Home » Current Affairs » NY BOK: Krigens arvinger. Motstandsheltenes etterkommere forteller – Nanna Segelcke
Herland Report Paul Craig Roberts quote ad
Krigens arvinger Nanna Segelcke sepia portrett snitt HErland Report

NY BOK: Krigens arvinger. Motstandsheltenes etterkommere forteller – Nanna Segelcke

Share it!

Herland Report:  Krigens Arvinger av Nanna Segelcke seiler opp til å bli årets beste julegave med deltagere som Kristin Skogen Lund, Marianne Bratteli, Nicolai Nansen, Helge Hjort, Mette Manus og Tomm Berntsen.

“Tidlig oppfattet mitt barnesinn at denne verden ar en grufull bakside,” skriver datter av Trygve Bratteli, Marianne Bratteli. “Det var som om lukten av krutt og skrikene etter mishandlede og døde mennesker nådde helt inn i barnekammerset.” Krigens Arvinger Nanna Segelcke Front Page Herland Report

I Krigens arvinger har forfatter og redaktør, Nanna Segelcke invitert etterkommerne til flere av våre aller største krigshelter til å fortelle om sine nære slektningers erfaringer fra krigsårene.

Segelcke har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo. Dette er hennes femte bok. Hun er selv en krigens arving.

Dette er historier om enkeltmennesker som i ung alder utviste ufattelig heltemot, handlekraft og viljestyrke, men også humanisme og evne til å stå imot ekstrem ondskap – enten de var i Hjemmefrontens Milorg, Osvald, Pelle eller Kompani Linges Oslogjengen.

Deltagerne er: Odd Nicolai Nansen, Kristin Skogen Lund, Mette Manus, Marianne Bratteli, Leif Tronstad, Helge Hjort, Axel Scheel, Elisabeth Vislie, Trym Staal Eggen, Tomm Berntsen, Elisabeth Gjems Egge, Kari Evang, Jan Skaalebraaten og Kirsten Kokkin.

Hva gjorde krigserfaringene med dem og hvordan levde de videre med erfaringene og historiene fra krigen?

I denne boka får vi sjeldne innblikk i både kjente og ukjente historier om dramatiske begivenheter under krigen.

Nettopp fordi de er fortalt fra en annen synsvinkel/et annet perspektiv, får leseren innsyn i hvordan enkeltmenneskers personlige historier griper inn i de store, politiske felles fortellingene om Norge i krig. Boken er publisert hos Gloria Forlag.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Krigens arvinger Nanna Segelcke sepia portrett snitt HErland Report.jpg
Forfatter og redaktør, Nanna Segelcke er utdannet ved Universitetet i Oslo. Dette er hennes femte bok.

 

Krigens Arvinger. Motstandsheltenes etterkommere forteller gir plass til stemmer fra mennesker som har det til felles at de har en familiearv fra krigen. Hvordan den har preget dem, og hvordan det har vært å bære den familiearven, varierer, skriver Hans-Jørgen Wallin Weihe og Marie Smith-Solbakken i forordet.

Det er mange og forskjellige stemmer. Noen er sterke i sin kritikk. Her kommer det hudløs, harmdirrende indignasjon over opplevde urettferdigheter. Andre er først og fremst formidlere av alle de utfordringer livet gir. For å bruke en term fra musikk og litteratur: Det er en polyfoni.

Det er mange stemmer som fremføres samtidig, og uten at noen er viktigere enn andre. Noen har kjente navn, og andre vil for mange av dagens lesere være ukjente. Ikke desto mindre har de hatt familiemedlemmer som en gang var kjente i motstandskampen og de fem mørke årene vårt land var okkupert.

Krigens-arvinger-Nanna Segelck Herland Report

Redaktøren, Nanna Segelcke, har valgt ut fortellingene, og hun har hatt stor respekt for forskjellighet og hva den enkelte vil vektlegge. De er ikke valgt fordi de er profesjonelle historikere, men fordi de har en helt spesiell og personlig historie å fortelle.

Mange av dem som var med under krigen, er døde, men deres barn og barnebarn har levd liv som har med seg en arv fra en krig som i noen tilfeller var over lenge før de selv ble født.

Boken gir et glimt inn i noe som har preget familier, lokalmiljø og vår nasjon. Som historikere håper vi boken vil inspirere til å lytte til historier fra andre som kan fortelle. Vi takker dem som har delt sine historier, og håper at også andre vil komme frem.

Kjøp boken her, antagelig årets beste bok og en fantastisk julegave.

Krigens-arvinger-Nanna-Segelcke-Herland Report

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:

Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

 Nanna Segelcke Krigens Arvinger Herland Report

Check Also

Holocaust-Momorial-75-years-Israel

World Holocaust Forum: Holocaust was Jewish and Universal Tragedy – Prince Of Wales

Share it!  Herland Report: The president of the Russian Federation, Vladimir Putin, US vice president …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close