Home » Current Affairs » Hvorfor skjules faren ved mobilstråling, elektromagnetisk stråling koblet mot kreft? Einar Flydal, Herland Report TV
Follow Herland Report TV Hanne Nabintu

Hvorfor skjules faren ved mobilstråling, elektromagnetisk stråling koblet mot kreft? Einar Flydal, Herland Report TV

Like and Share!

Herland Report TV: Hvor objektiv er forskningen egentlig? Hvor mye påvirkes forskningsresultatene av hvem som finansierer forskningen? Hvor tett er koblingen mellom markedsinteresser og forskningsrapporter slik at viktige funn om faren for kreft ved elektromagnetisk stråling skjules?

“Helserisikoen ved mobilbruk og elektromagnetisk stråling burde vært diskutert mye mer,” sier samfunnsviter, pensjonert forsker og rådgiver hos Telenor og universitetslektor ved NTNU, Einar Flydal i dette første programmet med forskeren på Herland Report TV.

Følg hans artikler på Einar Flydals egen blogg.

“Det er slett ikke slik myndighetene sier at det ikke er påvist funn som viser koblingen mellom elektromagnetisk stråling og kreft. Det sier myndighetene og Strålevernet ganske enkelt fordi de ikke selv undersøker farene. De henter sine kunnskaper fra noen utvalg som er så skjeve som Titanic. Ganske enkelt.”

LES OGSÅ OM FLYDALS PROGRAM 2 I SERIEN, Herland Report TV: Trådløsindustrien er mye større enn legemiddelbransjen, forskningen finansieres mye nettopp av kapitalinteressene, Einar Flydal.

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

 

Einar Flydal forklarer: “Det var da jeg jobbet mange år i Telenor, også som rådgiver i konsernstadiet at jeg begynte å oppdage at det var et eller annet som ikke helt stemte når det gjaldt hvordan helserisikoen fremstilles ved elektromagnetisk stråling generelt, men først og fremst mikrobølgestråling, altså slik vi bruker til moderne massekommunikasjon.”

“En WHO rapport som ble offentliggjort internasjonalt, gjaldt temaet «Sannsynligheten for kreft knyttet til det å bruke mobiltelefoner». Man fant ingenting, mente en del av forskerne, men andre mente at her fant man absolutt noe. Det var en stor internasjonal sak. Jeg begynte å grave litt i den og så at det man hadde publisert som lå bak konklusjonen om at man ikke fant noe kobling mellom mobil og kreft, hadde det blitt gjort en oppsummering slik at man hvisket ut de store funnene. Og slik valgte man å publisere det.”

“Et halvt år senere publiserte man dataene som lå bak og da kunne enhver som satte seg inn i dette se at det var en klar og tydelig sammenheng. Funnet var altså blitt hvisket ut. Denne store rapporten ble brukt for det den var verdt, til nettopp å hevde at det ikke fantes noen konsekvenser.”

“Da ble jeg veldig nysgjerrig og både det og andre ting gjorde at jeg fant ut at jeg skulle gå av med førtidspensjon da jeg var 62. Dermed hadde jeg fått en gavepakke hvor jeg kunne begynne å grave meg ned i årene som kom inn i dette temaet. Det gjorde jeg.”

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER. Follow the trend and be one of them:


Like and Share!
The Culture War Hanne Nabintu Herland banner

Check Also

ABC Syria scam 2019 Herland Report

#FakeNews: ABC airs US machine gun show as “Turkish bombing of Kurdish civilians” #Syria

Like and Share!Herland Report: Honesty in journalism is hard to find nowadays. The stories of …

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close