vi så i Trond Giske saken.

Kulturkritikeren og kvinden bag den norske nyhedsside “Herlandrapporten”, Hanne Herland, ser positivt på den græsrodsbevægelse, der satte fokus på vold og overgreb mod kvinder for 10 år siden, men mener samtidig, at #metoo står for en politisering, der er slet ikke er til gavn for kvinder.

Den har rod i den feminisme, der fortæller kvinden, at hun altid er et offer på grund manden. Denne offerrolle gør kvinder svage og til tabere, ifølge Hanne Herland.

Hør Podcast Radio Programmet HER med Dansk Radio.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Iben Thranholm and Hanne Nabintu Herland Report

En av de mange problemene med MeToo bevegelsen – som er et amerikansk politisk initiativ – er at kvinner kan fremsette nærmest hvilke som helst udokumenterte anklager i media og automatisk blir trodd. Selv om saken ikke har vært prøvet i en rettssal der den anklagede får legge frem sitt forsvar og man kan få bevisene på bordet, så dømmes mannen i media. Trond Giske saken var særlig grell, Herland Report hadde flere saker om dette.

Det særdeles alvorlige var også at Giske ikke på noe punkt, hva vi kunne se, ble tatt for beviselig å bryte norsk lov. Vi kommenterte den gangen at dersom samfunnet utvikler seg slik at en kvinne som for “femten år siden fikk en klapp på låret” blir ensbetydende med “overgrep fra Giske”, så innebærer dette en betydelig svekkelse av rettsstaten Norge. 

Vi trenger altså ikke rettssaler lenger. Det holder at en hvilken som helst kvinne fremmer anklager, og udokumenterte sådanne, i media, og dermed mister menn jobben? Dette er en livsfarlig trend som på sikt ikke vil tjene verken kvinner eller menn. At mediene så ukritisk bidrar til å skape et klima der “anklager” automatisk blir trodd som “sannhet”, bekrefter igjen behovet for alvorlig gjennomgang av de faglig journalistiske metoder som nå praktiseres i media.

Hvis “en kvinnes uttalelse i media” – udokumentert, basert på indisier eller rykter eller rett og slett løgn – tillegges like stor tyngde som en rettssak, mister vi rettssamfunnet vårt – selve garantisten for et rettferdig samfunn. Et slikt samfunn blir livsfarlig for menn: Hvem som helst – blant kvinner – kan si hva som helst til en journalist, og mannen mister jobben. 

Media overtar for justisystemet i landet, der det holder å “fremsette anklager” uten å måtte dokumentere overgrep, voldtekt eller andre former for forbrytelser mot loven.

Mange – slik som Trond Giske i Norge – har dermed mistet jobben basert på indisier, udokumenterte rykter og et politisk spill, kjørt frem i media, som verken tjener kvinner eller menn i et stadig mer fragmentert Skandinavia.

Iben Thranholm Hanne Nabintu Herland Report photo
Iben Thranholm og Hanne Nabintu Herland møttes for å diskutere effektene av #MeToo bevegelsen, en grasrotbevegelse som Herland mener er blitt kraftig politisert og som på lang sikt vil virke mot sin hensikt.

Like and Share!
The Culture War Hanne Nabintu Herland banner

Check Also

CNN Jeff Zucker bias Trump Herland Report

#DemonizingTrump: CNN JeffZucker runs CNN like Political Campaign #ProjectVeritas

Like and Share!Herland Report: Trump now considers lawsuit Against CNN after Project Veritas exposes a massive …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close