Home » Cultural Analysis » Norske bistandsmilliarder til Syria går kun til 10 % og opprørere: Leger Uten Grenser i seng med jihadister? Eva Thomassen
Norske bistandsmilliarder til Syria går kun til 10 % og opprørere: Leger Uten Grenser i seng med jihadister? Eva Thomassen

Norske bistandsmilliarder til Syria går kun til 10 % og opprørere: Leger Uten Grenser i seng med jihadister? Eva Thomassen

Share the article

Syria har mottatt mer bistand fra Norge enn noe annet land i 2017. Men pengene går kun til 10 % av Syrias befolkning, de som befinner seg i de opprørskontrollerte områdene. Idlib, for eksempel, som er internasjonalt kjent for å være et Al Qaida og terrorgruppereir. Det er dit Øst Ghouta jihadistene som har tapt kampen om Ghouta nå busses ut. Og der venter de vestlig støttede NGOene, skriver sosiolog og krigsreporter, Eva Thomassen i denne artikkelen. Thomassen ansees internasjonalt som Skandinavias ledende krigsreporter på Syria krigen.

Leger Uten Grenser sier de kun «forhandler» med terrorgrupper – de «samarbeider» ikke. Jeg skulle gjerne ha vært en flue på veggen under slike «forhandlinger». I Øst-Aleppo var Al-Nusra Front, Al Qaida i Syria, forhandlingspartneren. Dersom Leger Uten Grenser jobbet i Øst Aleppo, var forhandlingspartneren deres Al Qaida i Syria.

Her er Norges støttespillere, og hit går milliardene som Norge raushåndet gir bort. Leveres pengene i kofferter? Når de egentlig frem og isåfall, hvor er dokumentasjonen på at pengene når frem til 10 % opprørsområder det gis til?

Og hvorfor samarbeider Norge kun med jihadister i Syria som forsøker å styrte landets president, hvorfor samarbeider man ikke med landets valgte regjering?

(Feature foto: I Øst-Ghouta var det Jaish al-Islam som hadde kontrollen. Her blir terrorister fra Jaish al-Islam busset ut fra Øst-Ghouta og sendt til Idlib, der norske bistandsorganisasjoner har sine samarbeidspartnere, nå i april 2018. Denne typen islamister er altså våre allierte i Syria?)

Les også: Norwegian journalist Amal Wahhab’ blatant support for jihadists in Syria.

Les også: NATOs rolle omdefinert til å støtte jihadisters destabilisering av Midtøsten. Øst Ghouta.

Les også: Total scandal: The Norwegian Aid Industry only pays Al Nusra and rebel held areas in Syria.

Norsk Folkehjelp ​og Redd Barna viser til Faktisk.no undersøkelsen i oktober i fjor som dokumentasjon på at pengene kommer frem til de fattige. Men Faktisk.no var ikke i Syria, hva vi vet, de reiste aldri dit og undersøkte hvordan pengene fraktes inn i Syria og hvem som er sluttbruker. Faktisk.no har ikke dokumentert noen ting, annet enn Utenriksdepartementets lister på noen av bistandsmottakerne, andre er hemmeligholdt.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Eva Thomassen er sosiolog og krigsreporter med vekt på Syria krigen. Hun har mangeårig erfaring fra Syria, har bodd og arbeidet der, og i en årrekke reist til Syria under den pågående krigen. Hun samarbeider med en rekke av Vestens internasjonalt kjente aktivister og skriver artikler for å belyse den type fakta som skjules i vårt sensurerte mediebilde. Thomassen har i lang tid påpekt at medienarrativen vi presenteres for i Norge er svært farget av krigspropaganda og ikke i tråd med prinsippet om respekt for nasjonal suverenitet og internasjonal lov.

Det er snakk om milliarder av norske skattebetaleres penger som skufles inn i et land i borgerkrig, til støtte kun til jihadist-styrte områder.

Noen setninger går stadig igjen når Leger Uten Grenser snakker om arbeidet de driver i Syria. Det ene er at de alltid beklager seg over at de ikke får jobbe i regjeringskontrollerte områder. At myndighetene ikke gir tillatelse. Derfor gir Leger Uten Grenser kun hjelp til de som oppholder seg i områder kontrollert av terrorgrupper, eller «opposisjonsgrupper» som vi kaller dem når det passer.

Fra bussholdeplasssen i Idlib, regionen som er Syrias nye Al Qaida reir, her blir leiesoldatene som ofte betales 2-3000 USD i måneden blir mottatt av vestlige NGOér.

