Ensrettethet i ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel

 

Herland Report: Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel: Israels president Shimon Peres fremmet nylig bred kritikk mot Norge som ikke står på linje med EU, FN og USA i synet på Hamas som en terrorbevegelse.

Når man i tillegg leser artikler som den Harvard professor Alan M. Dershowitz’ publiserte i Wall Street Journal 30. mars, blir man skamfull over å være norsk.

Under tittelen ”Jøder er ikke velkomne i Norge,” forteller Dershowitz om sitt møte med antisemittiske norske akademikere som gjorde det klart at han var uønsket som gjesteforeleser ved norske universiteter.

Dette dreier seg om Vestens mest kjente forsvarsadvokat, med saker som O.J. Simpson, Patty Hearst og Mike Tyson bak seg. Han er en av det internasjonalt anerkjente universitetet Harvards mest omtalte professorer.

Jeg traff Dershowitz i mars under Oslo Symposium 2011. Hans beskrivelse av det åpenlyse jødehatet og mangelen på viljen til å være objektiv som preger norske akademikere, er rystende.

 

LES OGSÅ:

 

Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen som gjennomsyrer media. Hun mener 1960-tallets New Left har bidratt til å svekke vår kultur betydelig. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com
Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk Hanne Nabintu Herland seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Det er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Braksuksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller, Mohammad Usman Rana, Walid al Kubaisi og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og en ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

 

LES MER:

 

Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  Under mitt åpningsforedrag ved Oslo Symposium 24. mars påpekte jeg at den unyanserte håndteringen av Israel som preger norsk virkelighetsforståelse ikke bare er skamløs, men historieløs.

For vi har et langt mer kulturelt og sivilisasjonsmessig fellesskap med det jødiske folk enn man skulle tro i disse antisemittiske tider.

 

Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  The Herland Report offers Independent Cultural Analysis and believes in freedom of speech. Its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics. The Herland Report is founded by Hanne Nabintu Herland, a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  Vestlige verdier har sin vugge i greske og romerske bidrag, men også, og spesielt verdimessig i det hebraisk-kristne bidraget som kom med det humane menneskesynet som anerkjente verdien av ethvert menneske uansett rang og klasse, etnisk tilhørighet eller seksuell legning.

Jødedommens verdigrunnlag har hatt en betydelig påvirkning på den vestlige sivilisasjon.

Men i dag har norske historieforvrengere nådd langt forbi Palestina-spørsmålet og istedenfor å støtte det eneste reelle demokratiet i Midtøsten, nemlig Israel, så hakker vi på israelere som om vi fortsatt befant oss i 1939 den gangen den sosialistiske Hitlers “zieg heil” lød over landet.

For nazismen var venstreekstrem og kom ut av Tysklands Sosialistiske Arbeiderparti, den var ikke høyreekstrem.

De individer i norske maktposisjoner som har presset frem disse ensidig negative holdningene mot Israel, er ansvarlige for å ha skapt et politisk-korrekt jødehat som har gjort Norge til Vestens mest antisemittiske land.

VGs nylige undersøkelse om hvorvidt NRK dekker Midtøsten-konflikten på en objektiv måte, viste at 60 % av den norske befolkningen mener at Israel har rett i at dekningen er ensidig.

Undersøkelsen kom i kjølvannet av at Israels ambassade i Oslo hadde fremmet en klage på dette i Kringkastingsrådet. Når nyansene forsvinner, glir vi sakte over i totalitær tvang. Når den demokratiske retten til fri tenkning innskrenkes, glir vi over i meningstyranni.

I dag tør mange jøder nesten ikke gå på gaten i Oslo uten frykt for å bli spyttet på, – og det ikke av muslimer, men av etnisk norske forvillede mennesker som tror de gjør sannheten en tjeneste ved å mobbe sin neste.

Urettferdigheten består i at man har bestemt seg for ikke å bidra til øket kunnskap om internasjonale forhold, men kun reflektere den politisk-korrekte venstresidens diktat.

 

Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:
Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  Dette er den dramatiske biografien om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Hennes forrige bok, “Alarm” kom ut i 2010 og solgte i fem opplag på under et år. Herland er en av de få som er en uredd og fri intellektuell som ofte kommer med uventede og sylskarpe synspunkter som bryter med det politisk korrekte. Kjøp den her!

