Home » Cultural Analysis » Anti-EU partier som støtter nasjonal selvråderett hetses bredt i media. Er selvråderett og folkestyre “fienden” nå? Hanne Nabintu Herland, Herland Report

Anti-EU partier som støtter nasjonal selvråderett hetses bredt i media. Er selvråderett og folkestyre “fienden” nå? Hanne Nabintu Herland, Herland Report

Vi som er en del av den europeiske grasrotbevegelsen som opponerer seg mot statlig overformynderi, de kulturradikale elitenes kontroll over befolkningen gjennom ensrettingen i mediene og som kjemper for nasjonal suverenitet og selvråderett har gode dager nå, skriver religionshistoriker og grunnlegger av Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

Folk har vel aldri folk vært så bevisst at de utsettes for en bevisst propaganda fra bestemte økonomiske maktkonstellasjoner som har til hensikt å samle makten i hendene til de få. I USA er protestene nå massive, kun rundt 30 % av befolkningen tror at det de leser i media er sant. I Storbritannia er tallet så lavt som 24 %. 

Og mediene våre styres av nettopp disse ikke-demokratiske kreftene, dette ser vi blant annet fordi mediene kjemper med nebb og klør for de ultrarikestes økonomiske perspektiv, nå sist da anti-EU partier vant EU valgene i Europas viktigste land. I media ble dette beskrevet som aldeles skrekkelig, i de mest sjikanerende ordelag ble vi omtrent fortalt at land som hevder at nasjonal selvråderett er viktig, der befolkningen stiller seg kritisk til den arrogante Bryssel-elitens vanstyre og mangel på evne til å håndtere dagens betydelige utfordringer i Europa, disse utropes som fienden i media.

Det er temmelig utrolig: Hvis man ønsker at folket skal få bestemme i sitt eget land i Europa – altså demokrati, da er man fienden? Og det foregår en betydelig folkeoppvåkning. Bare se på Brexit, valget av Donald Trump og nå – anti-EU partienes brakseier. Jada, vi vet hva som dermed sies:

Hvis man er uenig med globalistene eller de kulturradikale, er man straks «høyreradikal», «rasist», «kristenfundamentalist», «høyreekstrem», «ytre venstre», «venstreekstrem», man er «nazist», man er «fascist», «homofob», «kvinnefiendtlig», «islamofob», «intolerant», «sinnsyk», «gammeldags» og så videre.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen på YouTube som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com

En av årsakene til den lave tiltroen til mediene er at disse sakte har redusert sin egen betydning fra å være mer objektive informasjonskanaler til å bli de reneste PR byråer, propagandakanaler og godt betalte kommunikasjonsstrateger for den globalistisk-økonomiske eliten. For den grovkapitalistiske, globalistiske eliten som blant annet har temmelig god kontroll over det amerikanske “demokratiet” er nettopp avhengig av åpne grenser, slik at fri handelsflyt uten ansvar i noe land gjør at man både slipper å betale skatt til landene.

Samtidig – på grunn av illegal innvandring kan man presse lønningene ned og skaffe seg nærmest slavelignende lavtlønnet arbeid. Elitene skåler i Davos, mens folket har blitt servert Hollywood, fordummende reality TV og billige VG artikler som gjør at mange ikke får med seg hva som egentlig skjer.

Elitemedienes makt og den bevisste styringen av offentlig debatt har foregått i årtier, men har neppe vært så avslørt som nå. La meg fra et fugleperspektiv foreta en generalisert trendanalyse, for å vise de store trekkene i utviklingen. Her har jeg valgt å fokusere på enkelte tema som kan forklare i grove trekk hvordan vi har havnet i en situasjon der det tidligere så frihetselskende Vesten nå ligner mer og mer på det gamle Sovjetunionen.

Vi har havnet i en situasjon der globaliseringen, fra rundt 1987 har ført til at rundt 60 personer nå eier over 50 % av verdens verdier, ifølge Oxfam. Vi fikk høre at globalisering skulle føre til jevnere fordeling av godene, men det stikk motsatte har skjedd. Over 90 % av de amerikanske medier eies av kun 6 bedrifter, som sitter i hverandres styrer og også kontrollerer våpenindustrien, legemiddelindustrien og så videre.

Og mediene våre styres av nettopp disse ikke-demokratiske kreftene, dette ser vi blant annet fordi media kjemper med nebb og klør for de ultrarikestes perspektiv i verden, at de skal få sin vilje og tjene mest mulig penger på bekostning av folk flest. Og nettopp dette forstår folk nå – og orker ikke å lese aviser lenger. De vet at media er elitenes talerør. Til og med Gro Harlem Brundtland sa det rett ut nå nylig, at “vi” mister styringen på hva “folket blir fortalt”. Og mediene går som kjent i flokk og taler i takt, skriver den ene ledende kommentatoren om et tema kan du omtrent være sikker på at alle de andre skriver omtrent det samme.

