Home » Europe » TV serien JERUSALEM med Hanne Nabintu
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland

TV serien JERUSALEM med Hanne Nabintu

 

Herland Report:  I TV serien “JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland” viser vi nye perspektiver på gamle konflikter, Israel, Gaza, Hamas, ISIS.

Herland samtaler med kjente professorer, forretningsmenn, statsmenn og diplomater om alt fra vestlig medias unyanserte blikk på Midtøsten og forfølgelsene mot de arabiske kristne.

Artikkelen ble først publisert 22. juni, 2015. Se serien igjen, her er linken til hele spillelisten med 10 programmer på YouTube.

Jerusalem med Hanne Nabintu Herland
I TV serien “Jerusalem med Hanne Nabintu Herland” ønsket Herland å vise en annen side av Midtøsten enn den vi vanligvis hører om i våre sensurerte medier. I møtet med konservative stemmer, får vi et helt annet inntrykk av Israel enn det vi ofte hører om i norske medier.

Vi vektlegger perspektiver som vi vanligvis ikke hører mye om i våre liberale medier, håpet er at ny informasjon kan bidra til øket forståelse og nyansering i synet på regionen.

Alt dette presenteres i 10 episoder fra Midtøstens vakre og mangfoldige landskap.

Etter å ha reist i mange år i Midtøsten og sett mangfoldigheten blant “folkeslagene der, ønsket jeg å lage en TV serie i 10 episoder som reflekterte denne pluraliteten og viste respekt for både ulike muslimske grupper, jøder, kristne og andre.

“Hanne Nabintu Herland ser tilbake på en spennende reise i Midtøstens vakre landskap, og lar Vesten få høre Israels stemmer på tvers av våre nasjonale narrative”, skriver TV Visjon som sendte serien, skriver TV Visjon.

Som oftest, hører vi kun perspektivene til de liberale eller til palestinere. Denne serien tar for seg en annen virkelighetsoppfatning og ser utfordringene fra de konservative jødenes ståsted.

 

 

JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. – Jeg valgte intervjuobjekter som har noe uvanlig å si. Perspektiver vi vanligvis ikke får høre, sier hun. Ensidigheten i mediene er et betydelig problem, hevder hun, som gjør at vi ofte kun får høre en side av en sak. Derfor lagde jeg JERUSALEM serien. Det er den første i en rekke produkter som vil komme fra meg i årene fremover. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. Religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland er godt fornøyd med sin debut som TV produsent.

– Gjennom serien har jeg vært opptatt av å gi nordmenn innsyn i viktige sider ved en internasjonal konflikt ved å bidra med andre stemmer og annen informasjon enn det som vanligvis slipper igjennom Norges politisk korrekte nåløye, forteller Hanne Nabintu Herland.

Jerusalem med Hanne Nabintu Herland
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland.

Serien kommer også på engelsk og en ledende TV kanal i USA har allerede vist interesse. Hun har gitt sentrale konservative personligheter i Midtøsten lov til å snakke om hvordan de ser på Vesten, og hva vi gjør feil.

– Jeg valgte intervjuobjekter som har noe uvanlig å si. Perspektiver vi vanligvis ikke får høre, sier hun. Ensidigheten i mediene er et betydelig problem, hevder hun, som gjør at vi ofte kun får høre en side av en sak. Derfor lagde jeg JERUSALEM serien.

Det er den første i en rekke produkter som vil komme fra meg i årene fremover.

Hanne Nabintu Herland snakker om medias tendens til å hylle oss selv, mens vi sjeldent får høre om de negative sidene ved USAs og NATOs krigføring.

Som oftest, hører vi kun perspektivene til de liberale eller til palestinere. Denne serien tar for seg en annen virkelighetsoppfatning og ser utfordringene fra de konservative jødenes ståsted.

Det kategoriske skillet mellom «oss» og «dem» preger den norske diskursen, hvor våre gode egenskaper og handlinger fremheves, mens våre dårlige egenskaper og handlinger nedtones. Samtidig demoniseres både muslimer og andre land, hevder hun og sier at dette skaper ikke et nyansert syn på regioner som er fremmede for oss.

