Home » Current Affairs » Vår tids svøpe: Den sosialistiske rasismen umyndiggjør fremmedkulturelle – Hanne Nabintu Herland

Vår tids svøpe: Den sosialistiske rasismen umyndiggjør fremmedkulturelle – Hanne Nabintu Herland

En av de alvorligste effektene av multikulturalismen, den europeiske raseteorien som skiller skarpt mellom etniske identiteter og aktivt stakkarsliggjør fremmedkulturelle som man automatisk mener at det er “synd på”, er at den bidrar til utviklingen av parallelle virkeligheter der muslimer og andre ikke-vestlige utgjør isolerte enklaver på kant med majoriteten. (Foto: Illustrasjon)

Subscribe to Herland Report TV

Dette fremmer i neste rekke bitterhet, da man heller ikke skiller mellom lovlydige “utlendinger” og lovbrytende “utlendinger”. Samtlige havner i samme bås, og dømmes av noen – eller unnskyldes av andre slik at man ikke krever ansvarlighet i samfunnsfellesskapet – begge deler basert på etnisk tilhørighet.

Dermed oppstår det fenomen at ikke-vestlige innflyttere svartmales, samme hva de gjør eller hvordan de lever i det nye landet. Både de som såkalt «lever på trygd» og de som arbeider hardt, betaler skatt og innordner seg under norske lover og regler utsettes urettmessig for den samme raseorienterte stigmatiseringen.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com
Bestselgende forfatter, Hanne Herland. Foto: Steffen Aaland.

På samme måte behandles “etnisk norske” som en slags frikjent kategori, igjen basert på etnisitet. Kampen mellom “det gode og det onde” ender paradoksalt nok opp i en etnisk orientert kamp mellom “hvite europeere” og “mørke innflyttere”.

Venstresiden preges betydelig av denne formen for rasisme, da uttrykt gjennom kroniske angrep mot “etnisk norske”, mens man praktiserer en medieteknikk der man aktivt unnlater å kreve ansvarlighet av ikke-vestlige innflyttere på samme måte som etnisk norske.

Ett blant mange eksempler er Benjamin Hermansen saken, der man rettmessig i mediene fordømte drapet, mens man knapt nevnte drapssaken der en “etnisk norsk gutt” ble drept av såkalte “utlendinger”. Sistnevnte sak – og en lang rekke tilsvarende saker – var ikke viktig å snakke om, mens Hermansen saken, som sagt rettmessig, fikk betydelig mediedekning.

Den sosialistiske rasismen har pågått i årtier og aktivt bidra til å ødelegge den nasjonale samhørigheten i Norge. Fokuset på etnisitet heller enn nasjonal identitet, uavhengig av etnisk opprinnelse, har ført til dagens situasjon som preges av alvorlige parallelle virkeligheter.

De ledende medienes rolle har blitt å dekke over dette problemet, heller enn å belyse det for å løse utfordringene, med Aftenposten i spissen.

Det forkvaklede systemet er et resultat av multikulturalismens fokus på etnisk tilhørighet som kvalifikasjonskrav for hvordan en person skal behandles i samfunnet, og er muliggjort gjennom implementeringen av den sosialistiske rasismen, en tankegang som kronisk umyndiggjør fremmedkulturelle og ikke setter samme krav til disse som til etnisk norske.

Hele Europa lider nå av denne typen grov rasisme og forskjellsbehandling basert på etnisk tilhørighet, som bidrar til å ødelegge land etter land.

 

I bunnen for denne typen etnisk orientert tenkning ligger sosialdarwinismens grove rasisme. Den baserer seg på en forestilling om at vestlige samfunn i stor grad kan anses som «utviklet» eller «avansert», mens andre samfunn eller kulturer ble regnet som «tilbakestående» eller «uintelligente».

Her finner vi kimen til det jeg har betegnet som “den sosialistiske rasismen”, les for øvrig Aftenpostens notoriske intervju med meg om dette – et intervju som skapte så store bølger at avisen nærmest måtte be om unnskyldning for å ha trykket intervjuet i sin tid, ettersom uttrykket “den sosialistiske rasismen” fornærmet de rådende makteliter i Norge som nettopp i årtier har fremmet denne typen grov rasistisk tenkning og skilledeling mellom “utlendinger” og “etnisk norske”.