Det andre er at de selv ikke er på bakken, men bruker lokalansatte. Svaret på at Leger Uten Grenser ikke får tillatelse av syriske myndigheter å oppholde seg i Syria vet Leger Uten Grenser utmerket godt. Det burde ikke være et standardsvar hver gang temaet kommer opp.

Leger Uten Grenser har oppholdt seg ulovlig i Syria også før krigen begynte i 2011. Som Leger Uten Grenser selv skriver var helsevesenet i Syria av høy kvalitet før krigen i 2011. Hvorfor oppholdte Leger Uten Grenser seg ulovlig i Syria da? I Norge er det straffbart om man bryter loven for etablering av ikke godkjente sykehus. Hvorfor skulle det være annerledes i Syria?

90% av den syriske befolkningen oppholder seg i områder beskyttet av myndighetene. Det betyr at Leger Uten Grenser oppholder seg der kun de 10% av befolkningen bor. Der bor også alle terrorgruppene.

Når den syriske hæren befrir områder der 10% av befolkningen bor så må Leger Uten Grenser stikke. Hvorfor må de stikke? Fordi områdene er befridde og derfor kontrollert av syriske myndigheter som Leger Uten Grenser ikke har tillatelse til å samarbeide med.

Al Nusra Front, Al Qaida i Syria logo på White Helmets uniform. Foto: Eva Thomassen i Øst Aleppo.

Men, hvor stikker Leger Uten Grenser? Til samme områdene hvor terroristene blir busset til. Idlib. Leger Uten Grenser har stukket fra Raqqa, Øst-Aleppo og nå Øst-Ghouta. Fra Øst-Ghouta dro 40 000 terrorister og familiene deres til Iblib.

Leger Uten Grenser opplyser at de har støttet mange sykehus, helsepersonell og gitt lønn til lokale samarbeidspartnere i Øst-Ghouta. Leger Uten Grenser er ikke selv i Syria fordi det er for farlig. Hvorfor er det for farlig? Fordi der Leger Uten Grenser holder til der er det terrorgrupper som har kontroll. Men, Leger Uten Grenser stoler på at deres samarbeidspartnere har et greit forhold til terrorgruppene som kontrollerer områdene?

Leger Uten Grenser sier de kun «forhandler» med terrorgrupper – de «samarbeider» ikke. Jeg skulle gjerne ha vært en flue på veggen under slike «forhandlinger». I Øst-Aleppo var Al-Nusra Front, Al Qaida i Syria, orhandlingspartneren. Dersom Leger Uten Grenser jobbet i Øst Aleppo, var forhandlingspartneren deres Al Qaida i Syria. 

I Øst-Ghouta oppholdt det seg mange terrorgrupper, også Jaish al-islam. Hvilke av disse Leger Uten Grenser har «forhandlet» med vites ikke.

I Øst-Ghouta er det Jaish al-Islam som har hatt kontrollen Her blir terrorister fra Jaish al-Islam busset ut fra Øst-Ghouta nå i april 2018.

​Leger Uten Grenser har satt sin lit til de lokalansatte de sier de har kjent godt siden 2012.  Leger Uten Grenser anses som en pålitelig kilde, også i Syria. Mediene bruker dem. Tall på bombede sykehus, drepte, skadde, medisinmangel, matmangel osv. gjengis i mediene. Men, hvem er disse lokale samarbeidspartnerne? På forespørsel får vi ikke svar- av sikkerhetsgrunner.

Leger Uten Grenser fortalte oss at det kom ikke medisiner eller medisinsk utstyr inn i Øst-Ghouta. Sykehusene deres ble bombet. Det finnes kun 6 offentlige sykehus i Øst-Ghouta så når Leger Uten Grenser snakker om flere titalls av deres sykehus ble bombet er det pussig. Jeg spurte Leger Uten Grenser hvorfor de ikke oppga GPS-koordinater til syriske myndigheter når sykehusene dere stadig ble «bombet». Da sa de at det er ikke de som bestemmer, det er de lokalansatte…

Altså. Leger Uten Grenser har ikke kontroll på eller beslutningsråderett overfor sine lokale samarbeidspartnere…Det er spesielt, når de samtidig bruker dem i reklameøyemed og som informanter overfor de landene som bruker terrorister til å styrte Syrias lovlig valgte president..

Øst-Ghouta hadde en sivilbefolkning på ca. 180 000, ikke iberegnet terrorister og familiene deres på 40 000. 180 000 ble evakuert til regjeringskontrollerte områder. 40 000 + Leger Uten Grenser til Idlib. Der oppholder også Norsk Folkehjelp seg, Norwac, Flyktningehjelpen Kirkens Nødhjelp og Redd barna + hundrevis av NGOér fra hele verden. Alle klare til å ta imot 40 000 terrorister og familiene deres. Her var det ikke vanskelig å skille sivile fra terrorister. Ut av bussene rant det titusenvis av unge menn med gevær over skulderen.