Derfor valgte Nabintu denne gang å la «dem» få snakke. – Jeg valgte intervjuobjekter som har noe uvanlig å si – Perspektiver som vanligvis ikke omtales, forteller Herland. Det skal jeg sikkert få masse kritikk for i norsk presse, som jo er notorisk på jakt etter å vrenge på bildet og frembringe noe negativt.

I serien “Jerusalem” har seerne dermed fått høre kritikk av Vestens naive syn på «Den arabiske våren», og om hva som skal til for at Norge blir positive bidragsytere i konfliktområder heller enn at vi bidrar til å støtte totalitære krefter i regioner som Midtøsten.

Vi har også fått høre om ulemper ved bistandsindustrien, om forfølgelsen av kristne og andre minoriteter i Midtøsten. Nabintu vil fortelle norske seere at virkeligheten ikke er så enkel som mediene ofte reflekterer.

– Kina, Russland, Libya, Israel er ikke de eneste landene som vi får mye unyansert informasjon om. Vårt politiske system og mediene konstruerer et fiendebilde, og deretter svartmaler de nasjonene “vi bestemmer oss for å ikke like”, sier Nabintu.

 

Hanne Herland report
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Etterlyser ydmykhet og respekt for forskjellighet

 

JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. Serien “Jerusalem” beskriver et helt annet sted enn den konfliktfylte byen som blir tegnet i media. Herland er en bereist kvinne, men byen Jerusalem er uten tvil hennes favorittdestinasjon.

– På en radius av noen få kilometer møter du en hel verden av mangfoldighet. Jerusalem preges av en markant fred, og folk er hyggelige! Man strekkes mot historiens spennende reise, og kan gå mellom arkeologiske funn som er flere tusen år gamle, forteller Herland.

Hun har reist og arbeidet i denne regionen i mange år. Ikke minst er hun godt kjent på Vestbredden og har jobbet med både jordansk semittiske og arabiske kristne der.

Jerusalem med Hanne Nabintu Herland
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland.

Nabintu Herland forteller om en virkelighet fjernt fra den vi vanligvis får presentert, og etterlyser en ydmykhet og respekt for andre nasjoners suverenitet.

– Vi trenger å lytte til de som bor i Midtøsten før vi turer frem og kjøper oss velvilje gjennom å gi bort milliarder av kroner til én part i konflikten, slik Norge har gjort.

Israel har ikke alltid rett, overhodet ikke, men uretten blir så markant når det omtrent kun er den ene siden av konflikten som belyses.

– Robert McNamara uttrykte nettopp at dette var USAs største feil i Vietnam. Han snakker om det i dokumentaren The Fog Of War, at feilen var at man ukritisk gikk inn og støttet den ene siden i en konflikt. Vi støtter Hamas og de Palestinske Selvstyremyndighetene og er svært, jeg vil si ekstremt kritiske til Israel.

Men begge parter, mange parter, lever i Midtøsten og alle gruppene hører hjemme der. Med Oslo Avtalen i 1993 var vi på god vei, vi skulle støtte begge parter. Så gikk det galt og i dag har Norge mistet hele sin anseelse som fredsmegler, ikke minst fordi vi etter hvert tok så skarpt parti for den palestinske oppfatningen.

Jerusalem med Hanne Nabintu Herland
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland.

Ikke minst er den store korrupsjonen blant palestinske ledere et problem. Samme hvor mange milliarder vi gir, ser det like grusomt ut på Vestbredden og i Gaza.

Hva brukes pengene til? De kommer i hvert fall ikke befolkningen der til gode. Yassir Arafat døde som milliardær.

Hvordan ble Arafat milliardær? Ingen stiller spørsmål, sier hun.

Hanne Nabintu Herland håper serien “Jerusalem” kan bidra til på lengre sikt å skape en bredere forståelse for Midtøstens kompleksitet blant nordmenn. For gjennom forståelse skapes kompromisser og fred.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!
Culture War bestselling author Hanne Nabintu Herland

Check Also

Daily-mail-Iranian-women-lament-soleimani-death-trump-iran

Islamic Persecution of Christians seldom criticized in the West #Soleimani

  Herland Report:  Why does the Liberal West so often refuse to criticize Islamic persecution of …

Hassan-Rouhani-offers-condolences-to-Soleimani-family iran

West silent about Islamic Persecution of Palestinian Christians #Iran

  Herland Report: The past years, we have seen a near genocide of Christians in …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close