Den multikulturalistisk tenkning baserer seg på tanken om at det alltid er «synd på mennesker» med mørkere hudfarge. Det er en ren sosialdarwinistisk tanke om at disse kommer fra «uopplyste, laverestående folkeslag» – og at man dermed ikke kan forvente ansvarlighet i samfunnet. Denne tankegangen innebærer en ovenfra-og-nedad holdning som viser grov disrespekt for mennesker fra andre land. Og i bunnen ligger sosialdarwinismens tanke om at Europa er øverst på enhver rangstige, og at alle andre bør «bli som oss».

Dermed har vi fenomenet som er så kjent i land som Norge, at ikke-vestlige innvandrere loses temmelig lemfeldig inn i en underklassetilværelse på trygd, heller enn at deltagelse i arbeidslivet og lønnet arbeid kreves som forutsetning for tildeling av oppholdstillatelse. Årsakene er sammensatte, men den negative spiralen rammer alle, både de oppriktige innflytterne som ønsker å arbeide hardt for å delta i velferdsøkningen og de som utnytter stønadssystemet. Etniske nordmenn reagerer med et tiltagende raseri på det de oppfatter som utnytting av velferdsgodene.

Apartheid-tendensene til et skille mellom etnisk norske og ikke-vestlige er ikke minst synlig i den betydelige fraflyttingen av etnisk norske fra Groruddalen i Oslo. Dette er en direkte konsekvens av den mislykkede integreringspolitikken og uttrykker den manglende respekt for ikke-vestlige innflyttere som gjennomsyrer det norske samfunnet.

Norge fremstår i dag som et etnisk segregert klassesamfunn. Kløften mellom politikernes måte å snakke om integrering på og vanlige folks reaksjoner og erfaringer er to forskjellige parallelle verdener. Medienes ensidige dyrking av de politiske elitenes perspektiver bidrar dermed til å øke problemene.

Landet har utviklet seg til å bli et knallhardt rasesamfunn der etnisk opprinnelse er et viktigere signal enn den utdannelse, kunnskap og kompetanse som individet har. De dyktigeste “utlendinger” jobber som taxi sjåfører og får ikke jobb andre steder – igjen basert på etnisk tilhørighet?

Udugelige taxisjåfører som lukter svette, er frekke og krever av kunden at kunden skal forklare veien dit man skal, får heller ikke sparken – igjen basert på en rasistisk praksis av at man ikke kan forvente at en “mørkhudet taxisjåfør” kan veien til destinasjonen. Alle vet dette. I Oslo får ikke drosjeselskapene lov til å sparke udugelige ansatte, det har kommet som direktiv fra politiske myndigheter.Han må “hjelpes og unnskyldes” uten krav til ansvarlighet fordi han kommer fra Somalia? Parallelt bekreftes det dermed overfor etnisk norske at “somaliere ikke kan noe”, ettersom tusenvis erfarer nettopp dette i taxikøen – og ikke våger å snakke om det av frykt for å bli rammet av et annet sentralt trekk ved den stakkarsliggjørende sosialistiske rasismen: Man blir stemplet som rasist.

Krever man ansvarlighet fra en opprinnelig somalisk drosjesjåfør – at han kan yrket sitt, kjenner adresser i Oslo og er høflig og ikke lukter gammel svette, ja da er man altså “rasist”.

Denne typen rasistisk tenkning der man ikke behandler en “etnisk norsk” på samme måte som en “innflytter”, bidrar i neste rekke til at den onde sirkelen forsterkes. Etnisk norske føler seg diskriminert i eget land. Dette er elendigheten som nå bare vokser og vokser, mens politikere og media holder kjeft.

 

Herland Report YouTube banner

Check Also

The Culture War. How the West lost its Greatness. Paul Craig Roberts

Paul C. Roberts: The Culture War: Fascinating explanation of the organized destruction of Western civilization

  Herland Report:The Culture War: Fascinating explanation of the organized destruction of Western civilization: Just …

Hanne Nabintu Herland report

The scientific cure for Depression: Prayer – WND

  Herland Report: The scientific cure for Depression: Prayer. We live in a mainstream culture …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close