Hele Russia Gate og “russisk innblanding” var bygget på løgn, Oslo Symposium grunnlegger Bjarte Ystebø, Herland Report

Alt var bygget på løgn… I helgen kom konklusjonen på etterforskningen som har pågått i nesten to år, der president Donald Trump har vært mistenkt for å være en russisk agent. Alt var bygget på løgn, skriver grunnlegger for Oslo Symposium, Bjarte Ystebø på Herland Report.

Bjarte Ystebø er redaktør i avisen Norge I dag og nylig i media på grunn av Oslo Symposium 2019 konferansen, der konservative fra hele landet møtes. Konferansen ble betegnet som svært viktig av Morgenbladet og andre, avisen Vårt Land mener åpenbart at konferansen er så toneangivende at Hanne Nabintu Herland ble nektet å publisere sin tales innhold på Verdidebatt, med trusler om å bli utestengt fra Vårt Lands nettforum. Taler ved nasjonale konferanser nektes publisert, vi kan anta av frykt for at Vårt Lands lesere skal få tilgang til opplysende materiale. Det kan trygt sies at Bjarte Ystebø lykkes godt med sitt meningsprosjekt Oslo Symposium, som i år ble holdt for femte gang.

Det startet med en uverifisert rapport fra den britiske spionen Christopher Steele, som var kjøpt og betalt av Hillary Clinton og det demokratiske partiet. Rapporten bygget på en rekke anonyme kilder og konkluderte med at det fantes en «velutviklet konspirasjon av samarbeid» mellom Trump, hans medarbeidere og Kreml.

Det viste seg at rapporten var en eneste stor løgn, og at Christopher Steel var svært oppsatt på å stanse Donald Trump. Men rapporten ble brukt til å få en rettstillatelse til å gjennomføre skjulte avlytting av medlemmer av Trumps stab.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Deretter ble den tidligere FBI-direktøren Bob Mueller satt til å etterforske presidenten og hans stab, for anklagene om samarbeid med Russland. Han satte sammen et team av «sinte demokrater», som Donald Trump har kalt dem.

Flere av dem som har ledet etterforskningen av Trump har gitt penger til Hillary Clinton og andre demokratiske kandidater. Etter 22 måneder og over 200 millioner kroner i etterforskningskostnader klarte ikke etterforskerne å finne bevis på anklagene.

Det er ikke fordi de ikke har vært grundige nok. Det er ikke fordi de ikke har hatt nok tid. Og det er så visst ikke fordi de ikke ville finne noe. Avsløringene av kommunikasjon mellom ledende personer i Russland-etterforskningen viser at de var nærmest besatt av å finne noe å felle presidenten på.

Søndag offentliggjorde justisministeren konklusjonene fra rapporten, og disse sier med tydelighet at det ikke finnes bevis som underbygger anklagen.

Det er fordi det hele bygget på en løgnaktig rapport skrevet av en Trump-fiende. Rapporten ble misbrukt til å skape en vidløftig etterforskning, men denne renvasket presidenten. Neppe det resultatet de hadde sett for seg.

Tilbake står en splittet befolkning. Den ene halvparten har fått tutet ørene fulle av konspirasjonsteorier mot Trump fra en gang så respekterte CNN og like mye fra konkurrenten MSNBC. De tror fortsatt at Trump samarbeidet med russerne for å vinne presidentvalget i 2016. Det tar tid å avlære indoktrinering, bare spør russerne.

Den andre halvparten står fullstendig uten tillit til helt vitale institusjoner i det amerikanske demokratiet, som FBI, kongressen, domstolene og ikke minst pressen. Det er vanskelig for å finne sterke nok ord for å beskrive hvor skadelig denne Russland-fadesen er for det amerikanske samfunnet.

Det brukes veldig store ord om hvor farlig den amerikanske presidenten er. Det er kanskje grunn til å spørre om ikke de som er på den andre siden i amerikansk politikk viser en hensynsløshet, uærlighet og forakt for grunnleggende demokratiske spilleregler som er vel så farlig. 

TUSENVIS ABONNERER PÅ VÅRT UKENTLIGE NYHETSBREV. Følg trenden og vær en av dem!

VIKING TV series with Herland Report on YouTube

Check Also

Billionaires fortunes skyrocket since Covid-19: Western billionaire control of democracies - Bill Gates: Getty Herland Report

Billionaires fortunes skyrocket since Covid-19 Corona pandemic began, no more Democracy

  Consortium News: Billionaires in the U.S. have seen their fortunes skyrocket since the Covid-19 …

Black Lives Matter anarchy riots will reelect Law and Order Trump: White Lives Matter USA today

Black Lives Matter anarchy riots will produce the reelection of Law and Order Trump

  Herland Report: Hanne Nabintu Herland: Black Lives Matter anarchy riots will reelect Law and …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close