Home » Cultural Analysis » Grovt Facebook angrep på ytringsfriheten: Eva Thomassen permanent utestengt basert på udokumenterte anklager- Herland Report

Grovt Facebook angrep på ytringsfriheten: Eva Thomassen permanent utestengt basert på udokumenterte anklager- Herland Report

Like and Share!

Sosiolog og krigsjournalist, Eva Thomassen opplevde tirsdag at hennes Facebook side ble slettet, med henvisning til at Facebook ikke tillater “trusler om vold mot andre”, eller støtte til “voldelige organisasjoner” og “særdeles sterke-grafiske innhold”.

Hva vi forstår, ble siden slettet uten at Thomassen fikk anledning til å imøtegå anklagene eller motbevise anklagernes påstander. Med andre ord, et klart brudd på rettssikkerheten, der det gjennomgående prinsipp er at den anklagede skal kunne forsvare seg før en dom foreligger. Det har siden vært omtrent umulig å få Facebook i tale, melder Thomassen til Herland Report.

Den voksende sensuren og nedstruping av ytringsfriheten fra internett storaktører som Google, YouTube og Facebook har vært mye omtalt siden sommeren 2017 da nye tiltak ble iverksatt for å styrke kontrollen på internett etter samme mønster som har vært gjort gjennom ensrettingen i de ledende mediene.

Les også: Internet freedom is shutting down: Google – Facebook.

En rekke spørsmål reises i Thomassen saken: Har det blitt ulovlig å støtte et lands lovlig valgte president, som i Thomassens tilfelle Bashar al-Assad i Syria? Er det forbudt å stille kritiske spørsmål til hvorvidt kurderne brukes i et politisk spill i Midtøsten?

Er det også forbudt å kritisere bistandsorganisasjoners arbeid på Facebook? Og dersom Thomassen har brutt Facebooks retningslinjer, hvorfor får man ikke en advarsel med henvisning til dokumenterte påstander før sider slettes og bruker utestenges på permanent basis?

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Politisk arbeid er sensitivt. Det innebærer at ytringsretten brukes til å kritisere status quo, og fremme andre argumenter som har til hensikt å belyse den aktuelle saken fra en annen vinkel.
Det har, i historien, vært en av kjennetegnene på Vestens frihet at man kan ytre seg kritisk til dagens makthavere. I dag ser vi dessverre hvorledes politisk dissens i større og større grad slås ned på og ytringsfriheten strupes i Vesten.
Nettopp denne typen intellektuell refleksjon trengs mer enn noen gang i et land som Norge, som stadig fremstår mer ensrettet med en betydelig frykt blant mange for å uttale seg fritt. Thomassen er kjent for å stille kritiske spørsmål til makthavere – nettopp en kjerneverdi hos den opprinnelige venstresiden som i dag fremstår omtrent fullstendig utradert. 
At Eva Thomassen utsettes for denne typen sensur, uten at Facebook dokumenterer hvilke konkrete saker anklagene gjelder og uten at man klarer å engang få kontakt med Facebook i ettertid, innebærer et alvorlig maktovergrep og frihetsberøvelse mot borgere.
Internasjonalt har en rekke saker i det siste pekt i retning av en sovjetisering av Vesten: Tommy Robinson, Julian Assange, Irlands nei-til-abort fraksjon som også ble utestengt fra å annonsere på Google-YouTube, kronisk negativ omtale av konservative grupper, sensurering av disses internettomfang og så videre.
Facebook har utradert mitt livsverk, sier Eva Thomassen til ABC Nyheter, som i årevis har skrevet om Syria-striden sett fra Damaskus. Oslokvinnen Eva Thomassen, som en rekke ganger har besøkt Syria, skrevet og lagt ut mye stoff om krigen der fra en annen vinkel enn kommentatorer flest, oppdaget tirsdag at hun uten varsel eller forklaring var blitt utestengt fra Facebook. Alt hun har lagt ut av kommentarer, bilder, reisereportasjer fra Syria, er borte.
Saken hennes kan være en demonstrasjon av hvilken makt det gigantiske, amerikanske selskapet har til å regulere det offentlige ordskiftet i Norge og andre land, der Facebook har blitt en viktig plattform for kommunikasjon.

Facebooks anklage mot Thomassen er at hun har fremmet hat og støtte til terrorgrupper, noe hun blankt avviser.Utestengelse fra Facebook kan blant annet skje hvis andre anonymt klager på en bruker av nettstedet. – Dette har åpenbart skjedd som følge av en kampanje andre har ført mot meg overfor Facebook, mener Eva Thomassen.

I det gamle Øst Tyskland ble STASI angivere aktivt brukt til å kontrollere samfunnet. Dersom Thomassens antagelse av at “noen har meldt fra til Facebook” stemmer, og Facebook deretter sletter en side uten engang å tillate side-eieren å imøtegå anklagene som er fremmet, beveger Facebook seg i en klar, totalitær retning.

Herland Report anbefaler alle å ta kontakt med Facebook og klage på denne saken. Vi må kunne tåle at vi er uenige politisk, men likevel tillate hverandre å ytre viktige politiske tanker på Facebook. Uten denne typen frihet, mister vi også på internett retten til frie ytringer og politisk dissens.


Like and Share!
Herland Report TV banner

Check Also

Brenda Caldwell Hope Herland Report

Aggressive secularism persecutes Christians in Europe, Sergej Lavrov

Like and Share!It is remarkable to see how Russian Foreign Minister, Sergej Lavrov is vocal …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close