Anmeldelse Det Nye Babylon av Hanne Nabintu: "Vekkerrøst når folk sover i et hus som brenner" - Jon Kvalbein, Herland Report

Anmeldelse Det Nye Babylon av Hanne Nabintu: “Vekkerrøst når folk sover i et hus som brenner” – Jon Kvalbein

 

Herland Report: Herland vil være en vekkerrøst. Og når folk sover i et hus som brenner, må det ropes høyt. Sitat: “Kulturliberalismen lover frihet, men skremmer til taushet.”

“Den ekstreme liberalismen har ett tabu, nemlig å sette grenser mellom hvilken atferd som er ønskelig og hvilken som er destruktiv for fellesskapet. Slik blir den selvdestruktiv.”

Hanne Nabintu Herland er kjent som religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report (nyhetsside og web-TV kanal).

Hennes nye bok «Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet» er et gnistrende oppgjør med vår tids verdirelativisme og kulturliberalisme, skriver fysiker, forfatter og tidligere rektor, Jon Kvalbein i anmeldelsen av Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet i avisen Dagen.

“Fornuft, frihet og toleranse blir fremstilt som nye verdier som står i konflikt med kristen tro.”

Hanne Herland, Det Nye Babylon.
I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Den ekstreme liberalismen har ett tabu, nemlig å sette grenser mellom hvilken atferd som
er ønskelig og hvilken som er destruktiv for fellesskapet, skriver hun.

Mennesket skal frigjøres fra skyldfølelse, dårlig samvittighet og sosiale restriksjoner.

Seksuallivet løsrives fra trofasthet, ansvar, tillit og forståelse. Ikke utnytte staten. De kulturradikale henviser religiøs tro til privatlivet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Fornuft, frihet og toleranse blir fremstilt som nye verdier som står i konflikt med kristen tro. Ateismen befrir mennesker fra tanken på Guds dom.

Da kan jeg gjøre det jeg vil, det jeg tjener mest på eller gir meg mest nytelse. Men «frigjøringen» fra tradisjonelle normer har ført til at den vestlige kulturen kjennetegnes ved melankoli og utbredt depresjon, skriver hun.

Man kan ikke komme forbi at europeisk kultur har sterke etiske røtter i én
bestemt religion, nemlig kristendommen.

 

Troen er ikke i strid med fornuften. Kristendommen lærer at hvert menneske er et unikt individ som står ansvarlig for sine egne handlinger.

Velferdsstaten er bygget på nestekjærlighet og ærlighet – ingen skulle utnytte statens goder.

 

Herland-Report-lying-down-banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Herland tar avstand fra uttrykket «den mørke middelalder». Den kristne tro inspirerte til å drive forskning. Hun forkaster en darwinisme som hevder at naturen har utviklet seg av seg selv.

Hun siterer C. S. Lewis som spurte: Dersom min tanke bare er resultat av tilfeldige fysiske og kjemiske reaksjoner, hvordan kan jeg da ha tillit til at min egen tanke er til å stole på?

Men Herland driver også kirkekritikk. En undersøkelse fra 2012 viser at 72 prosent av innbyggerne i EU regner seg som kristne. Samtidig påpeker hun at institusjonalisert kristendom trekker i liberal retning.

Moderne kristendom er på vei bort fra sine tradisjonelle røtter til å bli en slags humanistisk kult, skriver hun. Biskopenes passivitet kan tyde på at de er nokså likegyldige til den avkristningen som pågår.

Hun peker på at mens Europa er i ferd med å avkristnes, er Russland i ferd med å bli et religionsvennlig samfunn.

Det kommunistiske forbudet mot religion er opphevet, og over 70 prosent av russerne er medlem av den russisk-ortodokse kirke. Herland er ikke redd for å utfordre.

Herland tar oppgjør med 1960-tallets feminisme som oppmuntret et hel generasjon kvinner til å frigjøre seg fra familiebånd og ekteskap.

Jobb utenom hjemmet og fri abort ble idealene. Abort er hovedårsaken til avfolkningen i Europa.

 

RELATERTE POSTER:

 

Norske kvinner føder ikke nok barn. Herland siterer en kenyansk muslimsk leder som spurte henne om hvorfor europeere kritiserer saudiaraberne fordi de kapper hånden av tyver, mens de samtidig gir kvinner full rett til å ta livet av sitt eget barn. Hvilken kultur er mest umenneskelig?

Herlands analyser bygger på offentlige statistikker og skriftlige kilder. En svakhet ved boka er imidlertid mange gjentagelser, overdrivelser og generaliseringer.

Herland refererer for eksempel Niall McLaren som kaller offentlige, amerikanske skoler for «tankedrepende fabrikker der hvite arbeiderklassebarn klargjøres for hjerneløse jobber, og minoritetselever oversendes fengselsindustrien».

Herlands kommentar er: «Dette kan trygt betegnes som en treffende analyse av dagens skolesystem.»

Herland vil være en vekkerrøst. Og når folk sover i et hus som brenner, må det ropes høyt. Jeg er ikke enig i alt hun skriver. Men hun utfordrer! Og hun er modig!

Kulturliberalismen lover frihet, men skremmer til taushet – som igjen fører til likegyldighet og åndelig søvn. Herlands bok fortjener mange lesere. La deg utfordre og tenk selv!

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

 

VIKING TV series on YouTube Hanne Nabintu Herland Report Lars Magnar Enoksen

Check Also

IHerland Report: Religion motivates people to love one another in a way that secularism cannot: ben Thranholm New Left TYranny Hanne Herland

Se YouTube intervjuet om min nye bok “New Left Tyranny” med Iben Thranholm – Hanne Nabintu

  Herland Report: Se intervjuet med “Iben Thranholm Talk” der jeg snakker om min siste …

New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Nabintu Herland

New Left Tyranny: Globalist Capitalism reintroduces the feudal system with Oligarch Overlords

  Herland Report: New Left Tyranny, new book by Hanne Herland: Globalist Capitalism reintroduces the …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close