Hør Herlands Youtube tale: EUROPA I FRITT FORFALL OG POLITIKERNE OG MEDIA STIKKER HODET I SANDEN – PDK konferansen

Europas hovedproblem er at vi har politikere som stikker hodet i sanden, er ute etter stemmekveg og mele sin egen personlige politiske karriere heller enn å ta ansvar og foreta de endringer som er nødvendig for at landet skal blomstre.
Vi mangler gode, sterke og visjonære ledere. Det er betydelige svakheter ved vårt politiske system, som gjør at folk som aldri skulle vært i politikken dominerer mediene med tåkeprat og ansvarsløst babbel som virker direkte anti-demokratisk på utviklingen.
Befolkningens ønsker blir ikke imøtekommet, og folket foraktes og betegnes av medieelitene som “grums”. Den manglende respekten for folkets røst er blant de anti-demokratiske tendensene som i dag preger Norge.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

                          Dagens europeiske politikere tar ikke opp de nødvendige problemstillingene og motarbeider ikke tilstrekkelig de destruktive tendensene som nå får herje fritt i våre land der folkegruppe reiser seg mot folkegruppe. Vi har Europas dårligste veinett, men et Storting som ikke ønsker å forbedre noe som helst i landet vårt.
                           Albania og Romania har langt bedre veinett enn oss. Milliardene flyter ut av Norge til ulike tiltak som Clinton Foundation og andre internasjonale mafia og kartellbevegelser, mens fyrene våre og de nasjonale landemerkene langs kysten forfaller uten at Riksantikvar eller andre tar tak i forfallet. Avisene klager på søppel i Geiranger mens virkeligheten er at vi nesten ikke gidder å sette ut søppelbøtter i landet vårt.
 
                           Jeg har reist rundt i Norge denne sommeren og betraktet forfallet med egne øyne. Det er et skrekkinngytende forvarsel for neste generasjon hvis vi ikke får inn andre politiske eliter i landet vårt som har myndighet til å gjennomføre det nødvendige.

                              Hør talen fra årets PDK konferanse: “Vi gått fra å ha et mer folkestyrt politisk system der medienes ideal var å levere objektiv informasjon og presentere flere sider av en sak, til å få en oligarkisk, autoritær struktur der et fåtall i den økonomiske verdenseliten nå styrer i Vesten. Den samme eliten eier i stor grad avisene og dermed bestemmer hva som skrives i disse. Over 90 % av USAs medier eies nå av 6 mediebedrifter, der disse også sitter i hverandres styrer. Konsolideringen mot et vestlig mediemonopol har vært enorm og norsk presse, spesielt utensikspolitisk, består i stor grad av oversatte artikler fra amerikansk presse og nyhetsbyråer.

Problemet er at folkets røst ikke lenger tillegges den samme vekt. Skillet mellom hva vanlige mennesker mener og hva vi leser om i de politisk-korrekte medier er nå så stor at vi har utviklet parallelle virkeligheter, ikke bare i innvandringsdebatten som nå er fullstendig forsteinet, men mellom folket og medieelitene, mellom hvordan befolkningen oppfatter samfunnsutviklingen og hvordan media beskriver verden.” 

Hør talen ved årets PDK konferanse i sin helhet nedenfor. Produsert av ConCerva.

Bestselling author, Hanne Herland new book New Left Tyranny

Check Also

Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang Hanne Herland Report

Selve panikken over Corona største årsak til massiv økonomisk nedgang, statsministeren ansvarlig

  Herland Report:  Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk …

Lars Rønbeck Hanne Nabintu Herland Report

Vi trenger systemskifte fra partidiktatur mot direktedemokrati

  Herland Report: Partidiktatur: Parlamentarismen innebærer at befolkningen frasier seg retten til å styre sin …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close