Home » Europe » Bjørnar Moxnes om Norges krigsdeltagelse: Stortinget
Bjørnar Moxnes om Norges krigsdeltagelse Herland Report

Bjørnar Moxnes om Norges krigsdeltagelse: Stortinget

 

Herland Report: Bjørnar Moxnes om Norges krigsdeltagelse: Det står stor respekt av Rødt leder Bjørnar Moxnes’ tale på Stortinget der han påpeker at Norges politiske elite har tatt drastiske skritt bort fra det som har vært viktige hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk siden andre verdenskrig.

Mens Norge fra 1945 til 1999 ikke var med på en eneste angrepskrig uten FN-mandat, er norsk utenrikspolitikk etter dette blitt kraftig militarisert, sier Moxnes i talen.

Det innebærer deltakelse i en rekke risikable krigs-eksperimenter, ofte i strid med Folkeretten, uten demokratisk innsyn og debatt og uten en realistisk vurdering av konsekvensene.

At et samlet Storting så uforbeholdent støttet norsk aggresjon i Libya er en av vår tids store skandaler.

Norge fungerte, slik Moxnes påpeker, som Al Qaidas flyvåpen i Libya, et land som til dags dato ligger i ruiner. Les hele den glitrende talen nedenfor.

Forøvrig anbefales å se Dr. Paul Craig Roberts, en av USAs mest kjente økonomer og tidligere Wall Street Journal redaktør, snakke om det samme på Herland Report TV (LINK).
LES MER:

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Bjørnar Moxnes om Norges krigsdeltagelse Fra partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes’ tale på Stortinget. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Bjørnar Moxnes om Norges krigsdeltagelse President, Norge trenger en ansvarlig utenrikspolitikk som bygger på demokrati, norske interesser, folkeretten og internasjonal solidaritet.

Og vi trenger en regjering som ikke legger vrak for disse prinsippene hver gang USAs regjering vil trekke Norge inn i risikable krigseventyr som skaper flere problemer enn de løser.

På tirsdag så påstod utenriksministeren i sin redegjørelse at det er konsensus som de lange linjene i norsk utenrikspolitikk.

President, det er beklagelig at statsråden villeder de folkevalgte. Faktumet er tvert i mot at Norges politiske elite, de siste 15 årene, har tatt drastiske skritt vekk fra det som har vært viktige hovedlinjer i norsk utenriks og sikkerhetspolitikk siden andre verdenskrig.

Mens Norge fra 1945 til 1999 ikke var med på en eneste angrepskrig uten FN-mandat, er norsk utenrikspolitikk etter dette blitt kraftig militarisert.

Det innebærer deltakelse i en rekke risikable krigseksperimenter, ofte i strid med Folkeretten, uten demokratisk innsyn og debatt og uten en realistisk vurdering av konsekvensene.

Og basepolitikken, en bærebjelke i Norsk utenriks og sikkerhetspolitikk gjennom hele etterkrigstiden, er nå regjeringen i ferd med å selge ut for å gi Trumps USA tilgang til å operere offensive militærbaser på norsk jord.

President, i disse dager jobber et regjeringsoppnevnt utvalg med å evaluere Norges deltakelse i Libya-krigen. Rødt er det eneste partiet som pekte på det åpenbare bruddet på den internasjonale lov som det var å gå til krig uten FN-mandat.

Vi var det eneste partiet som advarte mot de sivile lidelsene en ulovlig regimeskifte-krig ville påføre Libyas befolkning.

Vi var alene med å påpeke det åpenbare at å gå til krig sammen med Saudi-Arabia og andre islamistiske regimer, å opptre som flyvåpenet til Al Qaida -relaterte grupper, ville få katastrofale konsekvenser.

 

Herland Report subscribe
Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading. More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Follow the trend and subscribe! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around.

 

Etter NATOs regimeskiftekrig så kom terrorbølgen som spredte seg fra Libya og ut i verden. NATOs libyske allierte fikk tilgang på våpen som de brakte videre til allierte terrorgrupper i Afrika, Midtøsten og Europa deriblant Al Qaida, ISIS, Boko Haram og Al Shabaab.

President, for 4 år siden sa den nåværende utenriksministeren at hun var stolt over Norges bombing av Libya. Den lettvinte omgangen, med politikkens mest ekstreme virkemiddel og den uansvarlige likegyldigheten i møte med konsekvensene av den gir grunn til bekymring.

Det gjør også regjeringens brudd på basepolitikken. USA har, uten å spørre Norge om tillatelse, budsjettert med å omgjøre flyplassen på Rygge til en amerikansk militærflyplass.

 

LES MER:

 

Bjørnar Moxnes om Norges krigsdeltagelse General Robert Neller har allerede brakt den amerikanske krigsretorikken mot Russland inn i Norge, forteller US Marine til Trøndelag at det er en storkrig mot Russland på vei hit.

Det er også erklært åpen fra USAs side at Rygge skal brukes til flyvninger over Østersjøen mot Russland. President, det er altså dette USA  Solberg-regjeringen er i ferd med å gi frie tøyler til å bringe en livsfarlig stormaktsrivalisering inn på norsk jord.

Rødt har et alternativ til denne uansvarlige politikken. Rødt vil ta resursene fra det skandaløse jagerflykjøpet som binder oss til USAs risikable angrepskriger i fjerne land, og heller bygge et robust territorialforsvar.

Å si nei til fremtidige angrepskriger betyr at Norge igjen kan bli en troverdig forsvarer av Folkeretten som er alle små nasjoners førstelinje forsvar i møte med militært overlegne stormakter.

President, Norges sikkerhet er for viktig til at regjeringen skal gjemme seg bak hemmelighold og fortielse. Det er vår oppfordring. Stå frem og ta debatten.

Vær ærlige når dere ønsker å ta Norge med i USAs kriger. Ta debatten om dette i et åpent storting.

– Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

Herland Report YouTube banner

Check Also

Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang Hanne Herland Report

Selve panikken over Corona største årsak til massiv økonomisk nedgang, statsministeren ansvarlig

  Herland Report:  Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk …

The West is Soviet Union now: Herland Report

Worse than Corona: The West is Soviet Union now, Paul C. Roberts

  Herland Report: The West is Soviet Union now: The Consequences of Identity Politics: Cultural, …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close