Home » Europe » Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier
Nanna Segelcke Krigens Arvinger

Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier

Like and Share!

Temaet mediesensur der desken kutter bort informasjon som ikke passer inn i det politisk-korrekte, er et økende problem. Døm selv og les intervjuet nedenfor som avisen Vårt Land nylig nektet å trykke. Avisen ringte og ville høre mine tanker rundt “Hvorfor tror konservative kristne så lett på konspirasjonsteorier?” og jeg åpnet med å problematisere overfor journalisten hva han mente med konspirasjonsteori. Hvordan har avisen kommet til den konklusjonen at “konservative kristne tror på konspirasjonsteorier”, hva betyr egentlig ordet og hvilke konspirasjonsteorier siktes det til.

Samtalen vi hadde var meget hyggelig og varte nesten en time. Artikkelen skulle stå på trykk kort tid etter. Det som deretter skjedde var at desken fjernet intervjuet og ikke trykket det. Det vi snakket om var tydeligvis ikke interessant. Nedenfor kan du lese den sitatsjekkede versjonen, temaet er jo viktig og nettopp at avisen valgte å ikke trykke dette, sier sitt og bekrefter den alvorlige illiberalitet, mangel på toleranse og frihetsinnsnevring som er et økende problem i norsk medielandskap.

 Vårt Land: – Du definerer deg som kristenkonservativ, og du kjenner godt til miljøet og holder mange foredrag. Forskere mener at det blant høyreorienterte, konservative kristne eksisterer en del konspirasjonsteorier. Hva tenker du om dette?

– Jeg har aldri definert meg selv som kristenkonservativ. Jeg definerer meg selv som kulturkonservativ. Jeg er for liberal til å kunne kalles kristenkonservativ.

VL: – En av konspirasjonsteoriene som går igjen er at barnevernet stjeler barn fra konservative kristne, en annen populær teori er at media dekker over de negative sidene med innvandring. Du har tidligere stilt deg kritisk til «media-eliten». Hva legger du i dette? 

– Du definerer konspirasjonsteori som frykt for en udokumentert konspirasjon. Det norske barnevernet begår enorme mengder dokumenterte overgrep, og omtales i sterke ordelag i utenlandske medier. (At media dekker over negative sider ved innvandring, er også et faktum  og ingen teori – se på voldsstatistikken.)

Herland mener at konspirasjonsteorier er en betegnelse som brukes om måter å se verden på som ikke passer inn i det politiske korrekte.

(Om vår aktive krigsdeltagelse i Midtøsten og terror på europeisk jord) – Det største problemet med media er at media ikke viser koblingen mellom terror i Europa og vår egen krigsdeltakelse (i Midtøsten), sier hun.

Herland sier hun har brukt begrepet «mediaeliten» med henvisning til at medielederne går i hverandres fester og skriver (og ser ut til å mene) det samme politisk korrekte om «alt».

Hun mener medielederne forenkler alt ned i generaliserte kategorier. En årsak til dette er at media mangler internasjonal kompetanse. Herland viser også til medienes utstrakte bruk av midlertidige ansettelser som en årsak til medias mangelfulle kunnskapsnivå.

-VL:  Du har tidligere beskrevet EU som marxistisk-sosialistisk. Hva mener du med dette?

Hitler var nasjonalsosialist, han var sosialist, ikke høyreekstrem. Det var storkapitalen i Tyskland som finansierte nasjonalsosialismen. De samme kapitalkreftene finansierte også Kull- og stålunionen, og gikk sammen med ny-marxismen fra Frankfurterskolen om dette. Slik fikk vi en videreføring av det sosialistiske prosjektet der målet er et samfunn uten grenser, et multikulturelt samfunn.

Hun mener at EU er kontrollert av elitene, og at eliten står for fjernt fra befolkningen i Europa. 

 

 

 


Like and Share!

Check Also

Queen ELisabeth donald trump state visit banquet 2019 sky news

Great Britain’s ground breaking Conservative philosopher, Edmund Burke

Like and Share!Herland Report: The splendid nation of Great Britain have through history demonstrated that …

One comment

  1. Hei Herland, det er ikke desken i Vårt Land som bestemmer hva som skal trykkes, det er redaktøren, så her har du nok misforstått. Oppdraget til vår sommervikar var å skrive om konspirasjonsteorier blant kristenkonservative, og han trodde i utgangspunktet at du var det. Da du hentet den ballen ned i ditt første svar var det ikke naturlig å bruke svarene dine. Det var forsåvidt en rekke uttalelser i den saken, også fra andre enn deg, som ikke viste seg å være relevante. Slikt hender fra tid til annen i journalistikken, men jeg håper han har beklaget for deg at uttalelsene ikke ble brukt.
    Med vennlig hilsen
    Alf Gjøsund
    Religionsredaktør i Vårt Land

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close