Home » Current Affairs » God Jul: Vi minnes mannen som er verdens mest berømte personlighet, Jesus Kristus – Herland Report
Herland Report Newsletter

God Jul: Vi minnes mannen som er verdens mest berømte personlighet, Jesus Kristus – Herland Report

Like and Share!

Vi minnes en av verdenshistoriens mest bemerkelsesverdige merkedager når vi minnes Jesus Kristus’ fødsel i Betlehem, mannen som er verdens mest kjente og berømte personlighet.

Hans liv var på mange nivåer helt usedvanlig. Han ble født blant de fattige, men hadde rike og mektige venner mens han levde; han omgikk gjerne mennesker som andre så ned på og ble kritisert og direkte hatet av datidens religiøse ledere som ikke kunne forstå hvorfor han var så populær.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

 

Han forsvarte kvinner og beskyttet barn, men ble sveket av sine nærmeste da striden rundt hans person ble for hard.

Jesus behandlet alle mennesker med en genuin og nytenkende respekt som innebar den spektakulære og frigjørende tanken om tilgivelse. De idealer han formulerte ble en oppskrift på hvordan vår kompliserte verden kan håndteres på en slik måte at mennesket erfarer indre harmoni og balanse. Han er Gud Skaperens sønn og viser oss dermed Guds natur og tankesett.

Jesus skapte grobunn for en ny forståelse for åndelige og etiske prinsipper som i dag gir eksistensielle svar og preger både verdens største religion med 2.3 milliarder tilhengere, men også andre religioner, humanismen og vestlige tankestrømninger som har sin opprinnelse i de radikale tankene om likeverd som Jesus så revolusjonært forkynte. Hans liv, med fokus på godhet overfor alle uansett klassetilhørighet, posisjon i samfunnet eller religiøs overbevisning, åpnet for en ny forståelse for hvilke dyp som ligger i betegnelsen menneskeverdighet. 

En slik person er definitivt verdt å minnes. Derfor feirer vi jul.

 

 


Like and Share!

Check Also

Jurgen Habeman THoughtCo Herland Report

Famous atheist fights for Christian ethics, Jürgen Habermas – Nabintu, WND

Like and Share!Sunday on Herland Report: What happens when a leading, atheist thinker changes his …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close