 

Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  Under Sovjet-tiden ble dette kalt propaganda. Utenriksminister Jonas Gahr-Støres stadige artikler i internasjonale aviser til forsvar for Hamas, reflekterer denne naiviteten som tilslutt blir så stor at man bør fremmes mistanke om villet ondsinnethet.

Det er god grunn til forståelse for hvorfor deler av Arbeiderpartiet i henhold til Klassekampen heller ønsker Støre som helseminister.

Da kunne man i det minste få stanset den skadevirkning denne mannen bedriver når det kommer til å sverte Norges internasjonale ry. For som selvoppnevnt Hamas forkjemper, latterliggjør Gahr-Støre sitt eget fedreland i internasjonale farvann.

På grunn av manglende politisk vilje til å se nyanser, nektes nordmenn objektiv informasjon som kunne bidra til folkeopplysning.

Dette skjedde også i 1979 da marxister og andre tilhengere av naive drømmer om effektene av væpna revolusjon, hyllet Khomeini.

Shahen av Persia ble styrtet og mange gråt av glede fordi folket hadde fått sin revolusjon. Som kjent stilnet gråten, og i dag gråtes det av helt andre grunner.

Den alvorlige ensrettetheten som preger den norske virkelighetsforståelsen kom også til uttrykk gjennom mediedekningen av urolighetene i Egypt.

Man kunne valgt å heller latt president Mubarak gå av med verdighet, heller enn å gjennomføre en degraderende behandling av mannen som ved siste valg hadde over 80 % av befolkningens stemmer og som under sin regjeringstid gjorde at Egypt ble internasjonalt kåret som Afrikas raskest voksende økonomi. Mubarak maktet å gjøre Egypt til en av Midtøstens mest økonomisk ekspansive, sekulære og stabile land.

Dette glemmes raskt når norske aviser plutselig finner det for godt å ensidig støtte unge sinte muslimers raseri på Tahrir-plassen.

 

The culture war, Hanne HErland.
Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  The Culture War. How the West lost its greatness is a forceful attack on the Liberal ideology that have permeated our culture and weakened its very core. The West is now characterized by strict, elitist media censorship, hedonism, a culture of drug abuse, abortion, ethnic clashes and racial divide, a destructive feminism and the dramatic break-down of the family. The ultra-rich elite pushes our nations into a new, totalitarian globalist structure, with no respect for Western historical values. The book outlines the remedy for the current malaise.

 

Ny-marxistiske medier skaper hat mot jøder og Israel:  De siste tiårene lyktes Mubarak med å føre millioner ut av fattigdom og inn i en middelklassetilværelse som ga grobunn for den økonomiske veksten.

Landet rangeres som et mellominntektsland og nasjonalinntekten pr. innbygger økte med over 40 % fra 2004 og til i dag.

Mange spørsmål kan stilles når det kommer til forholdene i Midtøsten, også i Egypt. Det er velkjent at landet har slitt med både korrupsjon og manglende religionsfrihet.

Likevel, den konservative 1800 talls filosofen Alexis de Tocqueville observerte at først når såkalte diktatorer over tid har gjort forholdene bedre for folket sitt, kommer en revolusjon som ofte gjør tingene verre igjen.

Den manglende viljen til å fremme og belyse ulike sider ved Israel spørsmålet så vel som ved en rekke andre internasjonale forhold, blir dermed en av årsakene til at mange nå står samlet om en ny kurs i norsk politikk. Vi vil ha slutt på ensidigheten.

Bestselling author Hanne Nabintu Herland LINK to new book New Left Tyranny Amazon

Check Also

EXCLUSIVE interview with whistleblower, William Binney: Mass Surveillance State destroys Democracy, Hanne Nabintu Herland Report

EXCLUSIVE interview with whistleblower, William Binney: Mass Surveillance State destroys Democracy

  Herland Report: Hanne Nabintu Herland speaks with William Binney about mass surveillance of citizens, …

Exclusive interview John Whitehead: Herland Report

Corrupt politicians and foreign governments bankrupt America – John Whitehead

  Herland Report: John Whitehead: Our nation is being preyed upon by a military industrial …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close