marine-le-pen-euro-parliament-victory The Nation

Corona definerer slutten på åpne grenser i Europa – Marine Le Pen

 

Herland Report: Marine Le Pen ble kronisk omtalt som “populist”, betegnelsen på den type mennesker de nåværende kulturradikale elitene “ikke ønsker å ha i samfunnet”.

En av følgene av Corona skandalen er at svakheten ved globalismens åpne grenser og samkjørte statsledere som følger hverandre i ett og alt, blir synlig.

Slike som har respekt for nasjonal selvråderett og ønsker en styrket nasjonalstat er selve fienden for globalistene. En styrket nasjonalstat ville raskt skapt problemer for den transnasjonale globalistøkonomien som er avhengig av åpne grenser for å flyte fritt mellom landene.

Demoniseringen av ikke-globalister og de som ønsker en styrking av nasjonale grenser har i flere tiår vært den kulturradikale metoden for å stanse meningsmangfoldet.

Man har i praksis satt lokk på diskusjonen rundt behovet for nasjonal suverenitet.

Herbert Marcuse, 1960-tallets kulturradikale revolusjons ideolog, sier åpent ut at det er viktig å diskriminere majoritetsoppfatningene og de minoriteter som ikke har oppfatninger som passer det kulturradikale prosjekt.

Befolkningen ønsker å ta kontroll over sitt eget folks skjebne, noe de har vært nektet av de nåværende kulturradikale politiske elitene i så mange år. Dette vil vi se i årene fremover.

En av følgene av Corona skandalen er at svakheten ved globalismens åpne grenser og samkjørte statsledere som følger hverandre i ett og alt, blir synlig.

Fordi nasjonene er så tett knyttet sammen, påvirker de hverandre i for stor grad til å gjøre de samme feilene. EUs transnasjonale gruppetenkning er for sterk.

La oss derfor se på et intervju med Frankrikes leder for National Front, Marine Le Pen hos BBC Hardtalk:

“Nasjonalstaten vil få sitt come back i årene fremover. Folk vil ha grenser og trygghet i egne nasjoner. Åpne grenser kommer til å være et avsluttet kapittel i Europa.”

 

 

Marine Le Pen sier nasjonalstaten vil styrkes på bekostning av globalismen

 

Hør intervjuet med Frankrikes presidentkandidat i 2017, Marine Le Pen i samtale med BBC Hardtalk:

“Fundamentale endringer skjer nå i verden. Befolkningens vilje begynner å dominere og utfordre de overnasjonale politiske elitene slik som EU, og de økonomiske elitene som i så mange år har dominert og sørget kun for sine egne interesser.”

“De har glemt å forsvare og kjempe for sin egen befolkning.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

“Dette er en av årsakene til folkestøtten til personer som Donald Trump, også til Bernie Sanders. Det er ikke bare et spørsmål om valget av Donald Trump.”

“Brexit handler om det samme, og alle disse referenda og motstanden mot EU som vi nå ser i Danmark, Nederland, Ungarn, og også i Italia.”

“Det er noe fundamentalt som skjer, det er nasjonalstatens “comeback”, en gjenoppvåkning i troen på nasjonal suverenitet, at folk trenger grenser.”

“Befolkningen ønsker å ta kontroll over sitt eget folks skjebne, noe de har vært nektet av de nåværende kulturradikale politiske elitene i så mange år. Dette vil vi se i årene fremover.”

 

Populist betyr en som bryr seg om hva folket ønsker

 

Marine Le Pen ble som kjent omtalt bredt som “populist”, betegnelsen på den type mennesker de kulturradikale elitene “ikke ønsker å ha i samfunnet”.

Demoniseringen av ikke-globalister har i flere tiår vært den kulturradikale metoden for å stanse meningsmangfold. Herbert Marcuse, 1960-tallets kulturradikale revolusjons ideolog, sier åpent ut at det er viktig å diskriminere majoritetsoppfatningene og de minoriteter som ikke har oppfatninger som passer det kulturradikale prosjekt.

 

 

I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Professor Harvey Mansfield ved Harvard har i mange år betegnet denne taktikken som “det myke tyranniet.”

Man kontrollerer opinionen ved å bestemme hvem som skal stemples og hvem som skal hylles.

Ironien er at ordet “populist” betyr en som er interessert i å høre på hva befolkningen mener, og gjennomføre en politikk som er i tråd med befolkningens ønsker.

Ettersom ordet har blitt et skjellsord, sier det sitt. Den skal foraktes og demoniseres, den som fremmer perspektiver som hevder at det er mye positivt ved tradisjonell, europeisk kultur.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Marine Le Pen, som hevdet da hun nesten vant valget i Frankrike i 2017, at nasjonal selvråderett var viktig å gjenopprette for å sikre befolkningens beste. Hun ønsket seg et samfunn der oppgjøret med det kulturradikale selv-hatet ville produsere et land der det ble tillatt igjen å mene at fransk kultur burde herske i Frankrike.

Som kjent, har man straks blitt stemplet som rasist, homofob, islamofob og så videre når man har hevdet i Frankrike at fransk kultur bør styre Frankrike. Dette i tråd med den kulturradikale tenkningen som har gjennomsyret Frankrike i årtier.

Så langt har vi altså kommet i Europa at en politiker som ønsker å lytte til folket, blir tildelt skjellsordet “populist”.

Da vet vi hvilket syn dagens kulturradikale elite har på befolkningen i sine egne land.  Så langt har vi i realiteten fjernet oss fra demokratiet.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
VIKING TV series with Herland Report on YouTube

Check Also

TV intervju Ola Tunander om Libya Ola Tunander

TV intervju Ola Tunander om Libya og venstresidens død

  TV intervju Ola Tunander om Libya: Herland Report TV programleder, Hanne Nabintu Herland samtaler …

Holocaust-Momorial-75-years-Israel

World Holocaust Forum: Holocaust was Jewish and Universal Tragedy – Prince Of Wales

  Herland Report: The president of the Russian Federation, Vladimir Putin, US vice president Mike …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close