Home » Current Affairs » Klassekampen: Herland Report har utviklet egen mediekanal
Herland Report har utviklet egen mediekanal:

Klassekampen: Herland Report har utviklet egen mediekanal

 

Klassekampen: Herland Report har utviklet egen mediekanal som er kobinert Web TV og nettavis.

Også Hanne Nabintu Herland har de siste årene utviklet en egen mediekanal.”

Herland Report har utviklet egen mediekanal:
Herland Report har utviklet egen mediekanal.

«The Herland Report» er en kombinert web-tv-kanal og nettavis, som ifølge slagordet blir sett og lest av millioner av mennesker.

Prosjektet består først og fremst i en rekke lange intervjuer, skriver Klassekampen.

– Vi har så mange spennende stemmer i Norge. Jeg vil løfte fram dem som ikke kommer til orde i de store mediene, sier Herland.

De siste månedene har hun intervjuet blant andre artist Hans-Erik Dyvik Husby, tv-kjendis Kari Jaquesson, Pål Steigan, tidligere kongressmedlem Ron Paul og den høyreradikale provokatøren Milo Yiannopoulos.

Herland er blant dem som drar kritikken mot tradisjonelle medier lengst.

– Amerikanske medier eies av en liten økonomisk elite som også eier landets våpenindustri.

Krigsretorikken fra disse mediene kopieres ukritisk, hver eneste dag, i norske medier, skriver Klassekampen.

 

LES MER:

 

 

 

 

Subscribe to Herland Report TV

Herland Report Herland Report har utviklet egen mediekanal:
Herland Report har utviklet egen mediekanal: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Tusenvis fra hele verden abonnerer på vårt ukentlige nyhetsbrev og informasjon om TV programmer. Vær en av dem:

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media.

Herland Report Banner Milo, Thranholm, Farrell, Jackson

 

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.  Herland er født og oppvokst i Afrika, har bodd i Europa, Sør Amerika, Midtøsten og reist mye i Asia.

Informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema. Vi mener informasjonen kommer fra troverdige kilder, men kan ikke garantere at artikler er uten feil eller feilaktige tolkninger.

Mohammed Usman Rana og Hanne Nabintu Herland i Herland Report TV studio
With Dr. Mohammed Usman Rana at The Herland Report.

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre.

Vi tar ikke ansvar for feil, utelatelser av nødvendig informasjon eller andre svakheter ved artikler som publiseres eller gjesters uttalelser i web-TV programmer.

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje.

With Dr. Gerald Steinberg, founder of NGO Monitor in Jerusalem.

Retningslinjer for kommentarer innebærer at personhets, spam, feil informasjon som presenteres for å villede andre, grovt fornærmende, truende, hatefulle, grovt frekke, voldelige eller seksuelle kommentarer vil fjernes straks de oppdages.

Vi tillater ikke diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, handicap, seksuell orientering og vil fjerne disse, både på Facebook, i andre sosiale medier samt på websiden så snart slike oppdages.

The Herland Report er en non-profit, fristilt informasjonskanal som finansieres i sin helhet av støttespillere, vi mottar ikke finansiering fra verken fremmede stater, politiske grupper eller det norske statsapparat.

 

LES MER:

 

Ytringsfrihet var aldri ment som retten til å true andre, være frekk, hatefull og diskriminerende. Historisk var det definert som retten til å fullføre et rasjonelt argument i en saklig, nasjonal debatt. Ytringsfrihetens hensikt var

Hanne Nabintu Herland Lillian Muller Herland Report TV studio Playboy Hefner
In studio with Lillian Muller

opprinnelig å sikre respekten for ulike raser, religioner, kjønn og pluralitet. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

The Herland Report TV har også et “Livsstil” segment og “Spirit and Faith” der vi tar opp tema knyttet til samliv, familie, den åndelige dimensjon, helse og hvordan ha et godt selvbilde og være et menneske som bryr seg om andre.

Det er mye egoisme og materialisme i vår kultur, ofte glemmes de indre verdiene, solidaritet og det varmeskapende. Dette og mye mer vil tas opp her og vår gallionsfigur er Lillian Müller.

Herland Report YouTube banner

Check Also

Jakten på paradiset og meningen med livet: Herland Report

Ny-marxismens 1968ere undertrykker totalitært mangfoldet – Hanne Nabintu

  Herland Report: 1968ere undertrykker totalitært mangfoldet: Det er nå over femti år siden 1968 og …

False Historical Awareness: National-Interest-Iraq-Anti-Ballistic-Missile-Defense-System

The Lies That Form Our False Historical Awareness, Paul C. Roberts

  Herland Report: False Historical Awareness: My generation associated dystopias, such as George Orwell’s 1984, …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close