Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene Radical Portal, Herland Report

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene #Covid-19

 

Herland Report: Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene og ble stoppet av SP, SV, AP og FRP #Covid-19: Vi har i flere uker kritisert regjeringen Solberg for valget av ekstremtiltak, og hevdet at regjeringen ikke foretok en tilstrekkelig konsekvensanalyse.

Nå skriver VG om det som jeg på Herland Report har påpekt fra begynnelsen: Regjeringen forsto ikke alvoret, handlet i panikk, foretok ingen konsekvensanalyse, satte ikke inn erfarne og kompetente folk.  Det var en fatal feil som regjeringen Solberg bærer ansvaret for.

Denne fatale feilen bærer regjeringen Solberg ansvaret for.

Man handlet i ren frykt for et virus, og istedenfor å foreta en rasjonell analyse, førte de angstpregede valgene til den verste tenkelige konsekvens for Norge.

Nå skriver VG om det som jeg på Herland Report har påpekt tidlig (16. mars): regjeringen forsto ikke alvoret, handlet i panikk, foretok ingen konsekvensanalyse.

Det viser seg at SP, AP, SV og FRP protesterte, men de stanset derimot ikke regjeringen Solberg i ekstremtiltaksvalgene som var i strid med pandemiekspertenes råd i Norge.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte ikke å stenge ned nasjonal økonomi og stanse blodomløpet i økonomien som metode for å bekjempe viruset.

Regjeringen var så til de grader uvitende om de alvorlige konsekvensene for norsk økonomi at Solberg kun foreslo 2.6 milliarder i krisepakke, skriver VG.

VG: “På møter i løpet av lørdag 14. mars dannes en ny, uventet flertallsallianse i norsk politikk. «Firerbanden» er Frp, Ap, Sp og SV.

Mens regjeringen fredag foreslo corona-tiltak til 2,6 milliarder kroner, plusser Stortinget på 31 milliarder kroner før helgen er over, viser beregninger som er gjort i finanskomiteen i ettertid.

Stortingspolitikerne ante ikke hva krisetiltakene ville koste da de ble vedtatt, og Trygve Slagsvold Vedum uttrykte overfor partifeller at han følte seg «uvel» fordi prosessen manglet normal kvalitetssikring.

Først klokken 22.30 søndag kveld svarer regjeringspartiene med sin skisse til krisepakken – knapt 12 timer før Stortinget skulle møtes og fatte vedtak i salen.”

 

Solberg møter kritikk for å omgi seg med svake ministre og ledere

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Statsminister Erna Solberg omgir seg dessverre med svake ministre uten relevant erfaring.  Det ryktes at dette gjøres fordi Solberg ønsker full politisk kontroll, og ønsker ikke å bli motsagt.

Solbergs angivelige makt taktikk med valg av svake ministre som er “ja mennesker” har fungert ekstremt dårlig i krisetid.

Dersom kompetente ministre med lang erfaring var i posisjon, kunne Solberg lett fått en utfordrer til rollen som leder.

Så dårlig at FRP gikk sammen med venstresiden, SP og AP for å stoppe regjeringens uvettige fremferd. Ros til Fremskrittspartiet og Siv Jensen for det samt Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

VG: “– Konsekvensene kunne blitt store for svært mange mennesker og bedrifter. Det var helt nødvendig at opposisjonen på Stortinget tok affære, sier Frps leder Siv Jensen.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

VG skriver: “I et lukket møte på Statsministerens kontor (SMK) retter Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en innstendig bønn til regjeringssjefen: – Erna, du må sette på bedre folk!

Vedum får umiddelbar støtte fra Jonas Gahr Støre (Ap). I den luftige foajeen rett innenfor resepsjonen på SMK, som er stor nok til at våre øverste politikere kan holde to meters avstand til hverandre, understreker Støre at statsministerens forhandlere er nye i jobbene sine.

Støre ber om at det settes på folk med «kunnskap, kontakter og autoritet».”

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene Herland Report banner
Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Ros til Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre som i dette tilfellet viste langt større ansvar enn regjeringen.

– Konsekvensene kunne blitt store for svært mange mennesker og bedrifter. Det var helt nødvendig at opposisjonen på Stortinget tok affære, sier Frps leder Siv Jensen.