​​Tilbake i Øst-Ghouta befant de 180 000 evakuerte seg ble forlatt av Leger Uten Grenser og alle de andre NGOéne som har oppholdt seg skjult i tunnelene under bakken. Det var kilometervis av tunneler under hele Øst-Ghouta.

Gjennom dem ble våpen, mat, medisiner og hele sykehus smuglet gjennom- til sykehus under bakken. Hva fant man under bakken? Når Øst-Ghouta ble befridd kom det for en dag hva som skulte seg i gedigne utgravde rom i tunnelene.

Det ble funnet hele sykehus, medisinlagre med medisiner og medisinsk utstyr med et innhold større enn det alle sykehus i Syria har tilsammen. Kuvøser i emballasjer. Dette var oppbevart i samme depoter som våpen. Og, mat.

Hva fortalte de 180 000 evakuerte? De fortalte at alt var forbeholdt terrorister, familiene deres og de som ble truet til å ta til våpen for å få medisinsk hjelp.

Fra bussholdeplasssen i Idlib hvor terrorister blir mottatt av NGOér som er allierte med Vesten.

Et vitne fortalte at han måtte betale for å få en hodepinetablett. Og, han måtte spørre terrorister om det. Ikke helsepersonell. Det samme var tilfelle med mat.

Hvordan kan vi stole på at det disse sier er sant og det Leger Uten Grensers lokalansatte sier er løgn? Fordi- når område etter område ble befridd ble det mulig å høre deres vitneutsagn. Vi fikk se grå, tynne utsultede og syke mennesker slepe seg gjennom de humanitære korridorene sammen med Syrias Røde halvmåne under beskyttelse av den syriske hæren og russisk militærpoliti .Funn i tunnelene vitnet om at de snakket sant.

På spørsmål til Leger Uten Grenser etter Øst-Ghouta ble befridd hvor det var blitt av deres lokalansatte de hadde hatt en godt samarbeid med siden 2012 var svaret at de visste ikke. Det Leger Uten Grenser vet er at de ikke var blant de 180 000 som ble evakuert til Damaskus. Så hvor var de? Vi skjønner det er vanskelig å svare så vi får svare for Leger Uten Grenser. De satt på bussen til Idlib, internasjonalt kjent som et Al Qaida reir i Syria.

Det vi også vet er at de lokalansatte har tatt godt vare på de 40 000 terroristene med familiene da de ankom Idlib. Ut av de flere hundre bussene kom veltrente friske krigere, mødre og barn som så sunne og friske ut. Barna var frodige og må ha fått godt stell i de 7 årene mennene deres har holdt Øst-Ghouta beleiret.

Når Leger Uten Grenser sier de beklager de ikke får mulighet til å hjelpe de andre 90% av Syrias befolkning, så burde ikke det bety at de ikke kan forholde seg til dem på annet vis.

Og, ikke minst de dødelige sanksjonene som rammer 90% av befolkningen særlig. Der Leger Uten Grenser er flyter det av melk, våpen og kuvøser​. Fra et av de underjordiske sykehusene til Leger Uten Grenser i Øst-GHouta.

På spørsmål til Leger Uten Grenser etter Øst-Ghouta ble befridd hvor det var blitt av deres lokalansatte de hadde hatt en godt samarbeid med siden 2012 var svaret at de visste ikke…Det Leger Uten Grenser vet er at de ikke var blant de 180 000 som ble evakuert til Damaskus. Så hvor var de? Vi skjønner det er vanskelig å svare så vi får svare for Leger Uten Grenser. De satt på bussen til Idlib.

Under de 6 årene øst-Ghouta var kontrollert av terrorgrupper ble 16 500 mennesker i Damaskus drept og over 30 000 skadet som livet som følge av angrep fra terrorister i Øst-Ghouta.

På spørsmål til Leger Uten Grenser om hvorfor de ikke har skreket opp om disse enorme tallene på drepte og skadde i Damaskus, var svaret at de var vanskelig å forholde seg til fordi de selv ikke hadde egne ansatte i Damaskus, der myndighetene hadde kontroll.

Tall på drepte og skadde i Damaskus har navn, alder, kjønn, type skader, altså etterprøvbare og offisiell informasjon.​

I Øst-Ghouta, derimot, hvor Leger Uten Grenser heller ikke er, der er de skråsikre på informasjonen de får.  Der stoler de på lokalansatte de ikke engang vet hvor ble av etter øst-Ghouta ble befridd. Der løgnene står i kø når sannheten kommer for en dag.

 


Share the article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com