Er muslimer blitt de nye «jøder» som alltid føler seg fornærmet, tilsidesatt med endeløse krav om særrettigheter? Dr. Trond Ali Linstad, Herland Report

Jøder – slett ikke alle – har gjennom historien opparbeidet en holdning av å være uberettiget forulempet, fornærmet, tilsidesatt og diskriminert. Og har stilt krav om særrettigheter.

De skal bli tatt spesielt hensyn til, med krav om forståelse for sine selvdefinerte behov, på siden av andre folk, som de ofte har stilt seg utenfor. Slik det er for eksempel i Palestina, skriver muslimsk lege, Trond Ali Linstad på Herland Report.

Nå ser jeg muslimer i ferd med det samme. De er forulempet, fornærmet og tilsidesatt, anser de, og mener seg i behov av særegne tiltak. Majoriteter behandler dem “ikke pent”. De er også blitt rammet av terror.

Muslimer bør (som «jøder») skjerpe seg, i stedet for å være indignerte; kreve spesiell forståelse og særhensyn. De kan ha noe å rydde opp i selv, i tanker og holdninger. Og noe å hente fram igjen, kan en si: egentlig islam.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

About the author

Trond Ali Linstad er norsk lege og muslim. Han er daglig leder av Urtehagen Stiftelse og har arbeidet som frivillig lege i palestinske flyktningeleirer i Midtøsten og har ledet solidaritetsarbeid for Palestina i Norge.

Terror

Muslimer har i årevis selv stått for den verste terror (jfr. IS). Bør muslimer ta selvkritikk? Jeg kjøpte nylig i en av Oslos største moskéer, en lærebok i terror – begrunnet i muslimske skrifter. I moskéen ligger den til salgs.

Muslimer bør (som «jøder») skjerpe seg, i stedet for å være indignerte; kreve spesiell forståelse og særhensyn. De kan ha noe å rydde opp i selv, i tanker og holdninger. Og noe å hente fram igjen, kan en si: egentlig islam.

Sekter

«Splitt dere ikke i sekter», sier Koranen. Muslimer – de fleste av dem – hører til i sekter; det gjenspeiles i deres tenkning. Jeg var en gang i en moské og ba (gjorde salah) – men holdt visst hendene under bønnen på en måte som de ikke likte i den moskéen. Etter bønnen kom imamen til meg og sa at jeg nok kom til helvete.

Formelle, ytre ting preger de fleste muslimer i dag. Imamer forteller at kvinner må gå med skaut; litt skjegg for menn er fint å ha; bukser bør rekke nedenfor anklene; man bør hilse på tradisjonell måte, og helst ikke ta kvinner i hånden, sier noen. Muslimer skal ha rett til tid for bønn på jobben, helst bønnerom på universitet og skoler og gjerne også på kjøpesentre, som avveksling når de haster gjennom glitrende markedsplasser for sine materielle kjøp – i samsvar med de ytre former.

Kulturell identitet

Det er kulturell identitet de tar vare på – farget av en gruppe eller sekt med bakgrunn i et opphavsland: Pakistan, Somalia, Tyrkia eller et arabisk land. De har holdninger derfra, og forventer respekt for dem – hvilket kan være naturlig. Men respekt må gå begge veier; de er i et land med en annen majoritet, og normer og regler som gjelder; uttrykt i det landets kultur.

De vil framheve egen tradisjon, nesten likestilt med majoriteten: anført er multikulturalisme. Det gjelder de ytre former: tradisjoner, klær, mat, rutiner, moskéer, bønnetider, høytider og annet; for deres identitet er knyttet til det, med sine særegen trekk.

Muslimer

Men burde ikke muslimer være – muslimer? Legge bort tomme ytre skall og søke til Koranen, for å identifisere seg med det budskap og fremme de verdier som er åpenbart der.

Den tradisjonelle kultur som de vil bibeholde, bringer få sannheter i tiden, den er en lite bærbar kultur som noen vil anse i forfall.

Muslimer og jøder krever særrettigheter, mener seg uberettiget behandlet, oppfatter seg på siden av flertallet med identitet sprunget ut av kulturen til en nasjonal, religiøs eller etnisk «klan». For jøder: eksklusiv forrang.

Islamofobi blir resultatet når muslimer presser fram kultur og ytre former, og indre verdier mangler. Jøder insisterer på særegenheter, med rettigheter på bekostning av andre; antisemittisme kalles motstand.

Hva med å høre til i et større fellesskap? Dette som et forslag.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them:

Bestselling author, Hanne Herland new book New Left Tyranny

Check Also

Ny bok ute i USA "New Left Tyranny" om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet: Hanne Nabintu Herland

Ny bok ute i USA “New Left Tyranny” om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet – Hanne Nabintu

  Herland Report: Ny bok ute i USA og i 60 land internasjonalt fra bestselgende …

Corona shutdown came due to blind trust in WHO, Imperial Report predicting millions dead and were wrong: AP

Western leaders try to hide it: Corona shutdown came due to blind trust in WHO, Imperial Report predicting millions dead

    Herland Report: Hanne Nabintu Herland at WND: Corona shutdown came due to blind …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close