Det skal likevel sies at et samlet Storting sto bak regjeringens avgjørelse av ekstreme tiltak, slik det hittil fremstår.

Det er nettopp valget av ekstreme tiltak som har bidratt til en betydelig forverring av finanskrisen som allerede sto på trappene som følge av oljekrisen.

VG skriver at Vedum var kvalm, og uttrykte dette overfor sine partifeller, da han så hvor lite kvalitetssikring som skjedde før ekstremtiltakene ble innført.

Disse innebar et halvdiktatur, som Børsen melder, der regjeringen Solberg måtte forsvare seg ved å påpeke at: “Dette er intet statskupp.”

Børsen skriver: “– Dette var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å få hverdagen til folk til å fungere.

Uttalelsen er signert Norges statsminister Erna Solberg den 21. mars, og ble gitt kort tid etter at den mye omtalte coronakriseloven hadde blitt enstemmig vedtatt av Stortinget.

Spillereglene i norsk demokrati ble med det midlertidig endret. Som Solbergs uttalelse kunne tyde på, så skjedde ikke det uten en opphetet diskusjon.

Regjeringens opprinnelige forslag til en krisefullmaktslov, hadde nemlig høstet hard kritikk. Det samme gjorde hemmeligholdet og den raske behandlingen det ble lagt opp til.”

 

Corona skandalen: SP, SV, AP og FRP mente regjeringen Solberg ikke forsto hva de gjorde: Det hadde vært betydelig mer verdifullt at Stortinget, eller eksempelvis Vedum, på det gjeldende tidspunkt samlet SP til protest mot regjeringen. Det gjorde ingen partier.

Og nå er skaden i stor grad skjedd og skadene påført. Likevel viser handlingene i dagene etter nedstengingen av Norge at det i det minste fantes politiske partier som, i det minste innad og i notater og så videre, fremførte protester.

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Erna Solberg omgis med “ja mennesker” og hører ikke på råd fra noen

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Erna Solberg fremstår nå som statsministeren som ikke hører på noen.

Ikke på landets pandemieksperter, ikke på Folkehelseinstituttet, ikke på barneombudet og skoleeksperter, ikke på ledende økonomer, ikke på næringslivsledere, ikke på folk med bred internasjonal kompetanse.

Nettavisen skriver pr. 8.4: “Regjeringens eksperter ga klare råd – de blir ikke fulgt av regjeringen. Det viser seg at Regjeringen går imot Folkehelseinstituttet som anbefaler følgende: “I sin rapport kommer Folkehelseinstituttet med anbefalinger om å oppheve flere av de sterke restriksjonene.

– Anbefaler ikke begrensning på mobilitet innenlands, inkludert hytteforbud
– Anbefaler ikke stenging av alle ulike arrangementer
– Anbefaler ikke stengte barnehager og barneskoler
– Anbefaler å vurdere å åpne ungdomsskoler og videregående
– Anbefaler ikke at staten skal ha reiseråd mot internasjonale reiser
– Anbefaler ikke karantene etter utenlandsreise
– Anbefaler ikke stengte grenser
– Anbefaler ikke å droppe utsettelse av elektive prosedyrer og konsultasjoner på sykehus
– Anbefaler ikke å stenge helsetilbud utenfor spesialisthelsetjenesten.”

 

Og nå, statsminister Erna Solberg som er øverste ansvarlige for regjeringen hører heller ikke på Siv Jensen, ikke på andre politiske partier som må stoppe regjeringens uvettige fremferd i Stortinget.

Som nevnt, regjeringen var så til de grader uvitende om de alvorlige konsekvensene for norsk økonomi at Solberg foreslo 2.6 milliarder i krisepakke, skriver VG.

Krisepakken ble på flere hundre milliarder isteden, med (våre estimater) vi norsk økonomi påføres økonomiske skader for mellom 1000-2000 milliarder norske kroner.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Corona skandalen: SP, SV, AP og FRP mente regjeringen Solberg ikke forsto hva de gjorde: Herland Report banner
Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Det absolutt eneste parameteret som tellet for regjeringen var antall coronadøde. Ingen andre sykdommer, ingen andre konsekvenser, verken økonomiske eller samfunnsmessige eller andre hensyn tellet.