Dette så vi blant annet tydelig nå da anti-EU partier vant EU valgene i Europas viktigste land. I media ble dette beskrevet som aldeles skrekkelig, i de mest sjikanerende ordelag ble vi omtrent fortalt at land som hevder at nasjonal selvråderett er viktig, der befolkningen stiller seg kritisk til den arrogante Bryssel-elitens vanstyre og mangel på evne til å håndtere dagens betydelige utfordringer i Europa, disse utropes som fienden i media.

For dette er en villet utvikling og de intolerante, progressive elitenes maktmiddel for å brekke ryggen på det tradisjonelle verdigrunnlaget i Vesten, troen på nasjonalstaten, respekten for individets frihet. Kirsten Powers, som selv tilhører venstresiden i USA, påpeker i The Silencing. How the Left is Killing Free Speech at den progressive strategien er å terrorisere, demonisere og sverte mennesker som motsier dem, for å radikalt endre hele Vestens verdifundament.

Poenget er å skremme vettet av majoriteten, tyrannisere, forvrenge budskapet til, feilsitere og mobbe bevisst de som ytrer motstand mot det religionsfientlige og radikalt liberale samfunnsreformene. Det er ikke måte på hvor mye hets og løgn, ondt snakk og forvrenging av budskap man utsettes for i et land som Norge, bare se på meg. Det er helt utrolig hvor mye løgn som har stått i aviser der det sies at Herland har sagt “ditt eller datt” og så er det blank løgn for å sverte meg som kulturkonservativ, anti-krigsmotstander som kjemper for internasjonal solidaritet. Nå sist i Dagbladet der en eller annen skulle ha det til at jeg av en eller annen grunn var imot muslimer i Norge. Les påstandene og mitt tilsvar i Dagbladet her.

Herbert Marcuse, 1968er studentrevolusjonens far uttrykte åpenlyst i A critique of pure tolerance at det kulturradikale opprør var avhengig av å undertrykke friheten og begrense ytringsfriheten for enkelte grupper i samfunnet for å lykkes. Borgerskapet, de kristne og de såkalt konservative ble «fienden» som skulle angripes. Og ikke minst kirken.

Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet.

De progressive snakket om ytringsfrihet, men praktiserte det stikk motsatte – man ga ytringsretten og respekten til kun noen få, ønskede grupper, de man ville skulle overta makten på bekostning av majoritetens oppfatning. Avisenes og TV medienes debattfora er et eksempel, man slipper kun til enkelte motstemmer for deretter å overdøve disse med ekstremliberale stemmer, og slik kan man hevde at «vi hadde jo en åpen debatt», men alle vet jo nå at den er omtrent 100 % styrt i en bestemt politisk retning.

SUBSCRIBE TO THE HERLAND REPORT YOUTUBE CHANNEL and be the first to watch the shows with leading intellectuals, bestselling authors and activists.

Bare se på NRK, som sluker milliarder i stønad fra skattebetalerne årlig for å overleve – stønader som nå er opprettet som en egen skatt som ingen slipper unna enten du ser på NRK eller ikke.

Det er fra denne stemplingsstrategien vi har fått alle former for kulturadikale skjellsord som vi kjenner så godt fra det samlede mediekorps: Hvis man er uenig med globalistene eller de kulturradikale, er man straks, som sagt, «høyreradikal», «rasist», «kristenfundamentalist», «høyreekstrem», «ytre venstre», «venstreekstrem», man er «nazist», man er «facist», «homofob», «kvinnefiendtlig», «islamofob», «intolerant», «sinnsyk», «gammeldags» og så videre.

I USA samarbeider vi på Herland Report med en rekke ledende afro-amerikanere. Det er faktisk ganske komisk. De anklages for å være «rasister mot svarte», «høyreekstreme som er imot mennesker med mørk hud» og så har de mørk hud selv.

Det samme gjelder homofile konservative som rasende anklages for å være «homofobe» og så videre. En homofil er altså «homofob» hvis han er konservativ, men ikke hvis han politisk sympatiserer med den kulturradikale og superliberale fløyen.

Stemplingen går over alle støvleskaft og det spiller ingen rolle om det som sies er sant eller ei, det gjelder bare å sjikanere på grovest mulig måte. Hvilket tyranni vi lever i! Så det er mer enn god grunn til å glede seg over anti-EU partienes seier over hele Europa.

 

TUSENVIS ABONNERER PÅ VÅRT UKENTLIGE NYHETSBREV. Vær en av dem og DEL artiklene! Da unngår du å bli rammet av Facebook, Google sensuren og er sikker på at du får se artiklene vi publiserer og tilgang til informasjonen. DEL i sosiale medier!
Herland Report YouTube banner

Check Also

Nancy Pelosi is the rudest female in America DailyNewsMax-donald-Trump-state-of-the-union-pelosi

Medieledere sitter fast i 1968, evner ikke analysere nåtiden #Trump #Brexit #EU

Herland Report: Medieledere sitter fast i 1968, evner ikke analysere nåtiden: Donald Trump’s State of …

Hanne Nabintu Herland in L'Indro Hanne HErland

Cultural Fatigue and Depression characterize the West, WND

  Hanne Nabintu Herland: Depression characterize the West: An underlying sorrow weights down the Western …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close