Home » Current Affairs » Jonas Gahr Støre anmeldt for krigsovergrep i Libya krigen til krigsdomstolen i Haag
Jonas Gahr Støre AP VG Herland Report

Jonas Gahr Støre anmeldt for krigsovergrep i Libya krigen til krigsdomstolen i Haag

Keep updated, share this story with friends!
Anmeldelse av Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre for krigsovergrep i Libya krigen”, sto det i Dagsavisen i 2013. 
Dette var to år etter Libya krigen i 2011. Den gangen ville jeg takke professor emeritus Edvard Vogt som hadde anmeldt Jonas Gahr Støre og Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Jeg skrev: “Vi kan ikke forbli stille i denne saken.”
Vi kom selvsagt ingen vei. Arbeiderpartiets leder, Støre slapp unna alt ansvar for overgrepene i Libya som han hadde stått i spissen for å gjennomføre. Slike politiske ledere har vi i Norge nå for tiden, og det blir for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en slik leder.

Millions watch Herland Report TV. Subscribe: 

Libya war 2011 black Herland Report AFP
Overgrepene mot svarte libyere fra sør Libya har vært betydelige og godt dokumentert. Libya krigen førte til massiv rasisme mot disse stammene. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon. 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. www.theherlandreport.com

Vi har fostret en generasjon politikere som stadig slipper å stå til ansvar for sine handlinger. Det er bekymringsverdig med tanke på både folkeretten og selve demokratiet.

Jonas Gahr Støre ble aldri sendt til Krigsdomstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. Han slapp unna alt sammen. Vi lever i et politisk klima der krigsforbrytere blir belønnet. Nå er han til og med partileder i Norge og ingen snakker mer om saken.
Ingen i Arbeiderpartiet mener at dette er problematisk? Det er helt utrolig at slikt går an i et moderne demokrati. Jeg kan ikke fatte at det går an å stemme på Arbeiderpartiet som har en slik mann til leder.

Den gangen kommenterte jeg at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde nå er anmeldt av nestleder i Rødt, Marielle Leraand for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Libya krigen.

Samt den hendelse som Rune Fardal gjorde meg oppmerksom på ved sitt innlegg: “Anmeldelsen media Norge ikke snakker om” der der fremgår at “Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Edvard Vogt er professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vogt er blant annet kjent for sin rolle i avsløringene av politi-vold sakene i Bergen.

Hvorfor er det fullstendig stillhet i media når disse er anmeldt for krigsforbrytelser? 

Er dette summen av kvaliteten av vår presse, at man selektivt velger å ikke dekke en så alvorlig sak for å tekkes de politiske eliter. Eller utfører mediene sin reelle rolle: Å dekke over overgrep der eliten ønsker stillhet.

Begge deler tjener ikke folkeviljen ei heller internasjonal rettferdighet. Jeg tar meg friheten å vedlegge min artikkel i Aftenposten 27.10.2011 om dette temaet:

Libya war Norway Jonas Gahr Støre by BJorn RIchter

NATOs overgrep i Libya. Aftenposten 27.10.2011

 

NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten.

For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.

Huntington påpekte i sin bok The clash of civilizations? fra 1996 at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer, fordi sivilisasjonene ikke forstår hverandre. NATOs krigføring i Libya er et grotesk eksempel på dette.

Huntington sier at vestlige lands dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser, mens det dobbeltmoralsk presenteres som om det handler om verdenssamfunnets beste, demokrati og beskyttelse av sivile.

Man har skaffet seg legitimitet i FN til å angripe en stat basert på antagelser og forskutterte bevis, misbrukt FNs flyforbudsmandat og bombet Afrikas rikeste land sønder og sammen, bidratt til massemord på sivile, blandet seg inn i et lands indre anliggende ved ensidig å støtte den ene part og nå sist, støttet regimer som bryter enhver internasjonal regel for håndtering av krigsfanger.

Hillary Clintons latter da hun hørte om Gadaffis død mens hun siterte Julius Caesar om sin egen rolle i saken, taler for seg selv. Tildelingen av Nobels fredspris til president Barack Obama, som har gitt USAs klarsignal til dette, fremstår som et betydelig feilgrep som svekker respekten for prisen internasjonalt.

