Home » Cultural Analysis » Etter 12 måneder: 12 nye justismord i barnevernet, dette støttes av Helleland? – Advokat Olav Sylte, Herland Report
Hanne Nabintu Herland Nye Babylon

Etter 12 måneder: 12 nye justismord i barnevernet, dette støttes av Helleland? – Advokat Olav Sylte, Herland Report

Share the article

Mener barnevernministeren at det ikke er nødvendig å granske justismord i barnevernsaker eller forstår hun ikke problemstillingen? Noen av representantene bør bruke spørretimen til å få avklart om hun mener det hun har sagt, skriver advokat Olav Sylte på sitt nettsted.    

“Jeg har skrevet om 12 barnevernsaker som er blitt avgjort på løpende bånd med nederlag for barnevernet de siste 12 månedene. Saker som burde granskes nærmere, for de har karakter av justismord mot enkeltindivid. Jeg kunne også skrevet om langt fler. (Foto: Hegnar)

Aktuelt: NY Herland Report TV SERIE: Barnevernstragediene i Norge som staten ikke vil snakke om – psykolog Einar Salvesen.

Se også: Program 2 med psykolog Einar Salvesen om overgrepene i norsk Barnevern – Herland Report TV.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Barnevernminister Helleland synes imidlertid ikke at det er nødvendig å granske. Hun mener feil uansett oppveies av det gode barnevernet gjør i andre saker, og forstår jeg henne riktig; at justismord ikke er så galt likevel.

Det å fjerne barn fra familier med tvang er like inngripende som å fengsle mennesker. Derfor gjelder det samme menneskerettslige regelverk for barnernsaker som straffesaker. Det er uklart om Helleland ser den problemstillingen.

Jeg har aldri hørt om noen som har vært utsatt for justismord, som har syntes dette var greit fordi barnevernet i andre saker skal ha gjort det bra for andre mennesker. Det er spørretime snart. Da bør en av representantene få avklart hva ministeren egentlig mener med det hun har sagt nå i senere tid.”

Aktuelt: Barnevernets føydalmakt i Norge og statens ansvarsfraskrivelse – Einar C. Salvesen, Herland Report.

Les også: Psykolog Salvesen tror barnevernet var utmerket på 1990-tallet, og kan bli utmerket igjen, Marianne Haslev Skånland.

 

Les og bedøm de 12 sakene selv: 

«Lekte psykolog» på barn – gikk galt!

Knusende dom mot barnevernkontor

To år unødvendig i fosterhjem

Tingretten opphevet adopsjonsvedtak

Fosterhjem som kasteballsystem

Fikk tilbake livet med dom fra tingretten

Ville tvangsflytte mobbeofferet

Kommuneadvokaten ble ikke hørt med sin «bønn»

Feil på feil – men endte motsatt vei!

Problem og risiko i alle hjem

Må tvinges til å tenke nytt

Barnevernet dømt for mer enn lovbrudd

Denne artikkelen ble først publisert på nettsidene til Advokatfirmaet Sylte AS, 23 september 2018.


Share the article

Check Also

Paul Craig Roberts Hanne Herland Report

Paul C, Roberts about Herland Report: “Important perspective, impressive truth-telling, outstanding work.”

Share the articleIt is our pleasure to notice that leading voices in the United States, …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com