VG skriver at Senterpartiets leder, Vedum instendig ba Solberg å få mer kompetente folk inn i posisjonene. Det lyttet Solberg  ikke til.

Det gjelder å ha erfarne og kompetente mennesker rundt seg, noe Solberg selv har valgt å ikke omgi seg med.

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: VG skriver at Vedum innstendig ba Solberg å få mer kompetente folk inn i posisjonene. Det lyttet Solberg  ikke til.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre ba om at Solberg måtte sette på folk med kunnskap og autoritet. Det hørte Solberg heller ikke på.

Siv Jensen hørte hun definitivt heller ikke på. Det vet vi allerede fra Fremskrittspartiets utgang av regjeringen i januar, noe Jensen nå kan være sjeleglad for.

Det var etter dette at Solberg fylte på med enda flere politiske broilere og “ja mennesker,” kanskje for å slippe å få protester som dem hun fikk fra Siv Jensen?

 

Solberg setter inn politiske broilere uten kompetanse som ministre

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Solberg har åpenbart også svært liten tro på ministerrollen i Norge. Som oljeminister har Solberg satt inn en 33 år gammel politiker ved navn, Tina Bru.

VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene Tina Bru, olje og energiminister i Norge, 2020 under Solberg regjeringen
Tina Bru, olje og energiminister i Norge, 2020 under Solberg regjeringen. Eneste arbeidserfaring er butikkmedarbeider fra Carlings?

Hun er uten relevant erfaring eller kompetanse fra næringslivet, med kun jobberfaring som butikkmedarbeider på Carlings.

Dette er personen Solberg mener er dyktig nok til å lede oljebransjen ut av århundrets krise.

Merk at oljebransjen er – eller har vært – statens største inntektskilde.

Eneste kvalifikasjonskrav til å bli minister i Solberg regjeringen er at man stemmer på Unge Høyre i et visst antall år?

Og svarer ja hver gang statsministeren snakker?

 

FLERE ARTIKLER:

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: VG skriver at Høyre har høy oppslutning i befolkningen. Jeg vil hevde at det er fordi befolkningen ikke forstår hva som her har skjedd, man forstår ikke alvoret og aner ikke konsekvensene enda.

Man er simpelthen glade for å ikke ha dødd under corona. Man har ikke lest om annet enn coronadød i avisene på mange uker. Det er ingen hemmelighet at media i betydelig grad styrer folkeopinionen. I virkeligheten har kun rundt 200 dødd med corona, ifølge VG, gjennomsnittsalder 85 år, ifølge FHI.

Herland Report har sammenlignet tall mellom vanlig sesonginfluensa som dreper mange flere årlig i Norge, og coronatall hittil.

På verdensbasis dør rundt 650 000 hvert år av sesonginfluensa, i 2018 døde over 80 000 i USA av sesonginfluensa, et vanlig år i Italia dør flere av sesonginfluensa enn de som nå døde av Covid-19. Les her.

Men media lever av å tjene penger på antall klikk, så her har markedsfokuset på å spille på folks angst for døden heller enn samfunnsansvaret vunnet, som vanlig.

Fordi mange folk ikke lider nok pr. talende stund, mange sitter hjemme og mange i ærlighetens navn “koser seg” med å jobbe hjemmefra, er man foreløpig fornøyd.

Dermed mener man Solberg gjorde en god jobb, men beviselig ikke evner å se det store, kommende økonomiske bildet for Norge, der vi nå står foran århundrets største depresjon, ifølge Dagens Næringsliv.

Effektene på økonomien har knapt begynt å bli synlig, men vær sikker, virkeligheten kommer snart til syne.

La oss for all del håpe at det finnes ledere med ryggrad på Stortinget som evner å se alvoret og ikke bare er Solbergs “ja mennesker”.

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
Bestselling author, Hanne Nabintu Herland new book Trump. The Battle for America

Check Also

Stop the socioeconomic suicide, Herland Report AP

Stop the socioeconomic suicide and get back to work #CoronaScandal

  Herland Report: Stop the socioeconomic suicide, The Herland Report has warned since the beginning …

Imperial Report - WHO Horror Scenarios questioned among allegations of politization: Bertil Ericson Getty

Imperial Report – WHO Horror Scenarios questioned among allegations of politization

  Herland Report: The Imperial College Report that motivated the UK and other nations to …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close