Huntington påpeker at i en global verden er den vestlige tanken om at Vestens verdier er universelle potensielt meget farlig. Den gir en kunstig legitimitet til å destabilisere nasjoner, bidra til krig og borgerkrig, noe som på sikt kan føre til Vestens eget fall.

En annen statsviter, Robert Kagan påpeker vesten i det siste tiåret har ført en aggressiv og selvforherligende global politikk med det mål å forme en verden etter sine verdier, og har i denne prosessen har de tvunget andre til å bøye seg etter deres vilje på måter som var dømt til å fremprovosere et tilbakeslag.

I en verden preget av ulike kulturelle, etniske og religiøse identiteter er det avgjørende at Vesten erkjenner at dens kultur og verdier er distinkt, men ikke universell. Vesten har råderett i den vestlige kultursfære, men ikke på alle andres territorium.

Den brutale lynsjingen av Moammar Gadaffi og hans sønn Muatassim bryter ethvert konsept om internasjonal rettferdighet, internasjonal lov, Geneve konvensjonene. Dette har, ifølge CNN, raskt har gitt Gadaffi martyrstatus i afrikanske og muslimske land, land som nå knapt våger å si et ord, hvilket ikke er underlig tatt i betraktning den nådeløshet Vesten har vist verden at vil ramme dem som sier dem imot.

Og dette er demokratiets og menneskerettighetenes forkjempere? Det fremstår som utilgivelig kynisk når norske myndigheter krever at drapet ’undersøkes’ for å ’finne ut hva som skjedde’.

Vi vet hva som skjedde – vi så videoen. En slik ’gransking’ kan mistenkes å ha som sitt virkelige mål å retusjere virkeligheten.

Alle er enige om at Gadaffi i likhet med vestlige ledere ikke var feilfri, han har blant annet fengslet meningsmotstandere uten lov og dom og håndtert opposisjonelle hardt, men han var også en sekulær modernisator med moderat syn på islam – han var en av Al Qaidas verste fiender.

De hadde forsøkt å drepe Gaddafi flere ganger. Dette utelates gjerne i vestlig presse, hvis ensidige mediedekning villeder vestlig opinion.

Libya var før Vestens “humanitære bombing” Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50. 000 ved familieetablering.

82 % kan lese og skrive. Sosialisten Moammar Gadaffi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode, store statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden. I de siste årene har man tilpasset seg Vesten, nedbygget hæren og åpnet for vestlige investeringer.

I den grad Gadaffi var en tyrann, viser Vestens maktovergrep at tyrannen ble fjernet av en enda verre tyrann. For det er lenge siden professor Jacob L. Talmon viste hvor lett demokratier kan bli totalitære, der arrogante politiske eliter utøver et nådeløst gruppepress mot både media og befolkning.

Med Vestens nåværende aggresjonsstrategi, bør man i ærlighetens navn i det minste fjerne slagordene om håp om fred i Midtøsten. Libya-krigen vil med all sannsynlighet medføre betydelig militær opprustning i land som ikke tilhører den vestlige allianse, et sterkt voksende hat i fattige land mot neo-kolonialismen og en demokratisk innføring av militant islamisme i regionen som samlet øker krigs- og terrorfaren betydelig i årene som kommer. Det kan vi takke oss selv for.

MERK: Det er vel ikke nødvendig å legge til at Libya fortsatt ligger i total ruin og styres av ISIS, Al Qaida fraksjoner og annen milits, mens ingen vestlige ledere er blitt stilt til ansvar for overgrepene mot landet i 2011. I 2019 var Hillary Clinton i Norge på middag hos Jonas Gahr Støre.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:

Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around.

 

 

Herland Report Newsletter banner

Check Also

Human Rights Tragedy in Libya Linda Ulstein Herland Report

Human Rights Tragedy in Libya, silence in the West – Linda Ulstein

Keep updated, share this story with friends!Herland Report TV: “We learn from the books about …

Libya 2019 Reuters BBC

Libya Militia Prisons hold thousands unlawfully # Saadi Gaddafi

Keep updated, share this story with friends!  Exclusive to Herland Report, the Libyan National People’s …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close